Az elpogányosított kereszténység (melytöl tulajdonképpen még az iszlám is „istenibb“) PDF Nyomtatás
Vallás
2014. május 28. szerda, 20:10

Megj: ezeknek a dolgoknak végre közismertté kell válniuk, mégha milyen sokkolóak és kegyetlenül hangzanak is. Sajnos jószándékú vallásos emberek százmilliói vannak félrevezetve, s fogalmuk sincs arról, hogy valójában mit imádnak, s hogy mi folyik körülöttük.

 

Az elsö hatalmas „kijózanító pofonként“ ajánlanám, amit már az Isten=Jahve=Él=Kronosz=Szaturnusz c. írás alatti kommmentbe írtam:

(aki már olvasta, nyugodtan átugorhatja)


bibliotecapleyades.net:

http://www.bibliotecapleyades.net/cienciareal/cienciareal20.htm

The number, "13" is considered divine by the occultist for a couple of reasons: 1. The Bible assigns '13' the meaning of "rebellion against constituted authority"...
stb. stb.
Fordítás: A sátánisták különösen hisznek a számok erejében. ... A 13-as szám különösen nagy okkult jelentöséggel bír két okból is:

1.A Biblia a 13-as számot a legfelsöbb hatalom elleni lázadás szimbólumának tartja, illetve a romlottságénak, melyet a Sátán okozott azzal, hogy fellázadt Isten ellen.

2.Az okkultisták a 6-os számot az „ember számának“, a 7-es számot pedig az isteni tökéletesség számának tartják.

Amint tehát az okkultista feljebb kerül „Jákob lajtorjáján“ az okkult képességeinek tökéletesítése terén, a 13-as szám jelképezi az „isteni tökéletesség“ állapotát, melyet saját erejéböl ért el, valamint az illumináltság állapotát (6+7=13)

Mint ahogy a Vatikán weboldalán is szerepel:

http://www.news.va/en/news/habemus-papam-cardinal-bergolio-elected-pope

„Billowing white smoke appeared from the chimney over the Sistine chapel at 7:06 p.m "

"Gomolygó fehér füst jelent meg a Sixtus-kápolna kéményéböl 7:06-kor" (2013. március 13-án)

Vagyis 13.3.13-án 7:06-kor (7+6=13).

Ez a bibliotecapleyades.net–en található írás kétségkívül hiteles, mivel a jelenlegi pápa megválasztásánál is szemlátomást ugyanezt az okkult-sátánista szám-misztikát használták.

 

S ezen cikk egyik forrásaként is ezt a bibliotecapleyades.net-en található írást fogom használni!

 

A korai kereszténység még hiteles volt, viszont attól a pillanattól kezdve, amikor I. Constantinus római császár is „felvette a kereszténységet“ az i.sz. 4. században, biztosak lehetünk abban, hogy már teljesen hamis, pogány-sátánista vallássá vált, melynek uralkodó pápái titokban már a pogány-sátánista oldalnak hódoltak, s a sumer-babiloni Ishtar-Szemiramiszt imádták, aki „allegorikusan“ „Nagy Babiloni Szajhaként“ v. "asszonyként" is ismert a Jelenések könyvében.

 

Jézus valójában évekkel korábban született, állítja a pápa

(Jesus was born years earlier than thought, claims Pope)

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/the-pope/9693576/Jesus-was-born-years-earlier-than-thought-claims-Pope.html

 

Az igazság az, hogy a Vatikánnak soha a büdös életben fogalma se volt, hogy az az aldebrani-földiember keverék humanoid, akit a katolicizmus „Jézusként“ emleget, mikor született.

 

„Jézus“ valódi neve egyébként is Immanuel volt, „köznapi“ nevén pedig Esu-nak hívták.

 

A „Jézus“ név a pogány-sátánista oldal találmánya, melyet három pogány-sátánista napisten nevéböl kotyvasztott össze Jahve fiának, Immanuelnek (Esu-nak) a megcsúfolása céljából a sötét oldal.

 

Ilyen szempontból tulajdonképpen még az iszlám is jóval „keresztényibb“, mivel „Jézus“ nemcsak ezen vallás egyik legföbb prófétája, hanem mint Isa-t (Esu-t) a valódi nevén emlegeti!!

 

Lásd:

Jesus in Islam

http://en.wikipedia.org/wiki/Jesus_in_Islam

"Isa ... ( ... translit.: Isa ), known as Jesus in the New Testament, is considered to be a Messenger of God and al-Masih (the Messiah) in Islam."

 

Az egész ún. „Szent Bibliában“ nullaszor fordul elö az Esu név, s az Immanuel is mindössze háromszor található meg, ebböl az Újszövetségben mindössze egyszer:

 

Máté Evangéliuma:1:23

"Ímé a szűz fogan méhében és szűl fiat, és annak nevét Immanuelnek nevezik, ami azt jelenti: Velünk az Isten."

 

Az ószövetségi Ézsaiás könyve még sok száz évvel Immanuel születése elött íródott, s az érdekessége az, hogy a 7. és 8. fejezetben Jahve kinyilvánítja, az ö genetikai állományából „szüznemzett“ prófétát fognak küldeni a jövöben a Földre, nem kis problémákat okozva ezzel a luciferiánus-sátánista lázadóknak:

 

Ézsaiás könyve:7:14

"Ezért ád jelt néktek az Úr maga: Ímé, a szűz fogan méhében, és szül fiat, s nevezi azt Immánuelnek"

Ézsaiás könyve:8:8

"És becsap Júdába, és megáradván átmegy rajta, s torkig ér, és elterjesztett szárnyai ellepik földednek szélességét, oh Immánuel"

 

Nemcsak a nevét csúfolták meg Esu-nak, de még a születési dátumát is azzal, hogy december 25-ére „állították be“ (holott fogalmuk se volt, hogy valójában mikor született), december 25-e viszont közismerten a pogányok téli napforduló ünnepe volt, amely még az Ishtar-Szemiramisz által alapított babiloni pogány vallásokban vált ritualisztikus dátummá!

 

Ishtar-Szemiramisz az az „istennö-hölgyike“, akit a sátánisták (a jelenlegi világ vezetöi) titokban mind a mai napig egy köbagoly-bálvány formájában imádnak a Bohemian Grove-ban (lásd. A kezdet és a vég: Sumer szent kurtizánjaitól az Egyesült Államokig c. írást)

 

Hasonlóan a pogány-sátánista kalendárium jelentös dátumai szerint ünnepeljük a húsvétot is, Esu megcsúfolása céljából.

 

A húsvéti nyúl és a húsvéti tojás szintén pogány-sátánista szimbólum volt, utóbbi Babilonban Ishtar-tojásként volt ismert.

 

Jahve kedvenc állata a bárány volt, föleg ennek a húsának a fogyasztását javasolta a híveinek is. Jahve kifejezetten undorodott a vértöl és az általa rendkívül tisztátalannak tartott disznótól is. Innen származik egyébként a disznóhús fogyasztásának tilalma és a teljes kivéreztetés megkövetelése is mind a judaizmusban mind az iszlámban (utóbbiban Jahve Allahként volt ismert), s ez még a keresztény Ószövetségben is benne van:

 

Mózes V. könyve:14:8

"És a disznót, mert hasadt ugyan a körme, de nem kérődzik; tisztátalan legyen ez néktek. Ezeknek húsából ne egyetek, holttestöket se illessétek"

 

(lévén a zsidó Tóra, a keresztény Ószövetség és a Korán számos fejezete egy és ugyanaz)

 

A levágott állat teljes kivéreztetése a judaizmusban kóser-vágásként, az iszlámban pedig halal-vágásként ismert. A kereszténység ezt is elhagyta, bárha csak ezt hagyta volna el, ez nagyon könnyen megbocsátható lett volna, s most nem kellene a világ elpusztítása miatt aggódnunk!

 

De vissza Ishtar-Astaróthoz:

 

Ishtar a világ különbözö kultúráiban legalább 20 más néven ismert. Ez amiatt van, hogy miután az aldebraniak leverték a babiloni lázadást (Bábel-tornyának története), a lázadókat szétszórták a világ sok más népe közé. Ishtar-Astarót volt a babiloni lázadók egyik fö vezetöje.

 

Ishtar, Astarót, Szemiramisz, Lilith, Disa, Isis, Shingmoo, Herta, stb. – ez mind ugyanaz a „hölgyike“.

 

Róla nevezték el a világ sok nyelvében a liliom (mint Lilith) nevü virágot is, ami találó, lévén gyönyörü de eléggé büdös növényröl van szó.

 

És igen, Ishtar az a bizonyos „asszony“, az allegorikus „nagy babiloni szajha“ is (http://en.wikipedia.org/wiki/Whore_of_Babylon), akiröl a Jelenések könyvének 17. fejezetében is szólnak a végsö idökre vonatkozó próféciák!

 

Ishtar-Szemiramisz jelenkori fö „megtestesítöje“ pedig a pápa.

 

 

Nem viccelek!

 

http://biblia.hit.hu/bible/21/REV/17

 

Jelenések, 17. fejezet:

4  "Öltözött vala pedig az asszony bíborba (vagyis sötétlilába – szerzö megj.) és skarlátba, és megékesíttetett vala aranynyal és drágakővel és gyöngyökkel, kezében egy aranypohár vala, tele útálatosságokkal és az ő paráznaságának tisztátalanságával"A bíborról lettek elnevezve a bíborosok is :)

 

Jelenések, 17:5

5   És az ő homlokára egy név vala írva: Titok; a nagy Babilon, a paráznáknak és a föld útálatosságainak anyja. (vagyis Ishtar! – szerzö megj.)

 

"Babilon" pedig ez a jelenlegi globalista világrend, melynek tényleges központja a Vatikánban van.

 

A város, aminek hét dombja van, és az „asszony“ ül rajta, pedig Róma, a hét domb városa.

 

Jelenések könyve, 17. fejezet:

9  Itt az elme, amelyben van bölcseség. A hét fő a hét hegy, amelyen az asszony ül;

15  És monda nékem: A vizek, amelyeket láttál, ahol a parázna ül, népek azok és sokaságok és nemzetek és nyelvek.

18  És az asszony, amelyet láttál, ama nagy város, amelynek királysága van a földnek királyain.

 

Szóval, kellemes vallásgyakorlást! (de Esu aligha fog örülni neki a visszatértekor...)

 

Hozzászólások (22)Add Comment
...
Írta: nem_programozhato, május 28, 2014
Márcsak azért se, mert a Földön idáig a tiszta, valódi kereszténységhez valaha is legközelebb álló társadalmi berendezkedést „emberarcú kommunizmusnak“ hívták, s a 20. század ´70-es és ´80-as éveiben létezett.

http://biblia.hit.hu/bible/21/ACT/2

Apostolok cselekedetei 2:

44
Mindnyájan pedig, akik hivének, együtt valának, és mindenük köz vala;
45
És jószágukat és marháikat eladogaták, és szétosztogaták azokat mindenkinek, amint kinek-kinek szüksége vala.


és mindenük köz vala“ – köz mint kommunizmus!

Mint ahogy az aldebarani teremtöink is pénz és magántulajdon nélküli társadalomban élnek.


Az Apostolok cselekedeteinek 2. fejezetében találtam ezt a felettébb érdekes, végsö idökre vonatkozó próféciát is:

17
És lészen az utolsó napokban, ezt mondja az Isten, kitöltök az én Lelkemből minden testre: és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok, és a ti ifjaitok látásokat látnak, és a ti véneitek álmokat álmodnak.
18
"És épen az én szolgáimra és az én szolgálóleányaimra is kitöltök azokban a napokban az én Lelkemből, és prófétálnak."Ez pedig barátaim MOST van...
...
Írta: egy vendég, május 29, 2014
A büntetés ,ha lesz is az nem a híveket sújtja hanem a megtévesztőket(gondolom). Egyébként akad azért sátán ellenes imádság is a katolikus vallásban ,ilyen pl a Szt.Mihály ima is! Krisztusi eljövetel időpontja pedig nem szerepel a bibliában konkrétan ,így persze mindenki csak találgat. 2025-35 ilyesmi időpontokra datálják ,de halottam már Jézus 2000-ik megfeszítésének évfordulóját, ami ugyebár pont bele esne (2033). Ez is elgondolkodtató ... de szerintem is közel az idő ,mert ami itt és most van ,nem tudni meddig lehet még húzni.
...
Írta: paradigma, június 01, 2014
Mihály arkangyalról fel tudnál világosítani ? közönöm
...
Írta: nem_programozhato, június 01, 2014
Magasrangú "olyasvalaki" akit itt a Földön katonatisztnek hívnánk, a felvigyázók ("örangyalok",bibliai "szent örök") föparancsnoka, nagyon régen a luciferiánus lázadás leveröje , még mindig él, valószínüleg "örökéletü", titokban néha látogatja a Földet, a második visszatérésben is szerepe lehet.

Ez nem mese, csak úgy hangzik, a felvigyázók valójában mind a mai napig örzik a naprendszert, és mind a mai napig vannak tengeralatti bázisaik a Földön is, pl. az ádeni öböl térségében. A "védelmi központ" pedig a Mars mindössze tizenvalahány kilométer átméröjü "holdjának", a Phobosnak a belsejében van (bár nem tudom, hogy a teljes bázis a 3D Phobosban létezik-e, vagy pedig egy része a Phobos 5D-változatában)

S ha már elkezdtem, akkor most írok valamit a Phobos-ról is:

A Phobos NEM természetes égitest, csak annak van álcázva.

Ezért van az, hogy azok a Phobos expedíciók, amik a Phobos belsejének precíz vizsgálását tüzik ki célul, általában "balesettel" végzödnek. Ha megnézi a wikipédiát, http://en.wikipedia.org/wiki/Phobos_(moon), abban is szerepel, hogy a szovjet csillagászok már az ötvenes években feltételezték, hogy a Phobos belseje "üres" lehet, de sajnos késöbb 1988-ban mindkét szovjet ürszonda, a Phobos1 és Phobos2 is "balesetet szenvedett". Legutóbb pedig az orosz-kínai Fobos-Grunt szonda jutott hasonló sorsa 2011 novemberében, szintén hasonló okokból.

Legutóbb már az európai ürkutatási ügynökség is elismerte, hogy a Phobos mesterséges égistest lehet.

http://www.dailygalaxy.com/my_...today.html

In describing the internal geometric structure of this "moon" as revealed by MARSIS, European Space Agency (ESA) sources emphasized that "several of these interior Phobos compartments also appear to still be holding some kind of atmosphere ... " which has given birth to wild speculation that Phobos could prove to be an artificial satellite of some sort."


A cikkben az is szerepel, a Fobos-Grunt valami kütyüt akart volna a Phobos felszínére telepíteni, hogy aztán az non-stop figyelje az égitestet, de az ürszonda még a Föld légkörében megsemmisült.

Mindezt csak azért írtam le, hogy érzékeltessem, nem meseszerü-archaikus dologról van szó, ami csak a "Bibliában létezik".
...
Írta: nem_programozhato, június 01, 2014
Ezt a felvételt küldte utoljára a szovjet Phobos2, mielött valami "leütötte" volna:

http://www.whatdoesitmean.com/index1706.htmAz 1561-es Nürnberg feletti tömeges "UFO csata" is valószínüleg a felvigyázók akciója volt, amikor védték a Földet valami ET betolakodók elöl:

1561 celestial phenomenon over Nuremberg
http://en.wikipedia.org/wiki/1..._Nuremberg

...
Írta: paradigma, június 01, 2014
köszönöm a gyors választ smilies/smiley.gif
erről a 3D-5D dologról tudnál majd a közeljövőben egy cikket írni ?
...
Írta: nem_programozhato, június 03, 2014
A "magasabb dimenziók" létezését éppenséggel az emberi tudomány is már kezdi gyanítani, "sötét anyagnak" nevezi, ami sajnos nem a legszerencsésebb elnevezés mivel valójában, ahogy a wikipédiában is szerepel:

http://en.wikipedia.org/wiki/Dark_matter

"Dark matter cannot be seen directly with telescopes; evidently it neither emits nor absorbs light or other electromagnetic radiation at any significant level."


"A sötét anyag" nem látható teleszkópokkal, mivel fényt se nem bocsát ki, se nem nyel el.

Épp erröl van szó, a mi világunk számára nem érzékelhetö anyagról, ami viszont "itt létezik ebben a térben" amiben mi is vagyunk, de mivel szubatomikus részecskéi "másként rezegnek" ("gyorsabban"), így nincsenek szinkronban a mi testünket is alkotó atomok (magjai és elektronjai) rezgésével, és nem "koherensek" a mi világunk fényenergiáival se, így a tudatunk számára ez a parallel világ nem érzékelhetö.

(ezt ne vegye exakt tudományos magyarázatnak, inkább csak sejtetésnek)

A "They live" c. tudományos-fantasztikus filmnek (lásd. https://www.youtube.com/watch?v=KLtKrTQwEAE ), melyben a föszereplö csak akkor volt képes látni bizonyos dolgokat (pl. UFO-kat a légkörben), ha felvett egy "speciális szemüveget", voltak valóságelemensei is - valahogy úgy kell elképzelni a magasabb dimenziókat mint abban a filmben.

Az aldebrani-plejádi UFO-k is gyakran itt vannak a Föld felsö légkörében, de az atomjaik szubatomikus rezgései nincsenek szinkronban a 3D Földével, így mi nem érzékeljük öket, mivel a Föld 5D megfelelöjével vannak szinkronizálva, ök viszont látnak minket. Ettöl jobban nem tudom elmagyarázni, lévén a miénktöl pár 10 000 évvel fejlettebb tudományról van szó.
...
Írta: nem_programozhato, június 03, 2014
Elképzelhetö, hogy a 2011-es texasi Fort Worth-i "transzformátor robbanások" is valójában egy interdimenzionális támadás volt az amerikai hadsereg carswelli földalatti "fekete támszpontja" ellen.

A teremtöink UFO-jai a magasabb dimenzióból a mi 3D dimenziókkal koherens (mikrohullámú) energiával árasztották el a földalatti bázist, állítólag nagyon sok fekete projekteken (gonoszságon) dolgozó ember halt meg a föld alatt.

Az UFO-k ezzel nemcsak teljesen láthatatlanok, de teljesen sértetlenek is maradtak.

http://www.dailymail.co.uk/new...-Wars.html

Akármi is volt, "transzformátor robbanások" nem lehettek, mivel azok kilométerekre is hallható robajjal rövidzárlatoznak be, és füstöt is bocsátanak ki az égö vegyi anyagoktól, s nem csak úgy villognak maguknak mint a diszkófények. Továbbá ha egyszerre annyi trafó zárlatozna be, ott látható lenne az is, amint a város egyes részeiben instabillá válik az áramellátás, a fények elkezdenének "pislákolni", ki-be kapcsolni. A videón semmi ilyet nem látni.

Az is fura és dezinformációra vall, hogy mint a Huffington Post is írta:

http://www.huffingtonpost.com/...61114.html

"Matt Mosier, a meteorologist with the National Weather Service, told the Fort Worth Star-Telegram that there were more than 120 lightning strikes from 9:00 to 10:00 p.m. Luenser said that he captured the video between 9:30 and 10 p.m."


Este 9.00 és 10.00 közt a várost állítólag 120 villámcsapás sújtotta, ettöl "diliztek be" a trafók. Ez érdekes, mivel a videón egyetlenegy villámcsapást se látni, még távolit se.
...
Írta: nem_programozhato, június 03, 2014
Az esetröl a helyi NBC News-on megjelent további videók:

http://www.nbcdfw.com/video/#!.../121655584

(vajon miért némították el öket, nehogy nyilvánvalóvá váljon, a "robbanások" teljesen hangtalanok voltak?)

2011-es ONI írás az esetröl:

‘Alien Attack’ Leaves 500 Dead In Texas As UFO ‘Fleet” Nears Earth
http://www.whatdoesitmean.com/index1481.htm
...
Írta: nem_programozhato, június 05, 2014
Jó cikk a magasabb dimenziókról:

A dimenziók kutatása
http://rejtelyekszigete.com/ne...-kutatasa/

Annak ellenére, hogy a korszerű tudomány szerint a világegyetemben minden rezgés, és nyugalmi állapotban semmi sem létezik, a hétköznapi gondolkodás során kevesen jutnak el arra a felismerésre, hogy az anyag is az. Hullámokból álló energiaképlet. A környezetünkben lévő anyag, a testünket felépítő anyag mind rezgés.
...
Az, hogy valamit anyagnak tekintünk vagy sem, pusztán abból adódik, hogy az illető közeg milyen frekvencián rezeg saját testünk rezgéséhez viszonyítva!
...
Az általunk jól ismert fizikai dimenzió rezgéseinek felsorolása után tegyük meg a lépést a magasabb dimenziók irányába. Először mindazokat a rezgéseket, amelyekről idáig szó volt, beleértve azokat a tartományokat is, amelyekről csak műszereink segítségével van tudomásunk, képzeljük el, mint egy csomagot, mondjuk, mint a zenében egy oktávot. Mindezek a rezgések a fizikai világhoz tartoznak. És most képzeljük el, hogy mindez megismétlődik – zenei hasonlattal élve – egy oktávval feljebb. Ez a következő dimenzió.


...
Írta: egy vendég, június 08, 2014
Elég meredek és megdõbbentõ ezeket olvasni. smilies/cheesy.gif
...
Írta: egy vendég, június 08, 2014
De kétségkívül jók a cikkek!
...
Írta: egy vendég, július 16, 2014
paradigma "r"
Mihály arkangyal, maga Jézus. Jelentése: Aki olyan mint Isten. Az angyal szó, küldöttet jelent, tehát összekapcsolva,Aki olyan mint Isten elküldte az Atya Isten, hogy velünk legyen /Imánuel/ az Isten. Jézus aki az Atya Istennel egy, hatalomban, akaratban és szándékban, tökéletesen megmutatta az Atya Istent JELLEMÉT.Tehát ebbe a vonatkozásban mondja Jézus a tanítványoknak, hogy "Aki engem látott az látta az Atyát"
Nem árt ha tudja a kedves Biblia olvasó, hogy a három Isteni személy teljesen különálló személyek, de jellemben egyek. Ha a Bibliát figyelmesen olvassuk az is kiderül, hogy munka megosztás van a három Isteni személy között. Az Atya a fő a fej a tervező, Jézus Krisztus a kivitelező, és a Szentlélek Úr Isten a belső munkák átalakítója. smilies/smiley.gif
...
Írta: egy vendég, július 16, 2014
nem programozható "r" "A tudomány eljutott arra a felismerésre, hogy az univerzumban minden rezgés és energia"
De arra a felismerésre mikor jut el, hogy az "anyagot" a jellem tartja meg.
...
Írta: nem_programozhato, július 16, 2014
Mihály arkangyal, maga Jézus. Jelentése: Aki olyan mint Isten.


Mihály Isten (Jahve) leghübb arkangyala.

Nem árt ha tudja a kedves Biblia olvasó, hogy a három Isteni személy teljesen különálló személyek, de jellemben egyek. Ha a Bibliát figyelmesen olvassuk az is kiderül, hogy munka megosztás van a három Isteni személy között. Az Atya a fő a fej a tervező, Jézus Krisztus a kivitelező, és a Szentlélek Úr Isten a belső munkák átalakítója.


Sajnálom, de ki kell, hogy ábrándítsam: csak Atya (Jahve) és Fiú (Immanuel) létezik, "szentlélek" nincs, esetleg allegorikus értelemben. A trinitás a rómaiak találmánya, s még Babilonból, Ishtar-Szemiramisztól származik.

nem programozható "r" "A tudomány eljutott arra a felismerésre, hogy az univerzumban minden rezgés és energia"
De arra a felismerésre mikor jut el, hogy az "anyagot" a jellem tartja meg.


Majd akkor, amikor a tudomány is végre materialistából spirituálissá válik, vagyis végre elismeri, hogy a tudat ("a lélek") nemcsak érzékeli, hanem alakítja is a valóságot.

A "holografikus univerzum" elmélet éppenséggel már kezdi feszegetni a dolgot, lásd Se a tér, se az idö nem az, aminek a legtöbb ember hiszi c. írást.

/nem_progr
...
Írta: egy vendég, július 27, 2014
Nem programozható "r"
Sajnálom de rendelkezem a bibliában lévő 10 vázlatpróféciával. Amelyet Isten a hamisítás ellen adott azoknak akik igazán keresik az igazságát. Ezzel az ellenőrizhető lehetőséggel élve, amely azt erősíti meg, hogy a Szentlélek minden bizonnyal Isten. Tehát bölcsebb az Isten mint az ember gondolná. :-)
...
Írta: egy vendég, február 09, 2015
Az Atya a kiáradás=TÜZ az Anya más az 1 kiáradása viz=Szentlélek nevet kapta a patriarchális vallásban és e kettő egysége a Fiu azaz Jézus a Levegő elem.Ezek az elemek a kiáradás 1 hullámteréből teremtenek tovább lényeketa 2-8 hullámtérbe lefelé....Ez 11 dimenzió=hullámtér.
...
Írta: nem_programozhato, április 15, 2015
Jelenések, 17. fejezet:
4 "Öltözött vala pedig az asszony bíborba (vagyis sötétlilába – szerzö megj.) és skarlátba, és megékesíttetett vala aranynyal és drágakővel és gyöngyökkel, kezében egy aranypohár vala, tele útálatosságokkal és az ő paráznaságának tisztátalanságával"

Az arany pohár a tobzódást, részegséget jelképezö szimbólum, s Jeremiás könyvében, a Babilon elleni jövendölésekben van még említve a bibliai Ószövetségben:

http://biblia.hit.hu/bible/21/JER/51/7#v7

Jeremiás 51:7
"Arany pohár volt Babilon az Úr kezében, amely megrészegíté ez egész földet; nemzetek ittak az ő borából, azért bolondultak meg a nemzetek."

...
Írta: egy vendég, április 16, 2016
Szeretettel ajánlom mindenkinek a youtube.on a revealhiddenreality csatornát!
...
Írta: egy vendég, február 22, 2017
"a három Isteni személy teljesen különálló személyek, de jellemben egyek"
Hát ez furcsa egy magyarázat.
Most különállók, vagy egyek?

Nem ártana végre megfejteni - de ez nagyon egyszerű.

Javasolom fejtsd meg a Smaragdtáblát, mert amíg ezt meg nem teszed, nem juthatsz egyről a kettőre és összevissza beszélsz, mégha néha jó sejtéseid is lennének.
De - nincs (sejtés)hit, csak tudás van.

Mellesleg a zsidó keresztény egyház ezzel kapcsolatban is elcsalta a lényeget, így nem csoda hogy érthetetlen és nem megfejthető.

Én és az Atya EGYEK vagyunk.
Nem különállók, hanem egyek!!!

De vajon kicsoda akkor a Szentlélek (csak a magyarban Szentlélek - hogy nehezebben legyen megérthető ez a csalás lényege - a buta angoloknak és németeknek szent Szellem, mégse értik)?

Én és a szent Szellem és az Atya egyek vagyunk !!!!!!!!!!!!!
Érted már?
...
Írta: egy vendég, február 22, 2017
Atya Isten

Kicsoda?

ISTEN

vagyis :

IS - TE - ÉN , azaz Te is én is ISTENek vagyunk . . .
...
Írta: egy vendég, augusztus 25, 2018
Sziasztok!
Végre én is ide találtam.
Zavaros volt nálam mindig ez az egész dolog a kereszténységgel.
De nem tudtam, hogy ennyiresmilies/sad.gif
Hol kéne kezdeni? Lépésről- lépésre..
Előre is köszi az infót.

Szóljon hozzá Ön is!
smaller | bigger

busy