Szphinxek, obeliszkek és az illuminátus-sátánista Habsburg dinasztia PDF Nyomtatás
Történelem
2014. augusztus 10. vasárnap, 12:34

Megjegyzés: az írás bizonyos rejtett-okkult ismeretek hiányában "nem fog mondani semmit". Megértéséhez mindenképpen ajánlott elolvasni A kezdet és a vég: Sumer szent kurtizánjaitól az Egyesült Államokig c. írást (és megérteni ki volt Ishtar-Astarót), továbbá tisztában kell lenni az emberiség valós származásával, a vallások valós eredetével, tudni kell ki volt valójában Zeusz, és érteni a kapcsolatot a nácik és az illuminátusok közt. Segítségként a cikk alatti kommentekbe "összeollózgattam" ezeket az információkat több más, korábban megjelent írásból.

 

Mi a szphinx?

http://hu.wikipedia.org/wiki/Szphinx

"A Szphinx (görögül „fojtogató”) a görög mitológia oroszlántestű, emberfejű, szárnyas lénye. Eredete az ókori Egyiptomra nyúlik vissza, ahol oroszlántestű, madár-, kos- vagy emberfejű lény."

 

Óegyiptomi szfinx a piramisok lábánál

 

Valójában az eredete jóval korábbra, Babilonba (vagy még ettöl is korábbra) nyúlik vissza.

 

Az oroszlánok Ishtar-Ashtarót-"Lilike" lábánál ugyanazok mint az egyiptomi szfinxek oroszlánfigurái:

 

 

Sokan nem akarják nagyon tudomásul venni, hogy a Habsburgok is sátánista-illuminátusok voltak, pedig például a Mária Teréziát ábrázoló szfinx szobor a kelet-ausztriai Schlosshof kastélyban (lásd lentebb) ugyanazt az oroszlán-szimbolikát tartalmazza, mint amit az egyiptomi szfinx szobrok is, és ahogy oroszlánok láthatóak Ishtar-Astarót lábánál is!!

 


 

Mária Terézia szfinx-szobor = Ishtar-Astarót szobor oroszlánokkal (rejtett-okkult értelemben)

 

Egy másik Habsburg szfinx szobor a bécsi Belvedere palota bejáratánál

Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/Szphinx

 

A katolikus és más vallások (sötét) babiloni titkaiból - 2. rész-ben írtam:


"A Vatikánban a Szent-Péter téren máig ott található a hatalmas óegyiptomi obeliszk, mely az ámonista termékenységi kultusz idején a férfi nemi szervet szimbolizálta Óegyiptomban."

 

Az igazság az, hogy az óegyiptomi termékenységi kultuszok eredete is – akárcsak a szfinx-oroszláné - Babilonig megy vissza.


http://hu.wikipedia.org/wiki/Dumuzi

"Dumuzi - mezopotámiai, sumer termékenységisten, a héber-arámi Tammúz néven is ismert. Innin istennő rokona, természetének kiegészítője."

 

Oh, és vajon ki is lehet ez a bizonyos „Innin istennö“?

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Ist%C3%A1r

"Az akkád-babiloni Istar a sumer Innin, Inanna vagy Ninanna megfelelője. "

 

Minden út a „hölgyikéhez“, Istár-Szemiramiszhoz vezet! Ö volt ezeknek a szexmániás termékenységi kultuszoknak a megteremtöje Babilonban (s még elötte Sumerben), melyek aztán késöbb átterjedtek Óegyiptomra is, s követöik elkezdték építeni a férfi nemi szervet szimbolizáló obeliszkeket.

 

De térjünk csak vissza a Habsburgokhoz, nézzük csak meg mi minden található például Bécs mellett, a schönbrunni kastély bejáratánál? (Schönbrunn volt a Habsburg császárok nyári rezindenciája egészen 1917-18-ig, itt írta alá IV. Károly az Osztrák-Magyar Monarchia kapitulációját az elsö világháború végén):

 

Két obeliszk, a tetejükön a Habsburg sassal, ami valójában nem más mint a Zeusz (Sátán) sas. (akinek az a benyomása támadt, hogy hasonlít a Harmadik Birodalom fö szimbólumának számító „Hitler sasra“, az nem téved http://en.wikipedia.org/wiki/Nazi_symbolism )

 

Egy harmadik nagy egyiptomi obeliszk - melynek tetején úgyszintén ott található a Zeusz-Habsburg sas, a lábánál pedig különbözö növények és állatok - a schönbrunni kastélyparkban található:

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Ist%C3%A1r-kapu

"Az Istár-kapu Babilon egyik városkapuja volt ... Az Istár-kapu 1930 óta a berlini Előázsiai-Múzeumban található, amely a Pergamon Múzeumban kapott helyet."

(Uh-oh, a Sátán (Zeusz) oltárával egy helyen, és hol is máshol mint Berlinben – szerzö megj.)

"Az erődített városfalon nyíló északi kaputól, az Istár-kaputól vezetett az felvonulási útvonal a szent kerület felé, melynek belső falait bikákkal és a babilóniai mitológia fő istenségének egyik alakjával, a mushussu oroszlánhoz hasonló domborműveivel diszített színes kerámiatégla borítja."

 

Ebböl a babiloni oroszlánból lett késöbb az egyiptomi szfinx (ami ugye szintén egy oroszlán), és a többi szfinx is mint a Habsburg.  Bár... az is lehet, hogy fordítva: az egyiptomi oroszlánból lett a babiloni, mivel nem tudni, az egyiptomi szfinx valójában milyen régi.

 

Mik láthatók Ishtar lábánál a képen a wikipédiában? (http://hu.wikipedia.org/wiki/Ist%C3%A1r )

Állatok (pl. oroszlán), lévén Ishtar a wikipedia szerint is a termékenység mellett „a mezopotámiai mitológiában a növényi és állati vegetáció“ istene is volt.

 

Mik láthatók az Ishtar-kapu falain?


 

Növények és állatok (pl. a fö babiloni szimbólumnak számító oroszlán)

 

Mik láthatók a schönbrunni kastélyparkban a Habsburg-obeliszk lábánál?


 

Növények és állatok

 

S egyébként a „babiloni oroszlán“ - melyröl a sátánista-szabadkömüves David Icke is elnevezte az „Oroszlán már nem alszik“ c. könyvét - jelen korunkban a sátánista-babiloni szabadkömüvesség „alakját vette fel“, s legszívesebben „széttépné“, elpusztítaná az emberiséget.

 

Mindebböl jól látszik, hogy korszakok és birodalmak jöttek s mentek, de a háttér(hatalom) a maga titkos társaságaival és szimbólumaival mindig is ugyanaz maradt.

 

Hozzászólások (14)Add Comment
...
Írta: nem_programozhato, augusztus 10, 2014
Idézet
Az elpogányosított kereszténység (melytöl tulajdonképpen még az iszlám is „istenibb“)
c. írásból:

Ishtar-Szemiramisz az az „istennö-hölgyike“, akit a sátánisták (a jelenlegi világ vezetöi) titokban mind a mai napig egy köbagoly-bálvány formájában imádnak a Bohemian Grove-ban (lásd. A kezdet és a vég: Sumer szent kurtizánjaitól az Egyesült Államokig c. írást)
...
Ishtar a világ különbözö kultúráiban legalább 20 más néven ismert. Ez amiatt van, hogy miután az aldebraniak leverték a babiloni lázadást (Bábel-tornyának története), a lázadókat szétszórták a világ sok más népe közé. Ishtar-Astarót volt a babiloni lázadók egyik fö vezetöje.

Ishtar, Astarót, Szemiramisz, Lilith, Disa, Isis, Shingmoo, Herta, stb. – ez mind ugyanaz a „hölgyike“.

Róla nevezték el a világ sok nyelvében a liliom (mint Lilith) nevü virágot is, ami találó, lévén gyönyörü de eléggé büdös növényröl van szó.

És igen, Ishtar az a bizonyos „asszony“, az allegorikus „nagy babiloni szajha“ is (http://en.wikipedia.org/wiki/Whore_of_Babylon), akiröl a Jelenések könyvének 17. fejezetében is szólnak a végsö idökre vonatkozó próféciák!

Ishtar-Szemiramisz jelenkori fö „megtestesítöje“ pedig a pápa.
...
http://biblia.hit.hu/bible/21/REV/17

Jelenések, 17. fejezet:
4 "Öltözött vala pedig az asszony bíborba (vagyis sötétlilába – szerzö megj.) és skarlátba, és megékesíttetett vala aranynyal és drágakővel és gyöngyökkel, kezében egy aranypohár vala, tele útálatosságokkal és az ő paráznaságának tisztátalanságával"
...
A bíborról lettek elnevezve a bíborosok is smilies/smiley.gif

Jelenések, 17:5
5 És az ő homlokára egy név vala írva: Titok; a nagy Babilon, a paráznáknak és a föld útálatosságainak anyja. (vagyis Ishtar! – szerzö megj.)

"Babilon" pedig ez a jelenlegi globalista világrend, melynek tényleges központja a Vatikánban van.

A város, aminek hét dombja van, és az „asszony“ ül rajta, pedig Róma, a hét domb városa.

Jelenések könyve, 17. fejezet:

9 Itt az elme, amelyben van bölcseség. A hét fő a hét hegy, amelyen az asszony ül;

15 És monda nékem: A vizek, amelyeket láttál, ahol a parázna ül, népek azok és sokaságok és nemzetek és nyelvek.

18 És az asszony, amelyet láttál, ama nagy város, amelynek királysága van a földnek királyain.
...
Írta: nem_programozhato, augusztus 10, 2014
Idézet a A katolikus és más vallások (sötét) babiloni titkaiból - 2. rész c. írásból:

... a Sátán nevezetü elohim humanoidra is. Az ókori Görögországban például ez az „entitás“ Zeuszként volt ismert . Nem, ez nem valami vicc akart lenni.

Jelenések könyve 2, 12-13:
12
A Pergámumbeli gyülekezet angyalának írd meg: Ezt mondja az, akinél a kétélű éles kard van:
13
Tudom a te dolgaidat, és hogy hol lakol, ahol a Sátán királyiszéke van; és az én nevemet megtartod, és az én hitemet nem tagadtad meg Antipásnak, az én hű bizonyságomnak napjaiban sem, aki megöleték nálatok, ahol a Sátán lakik.

A Sátán az ókori Görögországban a Jelenések könyve szerint is Pergámumban lakott, ahol a „királyiszéke” volt. Melyik görög „istennek” is volt Pergánumban az oltára és a tempoma?

Zeusznak természetesen.

http://www.merriam-webster.com/dictionary/pergamum
"...including the great altar of Zeus, which are now housed in Berlin's Pergamon Museum."

A pergámomi Zeusz oltár egyik másolata a berlini Pergamon múzeumban található. A rideg katonai stílusa elsö látásra szembetünö
...
Tudjuk, hogy a nácik is sátánisták voltak. Mit gondol a Tisztel Olvasó, Nürnbergben, a Zeppelin mezöt és a Grandstandot, ahol Hitler a nagy náci dísszemléket tartotta, minek a mintájára is építették ki?

Természetesen Zeusz (vagyis a Sátán) oltárának mintájára.

http://germanhistorydocs.ghi-d...ge_id=2106
...
Írta: nem_programozhato, augusztus 10, 2014
Idézet az Isten=Jahve=Él=Kronosz=Szaturnusz c. írásból:

http://en.wikipedia.org/wiki/Zeus
„Zeuszt az ókori Rómában Jupiter föistennel azonosították“

Jupiter = Zeusz = Baál = Sátán

A sátánista bibliai dán zsidó törzs egyik fö szimbóluma a sas volt. A sas valójában Zeusz kedvenc ragadozó madara volt.

Heinrich Friedrich Füger „Jupiter a trónon“ c. festménye a budapesti Szépmüvészeti Múzeumban, lásd Jupiter lábánál a sast.
http://www.szepmuveszeti.hu/ad..._fuger_269

A Zeusz sas ugyanaz mint a római császárok fö szimbólumának számító Jupiter-sas, ami ugyanaz mint a Habsburg sas, ami ugyanaz mint az USA fö szimbólumának számító sas.
..

Mindez mintegy szimbolizálva, hogy a világ trónján az elmúlt 2000 évben valójában a Sátán ült.

...
Time Out római útikönyv, 52. oldal:
http://www.amazon.com/Time-Out...586&sr=8-3

„Az Il Campidoglio (a Capitolium) volt a legjelentösebb az ókori Róma dombjai közül, melyen jelenleg is két ösi templom romjai találhatóak: az egyik Jupiter Capitolinusé,a város szimbolikus atyjáé, a másik pedig Jupiter feleségéé, Juno Monetáé. A „moneta“ szóból származik a világ sok nyelvében a „monetáris“ („pénzügyi“) és az angol „money“ (pénz) szó is."

A „capital“ (töke) és a „kapitalizmus“ szavak természetesen szintén az ókori latin „capitol“ szóból származnak. Minek is hívják az USA Kongresszusának (parlamentjének) épületét Washingtonban? Capitoliumnak, az ókori római Capitolium domb alapján elnevezve.

Mindez végeredményképp a Sátán és feleségének tiszteletére.

Oly kevesen tudják, hogy a nyugati kapitalizmus valójában a Sátán rendszere, és vajmi kevés köze van a tiszta kereszténységhez... Megjelenése nem véletlenül lett idözítve a végsö idökre... A nemzetközi pénzügyi rendszert mind a mai napig ez a sátánista-zeuszista sötét erö tartja az ellenörzése alatt, a 13 vezetö sátánista-illuminátusi család (Rothschild, Rockefeller, Windsor, stb.) vezetésével.
...
Írta: egy vendég, augusztus 12, 2014
Egy kicsit más témával kapcsolatban szeretnék kérdezni. Lesz esetleg a reinkarnációval kapcsolatos irás is valamikor? Mert az is egy izgalmas téma és a Biblia is rejt erről szóló feljegyzéseket.Csak azért kérdem ,mert volt már armageddon , jelenések könyve ,próféták ,jövőbelátás (looking glass)stb téma ami szintén érdekes. Ha esetleg szentelne majd ennek is időt az nagyon érdekelne. Köszönöm(jük)! smilies/smiley.gif
...
Írta: egy vendég, augusztus 12, 2014
Érdemes elolvasnod dr. Michael Newton-nak a "Lelkünk útja" című könyvsorozatának első három darabját (a 4.-et szakmabeli kollégáinak szánta). Ugyanis ő a pácienseit nem(csak) előző életeikbe vitte vissza, hanem főleg a két életük közti létállapotba (hívhatjuk Mennynek, Szellemvilágnak, Bardó-nak, stb...). Ezekben a könyvekben precízen leírja a karma, tanulás utáni vágy, és a különböző szinteken álló lelkek (van aki alig 500 éve kezdte az "alászállásokat", mások már 100-140 ezer éve utazgatnak oda-vissza az anyagi- és a nem anyagi világba).

Persze lehet csalónak nevezni Newton-t, de lehet annak ellentettjének is.

A könyveit pedig tudtommal netről is le lehet tölteni (én megtettem, azóta van lelki békém, csak a gépem szállt el 3 héttel az elolvasásuk után).

nem_programozhato: sajnálom, hogy nem a mostani írásodhoz kommenteltem, max annyit tennék hozzá, hogy a gízai Szfinx eredetileg egy hatalmas oroszlánt ábrázolt, és már a térség elsivatagodása előtt is ott állt, mikor a jégkorszaki klíma hatására folyamatosan erodálták a monszum-méretű esőzések (amit az akadémikus "tudósok" a sivatagi viharokkal magyaráztak, ami csak azért fura, mert az erodálódás függőleges irányú, amit csak víz okozhat, oldalirányú szél nem).

A Gízai piramisok meg egyidősek a Szfinx-el (valószínűleg az előző emberiség emelte mindkettőt, amikor még Amentet, a nagy nyugati-szigetkirályság volt a világ központja). Az óbirodalmi emberek képtelenek voltak (és mi is a modern gépezeteinkel) ilyesmiket alkotni, legfeljebb emberarcot tudtak "adni" a Szfinxnek, a gigantikus, szakrális jellegű piramisokat meg síremlékekké átalakítani (ezért találták meg a szabadrendű munkások és felügyelők szállásait, kissebb "településeiket" a piramisokhoz közel).

Azzal meg ne jöjjön senki, hogy a Nagy Piramison megtalálták Khufu (Kheopsz) nevét hieroglifákkal, mert azt utólag pingálták oda olyan hieroglifákkal (hopsz, szóismétlés) ami Khufu kora után durván "csak" 1000-1200 évvel jöttek létre.
...
Írta: egy vendég, augusztus 12, 2014
Egy kis infó Newton doktorról és munkásságáról: http://samsarahun.blogspot.hu/...-utja.html

Akit csak egy kicsit is érdekel a reinkarnáció az tudja értékelni...
...
Írta: egy vendég, augusztus 12, 2014
Köszönöm ,tényleg ! Én is sokat kutatok és sok mindent már meg "tanultam" ezzel kapcsolatban de a szerkesztő úr véleményét ,írását alig várom smilies/cheesy.gif !!!Még egyszer köszii!!!
...
Írta: egy vendég, augusztus 12, 2014
Nincs mit, szívesen tettem smilies/wink.gif

Engem is érdekelne egy ilyen témájú bejegyzés az oldalon, bár nem hiszem hogy erre sor kerül. Mivel:

- ahogy a szerkesztő is írta még az alternatív média se veszi át az írásait, ráadásul sátánistának is bélyegzik, amiből szerintem előbb-utóbb elege lesz és abbahagyja az "oknyomozó újságíró" szintű felvilágosítást, vagy...
- hamarosan a szabadkőműves-illuminátus söpredéknek (sajnos) végre összejön egy vegyi-, vagy nukleáris false-flag (hamis zászló hadművelet = ürügy a (világ)háborúhoz), ami maga után vonzza a 3. világháborút és a világgazdaság összeomlását (én már bespájzoltam befőttekkel és konzzervekkel, meg pár hétre elég ivóvízzel a család számára).

Bár csodálkozom: ha 9/11-et, és a 2005-ös londoni és madridi robbantásokat olyan precízül kivitelezték, akkor mi volt az a (számunkra szerencsés) tavaly októberi Charlston-i, majd az idén márciusi hágai kísérlet, amit az ellopott maláj gép "alteregójával", atombombával a fedélzetén kívántak összehozni.

De még ott van az USA, és a dollár szabályos tönkretétele, az amcsi kormány támogatásával lebonyolított "shoppingolás" (2700 városi harcra kifejlesztett páncélozott jármű 6 fős személyzettel és lövegtoronnyal, 7000 gépkarabély, 30000 db, különböző típusú drón, és 2,2 milliárdnyi lőszer, köztük 450 ezer brutális roncsolást okozó), ami az USA polgári lakossága ellen irányul, és az egységes világvaluta bevezetését szolgálja az Államok, Kanada, és EUrópa területén (na meg az egységes világkormányt).

Kíváncsi leszek, mit fog tenni a NWO-es (Új Világrendes) bagázs, ha az ázsiai birodalmak (Oroszország, Kína, India) és a kissebb szövetségeseik hadat üzennek nekik smilies/angry.gif

Az amcsi kormány "shoppingolásáról" kéne ide egy cikk, sok más oldalon (Világhelyzete, Idők Jelei, Aranykor Hajnalán, stb...) ilyenek már többször megjelentek.
...
Írta: nem_programozhato, augusztus 12, 2014
Köszönöm ,tényleg ! Én is sokat kutatok és sok mindent már meg "tanultam" ezzel kapcsolatban de a szerkesztő úr véleményét ,írását alig várom!!!Még egyszer köszii!!!


"Valami" kétségkívül létezik "belölünk" ezen a 3D téridön kivül is (ergo "nem halhat meg", mivel azt csak idöben lehet smilies/wink.gif), a fösodratú tudomány "tudatalattinak" nevezi, én inkább "magasabb énnek" nevezném.

Egypetéjü ikreknek közös tudatalattijuk van.

Az ikrek közötti rejtélyes kapcsolat
http://www.ferfipont.hu/az-ikr...kapcsolat/

"Az ikrek érzik egymás fájdalmát, szavak nélkül is képesek kommunikálni egymással; szinte a másik gondolatában olvasnak."

Két vagy több, (a fogamzás pillanatában) teljesen azonos DNS molekulájú természetes lény, akik a téridö azonos pontján léteznek, "közösen fognak tapasztalatokat szerezni", mivel közös lesz a tudatalattijuk.

A "tudatalatti" marad meg belölünk a halál után. A mostani tudatunk elveszik, a tudatalatti fog kreálni "egy új tudatot". Ezért nem emlékszünk "az elözö életünkre" (bár én már sokszor arra se, amit 5 perccel ezelött csináltam). De a következö inkarnáció már nem "én leszek", hanem egy teljesen másik biológiai lény, aki viszont az örökölt tudatalattiból fog kapni magasabb érzelmeket/"tapasztalatokat".

Hogy ezen felül mi igaz a védikus írásokból, nem tudom. De az egész célja az érzelmi szint/kifinomultság növelése a "tapasztalatszerzésen" keresztül.

A csúcsvezetök klónozása - amivel tele van az "összeesküvéses irodalom" - valójában nem annyira egyszerü, mivel vagy kreálnak egy "robotot" magasabb én nélkül (aki csak "logikai" gondolkodásra képes magasabb érzelmek nélkül), vagy csinálnak egy "teljes értékü" klónt, amely viszont elkezd "interferálni" az "originál csúcsvezetövel", ne adj ég, ha az ilyen klónt megölik, az totál érzelmileg összeomlaszthatja az "orginál csúcsvezetöt" is, mivel a klón tudatalattija közös az övével.

Söt, még ha elöször az originált meg is ölik, azután is már többnyire csak "robotot" készítenek, mert az inkarnációs ciklusokba beleavatkozni nem olyan egyszerü. De ez lényegében elég is, mert a "robotnak" is van öntudata, és nem tudja magáról, hogy klón.

/nem_prog
...
Írta: nem_programozhato, augusztus 12, 2014
"Magasabb én" nélküli, félresikerült "robothölgyek" szomorú példája, lásd A svéd klónnök lázadása c. írást.

Mint írtam:

De vigyázat, ez csak egy emberi test - hús és vér - volt, amit létrehoztak, mesterségesen kitenyésztett agyállománnyal. Az ilyen „embereknek“ (létformáknak) nincs „magasabb énjük“, érzelmi inteligenciájuk, „lelkük“, vagy nevezd ahogy akarod, lényegében csak alacsonyabb ösztönökkel rendelkezö, programozható „biológiai számítógépek“, melyek agysejtjeibe információk vihetök be (programozhatók, a szó legszorosabb értelmében). Képesek a logikus gondolkodásra, helyzetfelismerésre, „emlékek“ ültethetök az agysejtjeikbe, de nincs érzelmi inteligenciájuk, nem fejlödik ki náluk valós emberi tudat, vagyis az, ami az embert emberré teszi.


Nem tudom, igaz lehet-e, de állítólag "Pintér Sándor" is már csak egy ilyen robotoid-android lény (már hosszú évek óta), az eredeti maffiózó Pintér romlott lelke már rég "elvándorolt", miután az originált megölték (de elötte még a fejét "leszkennelték" emlékekért).

Klónhadseregnek, szuperkatonáknak pedig az ilyen "lelketlen" robotoid-android lények kifejezetten ideálisak.

/nem_progr
...
Írta: egy vendég, augusztus 12, 2014
"Nem tudom, igaz lehet-e, de állítólag "Pintér Sándor" is már csak egy ilyen robotoid-android (már hosszú évek óta), az eredeti maffiózó Pintér romlott lelke már rég "elvándorolt", miután az originált megölték."

Nem hiszem, a szabadkőműves-illuminátus háttérhatalomnak eleve romlott lelkű szolgákra van szüksége.

"Klónhadseregnek, szuperkatonáknak pedig az ilyen "lelketlen" robotoid-android lények kifejezetten ideálisak."

A II. világháború vége felé, a szovjet Vörös Hadsereg részegeskedő, nőket erőszakoló (és teljes mértékben a sztálinista eszmékre agymosott) "katonáira" a leírásod tökéletesen ráillik. Meg amúgy minden agymosott hadseregre: a náci SS katonai szárnyára (Waffen-SS), a francia büszkeséggel (Gloire)
operáló Napóleon (akit a franciaországi zsidó családból származó, katolikus hitre tért Nostradamus az általa megjósolt 3 antikrisztus közül az 1. számúnak nevez meg, jósverseiben pedig rendre "mészárosként" említi) seregeire, vagy a mai USA és Izrael-i hadseregre (egyikük ugye a világ "csendőrének", a "szabadságért" és az "igazságért" harcoló hősöknek képzelik magukat, utóbbi meg ugye a "kiválasztott" nép, akit a Föld minden más népének szolgálni köteles).

Vagy vegyük a mandzsúriai jelölteket, megváltozott tudatállapotban (aktiválásukkor) az amúgy normális ember könyörtelen gyilkológéppé válik, akinek csak a célpont megsemmisétése lebeg a szeme előtt, bármi áron (állítólag Sirhan-Sirhan is egy ilyen volt, akit Robert Kennedy meggyilkolásáért életfogytra ítéltek, miközben a valódi elkövetők biztonságosan elhagyták a helyszínt a pánikba esett tömegnek köszönhetően.
...
Írta: egy vendég, augusztus 24, 2014
Érdekes írás és elgondolkodtató, de eddigi észrevételeim alapján (csak nemrég fedeztem fel az oldalt) a cikk írójának rengeteg hiányossága van a szimbólumok jelentésének terén.
Minden kötekedés nélkül, csak az információáramlás végett, javaslom mindenki figyelmébe, a:
http://www.rovasoldal.eoldal.hu/
http://www.rovasoldal2.eoldal.hu/
http://vilagbiztonsag.hu/

oldalakat, ezen felül

Szántai Lajos és Tóth Gyula előadásait, írásait. Ezek mind fellelhetőek a youtube-on ill. Tóth úr írásai az alábbi linken:

http://maghreb.blog.hu/

Ezt mindenki figyelmébe ajánlom, ugyanis Babilon őslakosságáról ill. a Karoling Dinasztia eredetéről rendkívül precízen és bőven értekezik.
...
Írta: egy vendég, március 23, 2016
Ki is David Icke valójában?

Szóljon hozzá Ön is!
smaller | bigger

busy