1848/49 forradalmairól PDF Nyomtatás
Történelem
2015. február 27. péntek, 21:58

A szabadkömüves gróf Teleki László emlékére

 

Az 1848-49-es forradalmak mögött „régi egyiptomi“ szabadkömüvesség, a Memphis és Mizraim páholyok álltak. Ide tartoztak a magyar szabadságharc, az 1848-as francia forradalom és Garibaldi mozgalmának vezetöi is. Központjuk Párizsban volt. Ez volt az utolsó pozitívabbnak nevezhetö szabadkömüves mozgalom Európában.

 

Az európai páholyok egy része a 19. század második felében beleolvadt a francia Grand Orient szabadkömüves mozgalomba, az Egyesült Államokban és néhány más országban viszont mind a mai napig léteznek különálló Memphis és Mizraim páholyok. Még weboldaluk is van:

 

http://www.memphis-misraim.us/#gdmaitre

 

Ha megnézzük a páholyvezetök listáját, látni fogjuk, hogy 1882-ig – haláláig - Jospeh Garibaldi volt a páholyvezetö (Giuseppe Garibaldi születési neve Joseph Marie Garibaldi volt). Nemhiába Kossuth Lajos is nagyon nagy tiszteletben állt az Egyesült Államokban, még az USA parlamentjének épületében, a Capitoliumban is van mellszobra.

 

További információkért a Mizraim és Memphis páholyokról ajánlanám ezt a cikket:

 

A Brief Introduction to the Antient and Primitive Rite of Memphis and Mizraim or Egyptian Masonry

http://www.redicecreations.com/specialreports/mizraim.html

 

Ha megnézzük az 1848-as forradalom 12 pontjának eredetijét, azon ott található az „Egyenlöség, szabadság, testvériség!“ szabadkömüves jelszó:

 

 

Ugyanezen szabadkömüves jelszó – „Szabadság, Egyenlöség, Testvériség“ , franciául „Liberté Égalité Fraternité“ – ott található a jelenkori francia 2 eurós érme hátsó oldalán is, mintegy jelezve, a jelenkori Franciaországot is a háttérböl ugyanezen titkos társaság, a Grand Orient irányítja ...

 

 

A mai szabadkömüvesség már összehasonlíthatatlanul korruptabb, sötétebb és ördögimádóbb a gyakorlatban is, mint amik még a Memphis és Mizraim páholyok voltak 1848-ban.

 

Az 1848/49-es forradalom egyik jelentös háttérfigurája a szabadkömüves gróf Teleki László volt, aki Kossuth Lajos párizsi követeként az ottani „központtal“ tartotta a kapcsolatot. Az elveihez makacsul ragaszkodó, öszintén szabadságpárti, a Habsburgokat utáló „egyenes gyerek“ volt, aki az emigrációban és magyarországi visszatérése után sem adta fel az 1848-as forradalom elveit, ami miatt késöbb „túl radikálisnak“ bélyegezték, s egy nappal Deák Ferenc Országgyülésben elmondott kiegyezéses dumája elött az egyre megalkuvóbb magyar politikai elit „megöngyilkoltatta“.

 

Szük egy évszázaddal késöbb a kései leszármazott Teleki Pál gróf, 1938-41 között Magyarország miniszterelnöke, egyébként szintén hasonlóan tragikus sorsra jutott. A „sötét hatalmat“ ekkor már náci Németországnak hívták, s öt is az egyre „kiegyezkedöbb“ magyar politikai elit „öngyilkoltatta“ meg – valószínüleg Hitler parancsára.

 

Talán jobb is, hogy ebben a mostani világban, melyben a „sötét hatalmat“ Európai uniónak és CIA-nak hívják, már nincsen Teleki leszármazott a magyar csúcspolitikában, mivel valószínüleg ö is „öngyilkos“ lenne!

 

Az 1848-as forradalmak valójában egy (alig) kétszáz éves folyamat, az emberiség szándékos „felemelésének“ nyitányát jelentették, s amely folyamat most a 2020-2030-as években fog kulminálódni, s vagy az emberiség „felemeléséhez“ fog vezetni, és annak integrálásához a galaktikus humanoid közösségbe , vagy pedig az elpusztításához.

 

Korábban sok-sok ezer évig sem fejlödött az emberiség olyan sokat mint az elmúlt szük kétszáz esztendöben. Ez nem volt véletlen, hanem a teremtöink „láthatatlan keze“ állt mögötte, a Földet a háttérböl, az emberi civilizáció kezdetétöl fogva irányító titkos társaságokon keresztül.

 

„Isten“még nagyon-nagyon régen megfogadta, hogy büntetésböl primitív állapotban fogja tartani az emberi fajt:

http://biblia.hit.hu/bible/21/GEN/3

 

17 Az embernek pedig monda: Mivelhogy hallgattál a te feleséged szavára, és ettél arról a fáról, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél arról: Átkozott legyen a föld te miattad, fáradságos munkával élj belőle életednek minden napjaiban.

 

Sajnos ezt az igéretét be is tartotta, a földi ember évezredekig kénytelen volt fáradságos munkából, „földtúrásból“ élni, s ez a sajnálatos állapot csak a 19. században megjelent iparosodással kezdett el változni.

 

Ha megfigyeljük, az 1848-as forradalmak után jöhettek akármilyen rendszerek , pozitívak vagy negatívak, kapitalista, kommunista vagy éppenséggel náci-fasiszta, de azok - ha néha nagyon vitatható módszerekkel is - de végülis mind emelték az emberiség fejlettségi szintjét. Egyedül a haladásellenes, feudális rendszereknek lett biztos bukás a sorsa. Ez mögött az a bizonyos „láthatatlan kéz“, a titkos társaságok álltak.

 

S mivel az egyre fejlettebb ipari/technológiai/tudományos szint egyre nagyobb felelöséggel is járt, ezzel együtt növelve lett az emberiség megkísértésének is a mértéke, mintegy tesztelve, hogy az egyre fejlettebb technológiákat békés avagy pusztító célokra vagyunk-e képesek felhasználni. Na ezt bukták el, de csúfosan, az elödeink a 20. században, s pecsételték meg ezzel alighanem a mi sorsunkat is! Olyanok voltak mint a „problematikus gyerek“, aki a kezébe adott gyufával ahelyett, hogy megfözte volna kényelmesen a vacsoráját, inkább magára gyújtotta a házat! Hitler – ha „normális“ lett volna az emberi faj, elmegyógyintézetben kellett volna hogy végezze – s nem tízmilliók imádott és mélyen tisztelt Führereként.

 

Itt tartunk „jelenleg“. A helyzet nem túl rózsás, annak a valószínüsége, hogy az emberi civilizáció fel lesz számolva, a Jelenések könyvében vázolt próféciák szerint, sajnos jóval magasabb mint a „pozitív integrációs“ forgatókönyvé. Nem jelenti viszont ez azt, hogy mindenki rosszul végzi! Az arra érdemesek, az új „kiválasztottak“, kiknek neve benne lesz a második visszatéréskot az „élet könyvében“, túl fogják élni a megpróbáltatásokat, ill. újból létre lesznek hozva („fel lesznek támasztva“), ha netán elpusztulnának. Itt az ideje öszintén megtérni. Még mindig nem késö.

 

További ajánlott írások az emberiség származása felöl itt.

 

Hozzászólások (6)Add Comment
...
Írta: nem_programozhato, február 27, 2015
S ha már a megemlékezéseknél tartunk, ejtsünk még szót az 1989-es magyar rendszerváltás egyik pozitívabbnak tekinthetö alakjáról, a szintén szabadkömüves Krassó Györgyröl, kine neve mára eléggé a feledés homályába merült.

http://hu.wikipedia.org/wiki/Krassó_György

Krassó 1991-ben kapott rendkívül gyanús körülmények közöt szívinfarktust. Tudjuk, hogy ez már az a korszak volt, amikor a titkosszolgálat mesterségesen, elektromágneses hullámok segítségével is képes volt akárkinek tönkretenni a szívét úgy, hogy még az orvosok se nagyon tudták az ilyet megkülönböztetni a természetes szívinfarktustól.

Krassó egyik emlékezetes televíziós interjúja 1989-böl:Az egyik nem túl rokonszenves, korrupt faggatója máig ismert televíziós személyiség...
...
Írta: egy vendég, március 04, 2015
Faragták rendesen.
...
Írta: nem_programozhato, március 24, 2015
Az 1848-49-es forradalmak mögött „régi egyiptomi“ szabadkömüvesség, a Memphis és Mizraim páholyok álltak.


A "Mizraim" ugyanaz mint a Bibliában emlegetett Micráim, ami Egyiptom héber neve és Khám fiáról, Micráimról lett az ország az ókori héber nyelvben elnevezve.

Mózes I, 10:6
http://biblia.hit.hu/bible/21/GEN/10/6#v6

Khámnak pedig fiai: Khús, Micráim, Pút és Kanaán.

/nem_progr (cikkíró)
...
Írta: egy vendég, március 30, 2015
Nem csak a mai de már a régi masonic-illuminati szekták is egyértelműen a 6alomra törtek. Úgy hogy nincsenek úgymond "jó" szabadkőművesek. A különböző páholyokba és egyéb titkos társaságokba tömörültek egész egyszerűen a vagyonért, pénzért, pozícióért, a mások feletti hatalmaskodásért szövetkeztek aljas módon. Mindennek a "harácsnak" meg is lett mára az eredménye: tönkrevágott bolygó és megvezetett, lezüllesztett emberiség. Valódi magyarok mindebben nem vettek részt csak a magyarbőrbe bújt ál-magyarok. Akiket most "hősként" ünnepelnek - megint csak az ál-magyarok. A tört-én-elem róluk szól és nem rólunk. Mi - ez meg is látszik - mindig is sEnki BírKÁ-k voltunk a saját hazánkban. Mindent átvészeltünk - már amennyire lehetett - hogy most főnix-madar-szer-űen feltámadjunk és vég-re átlépjünk az aranykapun. A minket be-vakolni-akarókat persze hátrahagyva.
...
Írta: nem_programozhato, március 16, 2016

Szük egy évszázaddal késöbb a kései leszármazott Teleki Pál gróf, 1938-41 között Magyarország miniszterelnöke, egyébként szintén hasonlóan tragikus sorsra jutott. A „sötét hatalmat“ ekkor már náci Németországnak hívták, s öt is az egyre „kiegyezkedöbb“ magyar politikai elit „öngyilkoltatta“ meg – valószínüleg Hitler parancsára.
Vona Gábor koc­cin­tott az aradi tá­bor­no­kok ki­vég­zé­sére, Hay­nau híve!
http://ripost.hu/cikk-vona-gab...aynau-hive

A Job­bik, a Far­ka­so­kat fel­ké­szítő tit­kos elit­kép­ző­jén, az Atilla Ki­rály Aka­dé­mián gyak­ran han­goz­nak el az 1848-49-es ma­gyar sza­bad­ság­har­cot becs­mérlő, a vé­res­kezű Hay­naut di­csőítő elő­adá­sok! Vona Gábor, a Job­bik el­nöke is több al­ka­lom­mal gya­lázta 1848 em­lé­két! Szo­morú, de még koc­cin­tott is a ki­vég­zé­sekre!


...
Írta: egy vendég, március 23, 2016
Hiába azoknak megmagyarázni bármit is, akik képtelenek tudatilag felfogni a szavak értelmét, hogy mi is zajlik a világban!

Szóljon hozzá Ön is!
smaller | bigger

busy