A Bucsecsi-szfinx alatt 2003-ban megtalálták "Zalmoxis barlangját"? PDF Nyomtatás
Ezotéria
2015. szeptember 27. vasárnap, 14:07

A Bucsecs-hegység Erdély délkeleti peremén, Brassótól délre helyezkedik el. A keleti vonulat magasabb részén található a Bucsecs-fennsík, melynek látványos alakzatai Bucsecs-szfinxként és Babeleként ismeretesek. Ezen alakzatokhoz közel, a hegy gyomrában bukkantak rá 2003-ban az emberi történelem valószínüleg egyik legfontosabb felfedezésére egy ún. "mélységi fekete müvelet" keretében, s titkolták el az ott találtakat, mivel bizonyítékként szolgáltak volna arra, hogy az emberiség nem a "majomtól származik", hanem az igazság, ha misztifikálva is, de a bibliai Ószövetségben található.

 

 

A Bucsecs-fennsíkon található Babele nevü alakzat:

 

A wikipédia szerint a Bucsecs-fennsíkon  "a szél és az eső olyan látványos alakzatokat hozott létre mint a Szfinx és a Babele". Nem kell ahhoz zseninek lenni, hogy elsö ránézésre az ember rájöjjön, a Babele nem lehet véletlenszerü eróziós folyamatok eredménye. Egyetlen gomba alakú kötömböt még létrehozhat véletlenszerü erózió is, de hogy közvetlen egymás mellett ugyanaz a gombaalakzat formálódjon ki kétszer is, az teljességgel kizárható. Ez már ugyanis nem káosz hanem rendezettség, melyet csakis valamilyen "intelligencia" hozhat létre. Például humanoid lények ...

 

A Bucsecs-szfinx:

 

Távlatból nézve szintén úgy tünik, mintha egy nagyon régi, minimum 5000 éves, erösen elerodálódott szobor maradványa lenne.

 

Az interneten tallózva, nagyon érdekes írásokra, és ezekben különbözö legendákra bukkan az ember a helyet illetöen. Az írások sokszor a még az i.e. 1. században élt híres ókori utazó és földrajztudós, Sztrabón "Geogfráfika" c. müvéböl merítenek.

 

Dr. Szöllösy Zoltán "Az Erdély-i dákok története" c. könyvében például a következö szerepel:

 

http://www.magtudin.org/Erdely-i%20dakok.htm

 

"Ez közelebbről meg nem nevezett folyó mellett, KOGAIONON hegy szent barlangjában, nehezen megközelíthető helyen - mint remete - lakott, ahol az általános hit szerint ZALMOXIS - "a halhatatlan Lélek-isten" is tanyázott. A külvilágtól teljesen elzárt, misztikus helyre csupán a király vagy küldönce léphetett. Itt élt az "Isten követe", aki rendelkezéseit, mint "isteni parancsolatot" közölte népével (Strabo VII. 298, 304, XVI. 762)."

 

Egy a "Snakegodess" (kígyóistennö) c.  blogban 2011-ben megjelent tanulmány szerint:

 

A bucsecsi Szinx, Boldogasszony, Babba Máriák

http://snakegodess.gportal.hu/gindex.php?pg=34594107&nid=6063323

 

Strabón Geógraphika („Földrajz”) című művében ( VII, 3, 5) írja: ,,Ez a hegy is szentnek számított, és a géták Kogaion-nak nevezték, mint a mellette levő folyót.” A dákok szent hegye a Ko-gajon (Kő-Gaja) vagy Aba-köve a Ba-kauka. ,,A román kutatók szerint, albán nyelven, (trák nyelv) a „koka” fejet jelent, a román dialektusban is .

...

A román cikk etimológiai fejtegetésekbe bocsátkozik a továbbiakban is, miszerint azt, hogy a hegy szentnek számított, a Fej (Koga), amely egy ősrégi istenség ábrázolása lehet, egy géta-dák törzs neve is bizonyítja, Kauko-enses, a Kárpátok görbületénél található, majd a Kauka-land, amely Amianus Marcellus szerint ugyanabban a zónában volt található, mint a dák Ba-kauka helyiség, amely a Bucsecs nevet idézi.

 

A Sztrabón által "Kogaionnak" nevezett hegység nagy valószínüséggel azonos a Bucsecs-hegységgel. Az írás ezután így folytatja:

 

A perui Daniel Ruzo professzor (1900-1993) orvos, építész, filozófus és történész, egy olyan okkult társaságnak volt tagja, melynek célja a világ őstörténetének kutatása, miután egy képeslapon meglátta a bucsecsi szfinxet, és informálódott róla 1968-ban Romániába érkezett. ,,Öt kontinens hegységeit kutattam – írta –, de a Kárpátokban teljesen egyedi műemlékekre leltem, amelyek azt bizonyítják, hogy ezeken a helyeken egy hatalmas civilizáció létezett, amely a ma ismert legősibb civilizációknak a központját jelenti.

...

Azt javasolta, hogy térképezzenek fel mindent, a földalatti alagutakat is ( …), a sziklákon levő szobrokból és az elnevezésekből kiindulva a kollegáinak azt mondta, hogy a Bucsecs hegy gyomrában az emberiség számára felmérhetetlen kincs rejtőzik.

 

De még mennyire, hogy rejtözött!!

 

http://sirius-plejad.blogspot.hu/2013/11/foldonkivuli-bazis-romaniaban-magyar.html

 

2002-ben egy, a Pentagon által földfelszini kémkedésre használt, bionikus elven és alakhullámokon működő felfedezett egy különálló egységet a Bucsecs-hegységben. A hegy belsejében lévő üres tér nem volt összhangban a külvilággal, és úgy nézett ki, mintha intelligens lények belülről faragták volna kifelé. Egészen biztosan nem egy barlang volt.

...

Az alagút és a kupola különös módon azokhoz a kő-formációkhoz volt igazitva, melyek “Bábel” és “ Bucegi szfinx” néven ismertek:

 

 

 

http://sirius-plejad.blogspot.hu/2013/11/foldonkivuli-bazis-romaniaban-magyar.html

 

Az első energiakorláttól 60-70 méter mélységre tudtak behatolni és elérték az első járatot, mely olyan volt, mint egy metróalagút. A falai teljesen fényesek voltak. Az alagút végén egy masszív kőkapu állt, melyet egy láthatatlan energiakorlát védett. Az első csapat három embere megpróbálta megérinteni az ajtót és azonnal meghaltak szívleállásban.

...

Bármely tárgy, melyet amelyet az energiakorláton átdobtak, finom porrá oszlott szét. Két ember a Pentagontól és az USA elnöki tanácsadó érkezett a helyszinre. VI. A Nagy Járat A félelmetes energiakorlát mögött, mely három ember halálát okozta, egy szilárd kőkapu állt. Az alagút falán, épp szemben a kapuval, egy 20 cm2-es terület volt, melyen egy felfelé mutató szabályos háromszög állt. Cézár érezte, hogy valamiféle hasonlóság van az energiakorlát és ő maga között, mint valamiféle kölcsönös szimpátia. Lágyan megérintette az energiafal felszinét, és bizsergést érzett a bőrén. Az energiapajzs teljesen ártalmatlan volt a számára, igy előrelépett és átment rajta. Az amerikaiak le voltak döbbenve. Cezar az energiapajzs vastagságát 2,5 cm-re saccolta. Megérintette a tér közepén álló háromszögrajzot, és a gigantikus kőajtó csendben balra a falba csúszott. Ez a parancs egyúttal megszüntette az energiapajzsot, lehetőséget adván a nagy terembe való belépésre, melyet később a Nagy Járatnak neveztek el. Noha nem volt látható fényforrás, a Nagy Járat mégis tökéletesen világos volt. Az első energiapajzs kikapcsolása után a hatalmas félgömb alakú pajzs a terem másik végében egy magasabb vibrációra váltott és erősebb sugárzást bocsátott ki. Közelebbről megvizsgálva a Nagy Járatban lévő fal nem természetes eredetűnek tűnt, legalábbi nem teljesen. Olajszínű volt, de zölden és kéken verte vissza afényt. Később tesztek kimutatták, hogy a fal anyaga érintésre durva volt, de nem lehetett megkarcolni. Ellenállt minden törési, vágási kisérletnek. Később a tudósok megpróbálták az anyagot elégetni, de titokzatos módon a lángok nem érintették azt. Amerikai tudósok egyetértettek abban, hogy az anyag szerves és szervetlen anyag titokzatos keveréke. 280 láb magasan a járat egy éles jobbra irányt vett fel. Később egyenesen egy kék, szikrázó fény látszott. A kék fény a járat végén a védő energiaköpeny visszatükröződése volt.

...

Vezető tudósok és kutatók lettek meghívva a világ minden tájáról tanulmányok végzésére. De ami a legfontosabb, hogy az emberiség távoli múltjáról és valódi történelméről lebbentették volna fel a fátylat, mely tudvalevőleg hamisitvány, amint Cézár azt tanúsította a Nagy Járatban, Az USA reakciója azért volt oly brutális, mert a felfedés azonnal meghiúsította volna a világ feletti globális befolyásukat és hatalmukat. Az USA hivatalos válasza szerint ők nem akartak pánikot kelteni a világban, de azt elfelejtették beismerni, hogy a világ jelenlegi gyötrődése egyenes következménye a szándékos megtévesztésnek és manipulációnak, melyet a szabadkőművesek és más titkos társaságok vezetésével évezredek óta elkövetnek. Volt a Vatikán részéről is egy beavatkozás (ha azon csodálkoznának, hogyan kapott hírt a Vatikán e felfedezésről, akkor tudniuk kell, hogy ők a világ irányító piramisának tetején állnak, és a vallásos áhítatuk csupán egy felszín – ld. -- ld: A Vatikán legsötétebb titkai).

...

A vetítőterem

A Nagy Járat váratlanul egy gigantikus auditóriumban végződött, mely 30 m magas volt, és 100 m hosszú. A vetítőterem ennél kisebb volt, és energiapajzzsal volt védve. A pajzs felé haladva egy része eltűnt egy ajtó formájában, lehetővé téve az áthaladást. A pajzs minden külső behatástól megvédte a szobát. A pajzs a szoba belsejéből nézve tömör volt és fehér-arany színű. Alapjában véve a pajzs formálta ezt a kupola alakú termet, legörbített falakkal és plafonnal. A szoba hátsó részében, 10-12 m-es magasságban végződött a pajzs, ahol is megérintette a szoba kőfalát. Ezen a falon három hatalmas alagútlyuk volt látható, egy egyenesen előre, a másik kettő kétoldalon szimmetrikusan.
XI. Óriások Asztala

Egy sor óriás kőasztal volt a fal mentél balra és jobbra, 5-5 mindkét oldalon. Az azstalon kb. 2 m magasak voltak. Az asztalok tetején precíz vésés, különböző jelek és ismeretlen ősi irás és karakterek voltak. Az írás több, általános szimbólumot is tartalmazott (pl. kör, háromszög). Több színben fluoreszkálva világitott az irás, minden asztalon más szinnel. Pár asztalon különböző tárgyak voltak, melyek műszaki tárgyaknak bizonyultak. Több tárgyból átlátszó fehér drótok lógtak a földre helyezett fényes, ezüst-szerű háromszög alakú dobozokba. Közelebbről megvizsgálva a kábelek végtelenül rugalmasakés könnyűek voltak, és egész hosszukban fényesen pulzáltak. Valahányszor valaki megérintette az asztalt, egy holografikus kivetitődés aktiválódott, egy specifikus tudományterületet bemutatva. A képek háromdimenziósak voltak, kb. 2,5 m magasak. A kivetülések automatikusan követték egymást, de egyidejűleg interaktívan az asztalon lévő jelek megérintésének megfelelően.

XII. A Nagy Felfedezés:

Holografikus DNS Kombináció Földönkívüli Fajokkal Az asztalok nagy mérete miatt a tudósok speciális háromlábú állványokat használtak a kényelmes magasság elérésére. Közelebbről megvizsgálva megfigyeltek egy sötét üvegszerű anyagot, mely az asztalok tetejét borította. Az anyag különböző nagy négyzetekre volt osztva, mely egyfajta rácsbeosztást alkotott. Az egyik asztal a biológia területéről adott információt, növényekről és állatokról vetitett ki képeket, melyek közül pár ismeretlen volt a tudósok számára. Az egyik négyzet megérintésével földönkívüli lények holografkus kivetülése jelent meg, complex tudományos vizsgálat jelent meg, bemuattván a két faj DNS-jét és azok közötti hasonlóságot. A diákon függőlegesen idegen nyelven abc volt irva. A diák végén a két faj keresztezése volt bemutatva,

XIII. Valódi Óriások

A Vetítőteremben lévő tárgyak méreteit tekintve az épület alkotói valószínűleg nagyon magas lények lehettek.

 

Óriásokra található utalások mind a bibliai Ószövetségben mind a nem kánonikus Énok-könyvében találhatóak:

 

Mózes I. 6:4

Az óriások valának a földön abban az időben, sőt még azután is, mikor az Isten fiai bémenének az emberek leányaihoz, és azok gyermekeket szűlének nékik. Ezek ama hatalmasok, kik eleitől fogva híres-neves emberek voltak.

Mózes V. 3:11

Mert egyedül Óg, Básánnak királya maradt meg az óriások maradéka közül. Ímé az ő ágya vas-ágy, nemde Rabbátban az Ammon fiainál van-é? Kilencz sing a hosszasága és négy sing a szélessége, férfi könyök szerint.

Énok könyve:

http://churchofgod.hu/content.php?act=enok1

15.3. Miért hagytátok el a magas, szent és örök mennyet, és háltatok asszonyokkal, és fertőztétek meg magatokat az emberek leányaival, és vettétek őket feleségül, és tettetek úgy, mint a föld gyermekei, és nemzettetek óriás fiakat?

15.8. És mostantól az óriások, akik a hús és a szellem keveredéséből jöttek létre, gonosz szellemeknek lesznek nevezve a földön, és a föld lesz lakhelyük.

 


http://sirius-plejad.blogspot.hu/2013/11/foldonkivuli-bazis-romaniaban-magyar.html

 

XIV. Az Univerzum Könyvtára

A Vetítőteremben részletes információk voltak a külölböző területekről, úgymint: fizika, kozmológia, asztronómia, épitészet, műszaki tudományok, biológia, genetika, vallás. Emiatt könyvtárhoz hasonlitották. A terem közepén egy podium-szerű terület volt, mely egy érdekes eszközt tartalmazott. A tudósok úgy vélték, hogy ez bizonyos agyi területeket aktivált.

XV. Románia Irányítópult

Mellette volt egy parancspult, különböző geometriai szimbólumokkal, több színben. Egy holografikus szimuláció magyarázta el a gombok működését. A Kárpátokat mutatta 25 km magasról és utána hatalmas vízmennysig zúdult az alföldekre. Majd Románia, Magyarország és Ukrajna területéről az erdélyi területre érkező vizekből folyók lettek. Majd Románia területét tenger öntötte el, és a magas hegyek szigetekként álltak ki a vízből. Utána a víz visszahúzódott.

...

XVII. Bolygónk igazi történelme

Az amfóra mögött, a piedesztál közepén volt egy nagy kupola, mely hologramokat vetitett ki az emberiség történelméről. Cézár elmagyarázta, hogy az emberiség történelmének 90%-a hamisitvány és Darwin evolúcióelmélete is téves. A történelemben leirt dolgok meg sem történtek, de az úgynevezett mítoszok és legendák szinte mindegyike igaz. A legtöbb régészeti elmélet hamis. Pl. a dinoszauruszok nem haltak ki 65 millió évvel ezelőtt, és a régi kontinensek, Lemúria és Atlantisz pedig léteztek. Egy kivetitett csillagtérkép mutatta meg a bemutatott események pontos dátumát. A Föld processziós ciklusa 25.920 év. A Bucegi Hegyek 50-55 ezer évesek.

XVIII. Sokkoló Felfedezések

Cézár látta, mi történt az ún. Vízözön során, és hogy honnan ered az emberiség, de elhatározta, hogy nem hozza ezt nyilvánosságra, mert ez túl sokkoló lenne. Hazudtak nekünk és manipuláltak bennünket évezredek óta, és minél közelebb vagyunk az igazsághoz, valaki úgy határoz, hogy még nem vagyunk készek meghallani azt. Ez önző és arrogant megközelités. Az emberek ma is és a jövőben is készen állnak. És minél hamarabb lesz felfedve az igazság, annál job. Minél több puzzle darabunk van, annál könnyebben fogadjuk el az igazságot és cselekszünk. Jézus keresztrefeszitését is bemutatták. A kivetités felfedte, hogy a keresztrefeszitésnél jelen voltak olyanok is, akik más történelmi periódusból érkeztek. A hologram bemutatott részleteket pár kivételes karakter spirituális életéből az emberiség távoli történelménől, akikről semmit sem tudunk. Azokban az időkben a társadalmi és szociális eloszlás teljesen különbözött a maitól.

 

A fenti információk egy korábban Romániában megjelent könyv tartalmának az összefoglalóját képezik. A könyv címe Viitor cu cap de mort, és a román hírszerzöszolgálat egy magas rangú munkatársa jelentette meg Radu Cinamar álnéven. Ugyanez a könyv késöbb (2009-ben) angolul is megjelent "Transylvanian sunrise" (Erdélyi napfelkelte) címmel:

 

 

A Snakegodess blog írása említi még a következöt:

 

http://snakegodess.gportal.hu/gindex.php?pg=34594107&nid=6063323

 

3. Az ékírás

A legújabb feltárások szerint, a hegy gyomrában felfedezett Óriások galériájában, pontosabban a Projekciók termének asztalain ismeretlen ékírásos ( kuneiform, a román kutatók szerint sumérhoz hasonló) szövegeket is találtak. (Gyakorlatilag Barabási könyve a székely-magyar rovásírást, mint az emberiség legrégebbi írását tárgyalja.)

...

A legújabb román kutatások az un. Projekciók termében kuneiform írást véltek azonosítani.Lassan napvilágra kerülnek az elhallgatott, elfeledettnek vélt bizonyítékok, mely ennek az ősi kultúrának a kiterjedését és ősiségét bizonyítják

 

A "projekciók terme" ugyanaz mint a Radu Cinamar könyv összefoglalójában említett "vetítöterem".

 

Ezek szerint miután minden földönkívüli technológiát eltüntettek a hegy gyomrából, a "maradékot"- mint az asztalokon és falakon található ékírást - meghagyták, és megnyitották a "barlangot" a be nem avatott személyek, régészek elött is?

 

További ajánlott írások az emberiség származása felöl itt.

 

Hozzászólások (38)Add Comment
...
Írta: nem_programozhato, szeptember 27, 2015

S tényleg, a pokolraveluk.com-ot sok erdélyi olvasó is látogatja. Van itt valaki, aki Erdély ezen részében lakik és hallott már valamit erröl az egészröl? Nem számít, ha az bármennyire "képtelenül" hangzik is, söt, azok a helybeli történetek/információk lehetnek csak igazán érdekesek, melyek teljesen "képtelenül" hangzanak smilies/smiley.gif

/nem_progr (cikkíró)

PS: a román nyelvü Cinamar könyv PDF formátumban letölthetö innen:

http://www.autostonny.ro/Diver...inamar.pdf


...
Írta: nem_programozhato, szeptember 27, 2015

Akit érdekel, Az emberiség származása 3. rész c. írás alá írtam nemrég a kommentekbe:

Igaz-e hogy Izsáky László találkozott földönkívüliekkel?
Ha igaz kik ők?Szerintem valóban találkozhatott - szíriuszi humanoid ET-kel.

Az Izsáki anyagokban szerepel például ez az ábra:

Forrás: http://kaniraya.blogspot.hu/20...netek.htmlA blog megjegyzi:

"A fentebb lévő fehér csillagtérképen rajta vannak azok a csillagképek, amelyek irányába nézve jó irányban (a rokonságod irányába) nézegethetsz az égen. Ez télen éjszaka dél felé látható. Délkeleten kelnek fel, és délnyugaton nyugszanak le."

Ezzel csak egyet lehet érteni: Aldebaran, Plejádok, Szíriusz, Orion ...

Valóban ezek azok a csillagok, ahonnan a humanoid teremtöink (és a felvigyázók) származnak.

Na most, Izsáky még valamikor az 1970-es években vetette mindezt papírra. Ez az a korszak volt, amikor az emberek többsége még azt hitte, a majomtól származunk, egy vallásos kissebség pedig ugyancsak satnya, misztifikált ismeretekkel rendelkezett a Bibliából afelöl, hogy honnan származunk. Lényegében csak annyit tudtak, hogy "Isten teremtette az embert a saját képére".

Internet ekkor még nem létezett, Románia pedig zárt diktatórikus rezsim volt. S hogy mindezek ellenére Izsáky ilyen pontosan meg tudta jelölni, hogy "melyik irányba kell nézni az égen a rokonságunk után", az szerintem csak úgy lehetséges, hogy valóban kapcsolatba került szíriuszi humanoid ET-kel, és az anyagai hitelesek.

/nem_progr


Ezek a bukott (és nem bukott) angyalok, melyek a legutóbbi teremtésben részt vettek jó 10 000 évvel ezelöt, éppoly hús-vér fizikai humanoidok voltak, mint mi, például az elöbb említett Azazel szíriuszi humanoid ET volt, Lucifer aldebarani humanoid, Mihály arkangyal szintén aldebarani, Gábriel a Fomalhaut csillagrendszerböl ( http://hu.wikipedia.org/wiki/Fomalhaut ), Rafael a Regulusból ( http://hu.wikipedia.org/wiki/Regulus_(csillag) ), Uriel arkangyal pedig az Antares csillagrendszerböl jött ( http://hu.wikipedia.org/wiki/Antares ) - mindüknek viszont valamilyen plejádi/aldebarani kötödöttsége volt.

A következö szerepel a magyar wikipédiában a Fomalhaut csillagról:

https://hu.wikipedia.org/wiki/Fomalhaut#T.C3.B6rt.C3.A9nete

"Camille Flammarion, a 19. századi francia csillagász és ismeretterjesztő állítása szerint a Fomalhaut neve Perzsiában i. e. 3000 körül „Hasztorang” volt, és ez a csillag egyike volt a négy királyi csillagnak, amik a mennyországot őrizték (a másik három királyi csillag: Regulus, Aldebaran és Antares)."...
Írta: nem_programozhato, szeptember 27, 2015

A 2012-ben készült "Prométheusz" címü "tudományos-fantasztikus" filmben, mely némi valóságos információkat is tartalmazott az emberiség valós származása felöl, ugyanolyan sziklaalakzatot látni mint a Bucsecs-szfinx Erdélyben:Mint ahogy az Isten=Jahve=Él=Kronosz=Szaturnusz c. írásban írtam:

A Iapetus ( http://en.wikipedia.org/wiki/Iapetus_(mythology)) nevü titán egyik fiát pedig Prométeusznak hívták – aki – s ez a titkos társaságokban mindig is ismert volt – azonos Luciferrel, a lázadó elohim tudóssal, akinek oroszlánrésze volt a jelenlegi emberi faj létrehozásában.
http://en.wikipedia.org/wiki/Prometheus
„Prométheusz egy trükkös figura volt, ki mint a földi embernek az „agyagból való létrehozója“ ismert, s aki ellenszegült a többi istennek, „tüzet adott a földi ember kezébe“, amivel lehetövé tette annak fejlödését, és hogy az civilizációt hozzon létre. Prométeusz mindig is az inteligenciájáról volt híres, s valójában a földi ember legnagyobb pártolója volt.“

...
Írta: egy vendég, október 01, 2015
Luciferék ,tehát beleszóltak a teremtésbe és olyan dolgokat tártak fel ,ami hátráltatta az emberiség spirituális fejlődését már a kezdet kezdetén .
Csak érdekességképpen : a szem kifestése (sminkelés tudománya) nők számára ami ugye valljuk be a hiúságot erősítette/erősíti smilies/smiley.gif (aztán később férfiak is alkalmazták). Egy példa a sok közül, de valóban az alma leszakításával kezdődött.smilies/sad.gif
...
Írta: nem_programozhato, október 01, 2015

Még egy nagyon fontos információ az Izsáky anyagból, ami arra utal, 100 százalékben valós az egész történet, ilyet ember magától egyszerüen nem találhatott ki abban az idöben! (1970-es évek).

Az aranykoporsó titka
http://spiritufo.ditro.hu/valo...aky-laszlo

A kozmoszban magányos csillag nem létezik. Minden csillagnak vannak bolygókísérő, az idősebbeknek lakott bolygói. Például az Epszilon Eridaninak 27 bolygókísérője van, ebből 7 lakott bolygó. Itt 4 Jupiter-nagyságú óriásbolygó ékesíti a bolygórendszert. A Proxima Centauri körül 24 bolygó kering, amelyből 4 lakott. A Szíriusznak 13 bolygója van. A lakott bolygók száma 2... A kozmoszban 8 társadalmi rend van. A miénk az alulról a második. A társadalom neve: homo hibridanus... Naprendszerünkben már 360 millió évvel ezelőtt éltek civilizált emberi közösségek..." Választ kaptunk arra a magyarázatra: mi okból pusztultak ki hirtelen a dinoszauroszok, hogyan keletkezett a Naprendszer, az élet stb. Egyébként az üzenet hozó UFO a Szíriusz-bolygórendszerből jött. De ugyanakkor az ottlévő társadalomnak megfigyelő támaszpontja van a Mars Phobos nevű holdján, vagyis a belsejében, valamint a Titánon.

Valójában több mint megfigyelöpontról van szó, többek között a Phobos-on levö felvigyázó bázis ügyel arra, hogy be legyen tartva a karantén a Föld körül smilies/sad.gif Ez teljesen logikus, mivel a Szíriusz csillag van a legközelebb a Földhöz, így minden jel szerint a szíriusziak fö feladata jelen korunkban is a Föld "felvigyázása". Már a lázadó (bukott) angyalok egyik vezetöje, Azázel is szíriuszi ET volt.

A korreláció más információkkal szinte 100 százalékos. Döbbenetes!!!

Az elpogányosított kereszténység (melytöl tulajdonképpen még az iszlám is „istenibb“) c. írás alá írtam a kommentekbe:

A Phobos NEM természetes égitest, csak annak van álcázva.

Ezért van az, hogy azok a Phobos expedíciók, amik a Phobos belsejének precíz vizsgálását tüzik ki célul, általában "balesettel" végzödnek. Ha megnézi a wikipédiát, http://en.wikipedia.org/wiki/Phobos_(moon), abban is szerepel, hogy a szovjet csillagászok már az ötvenes években feltételezték, hogy a Phobos belseje "üres" lehet, de sajnos késöbb 1988-ban mindkét szovjet ürszonda, a Phobos1 és Phobos2 is "balesetet szenvedett". Legutóbb pedig az orosz-kínai Fobos-Grunt szonda jutott hasonló sorsa 2011 novemberében, szintén hasonló okokból.

Legutóbb már az európai ürkutatási ügynökség is elismerte, hogy a Phobos mesterséges égistest lehet.

http://www.dailygalaxy.com/my_...today.html

In describing the internal geometric structure of this "moon" as revealed by MARSIS, European Space Agency (ESA) sources emphasized that "several of these interior Phobos compartments also appear to still be holding some kind of atmosphere ... " which has given birth to wild speculation that Phobos could prove to be an artificial satellite of some sort."


A cikkben az is szerepel, a Fobos-Grunt valami kütyüt akart volna a Phobos felszínére telepíteni, hogy aztán az non-stop figyelje az égitestet, de az ürszonda még a Föld légkörében megsemmisült.

Mindezt csak azért írtam le, hogy érzékeltessem, nem meseszerü-archaikus dologról van szó, ami csak a "Bibliában létezik"....
Írta: nem_programozhato, október 01, 2015

Ezt is korábban Az elpogányosított kereszténység (melytöl tulajdonképpen még az iszlám is „istenibb“) c. írás alá írtam:


Ezt a felvételt küldte utoljára a szovjet Phobos2, mielött valami "leütötte" volna:

http://www.whatdoesitmean.com/index1706.htm


Szóval a szíriuszi felvigyázók csinálták ezt is.

...
Írta: nem_programozhato, október 01, 2015

Az aranykoporsó titka - Izsáky László
http://spiritufo.ditro.hu/valo...aky-laszlo

Egy példa, hogy amikor egy ember egyedül küzd az Igazságért.
És nincs őmögötte pénz, hírverés, titkosszolgálati támogatás ( ahogy ez a "hivatalos" ufo-kutatásnál megjelenik ), hanem éppen ellenkezőleg : egyedül kell felvennie a harcot szinte az egész tudatlan és érzéketlen emberiség ellen!


--------

Ha késve is, de adjuk meg neki itt is a támogatást. Bár lehet, már valahonnan a "mennyböl", a szíriuszi csillagrendszerböl tekint le ránk. Izsáky László a Föld nevezetü bolygóról 2004-ben nyomtalanul eltünt.


...
Írta: nem_programozhato, október 05, 2015

Az 1989-es voronyezsi UFO eset, amikoris rengeteg tanú óriás humanoidokat látott kijönni az UFO-ból:

...
Írta: nem_programozhato, október 05, 2015

Ilyen rajzokat készítettek a tanúk az 1989-es voronyezsi UFO-ról és az óriásokról ( a dokumentumfilmben 2:10-töl ):Ilyen jellel hívta le az ET-ket Izsáky, majd próbálták sikertelenül 2005-ben Budaörsön is:Ugyanaz a jel mint a "voronyezsi óriásokon"

S minden jel szerint a bucsecsi barlangban is ékírást találtak, mint ahogy Izsákynak is ékírásos táblákat adtak az idegenek.

3. Az ékírás
A legújabb feltárások szerint, a hegy gyomrában felfedezett Óriások galériájában, pontosabban a Projekciók termének asztalain ismeretlen ékírásos ( kuneiform, a román kutatók szerint sumérhoz hasonló) szövegeket is találtak.

...
Írta: egy vendég, október 14, 2015
Ismerve a roman nep tortenelmet ( mely hemzseg a hazugsagoktol ) szerintem ez nem mas mint egy uljabb probalkozas , hogy a roman nemzetnek dicso multat szerkesszenek . ( a komunista idokben volt hangazatos a geto - dac continuum 2050 eve ) Egyes tortenelmi roman szakirasok dak irasnak veli felfedezni a szekely rovas irast ,mindamelet , hogy roman nyelven nem lehet elolvasni ( ertelmetlen ).
...
Írta: egy vendég, január 15, 2016
Nem kellene szervezni egy csoportos utat?smilies/smiley.gif
...
Írta: egy vendég, január 15, 2016
A Bucsecs- fensikra!
...
Írta: egy vendég, június 12, 2016
Mi a cime anak a filmnek ahol ez a hejszin? Mert nagyob erdekelne
...
Írta: egy vendég, január 04, 2018
itt egy link ahol részletesebben tájékozodhatsz, igaz, hogy németül de a végén románul is. Cézár nem hogy nem akarta elmondani, a páholyosok megtiltották-

https://www.youtube.com/watch?v=RMSvXNROS10
...
Írta: egy vendég, február 27, 2018
Nagyon. Érdekes!
...
Írta: egy vendég, április 29, 2018
Jitt van eh:
https://www.youtube.com/watch?v=gwVGpNQM-Io
...
Írta: egy vendég, április 29, 2018
...
Írta: egy vendég, november 26, 2018
ah sujos titoknak fatyola neved oss mult ki teged kutat ingovanyba jut mi hat a mult a jovo avagya jelen emetitoknak rejtejet vajh

Szóljon hozzá Ön is!
smaller | bigger

busy