Kilátások: rövidtávon türhetöek, hosszútávon rosszak PDF Nyomtatás
Vallás
2017. november 25. szombat, 22:07

Pár hónap szünet után itt az ideje ismét "feléleszteni" a weboldalt. Hogy s mint vagytok?

A helyzet - rövidtávon - bár riasztónak tünhet, de valójában nem annyira rossz. A gonosz erök még gonoszabbak, a jók viszont még jobbak lettek, s ezen két "tábor" ádáz küzdelme egyelöre egyensúlyban maradt, s úgy néz ki, a közeljövöben is abban fog maradni, elkerülendö a nagy világégést és civilizációs összeomlást. De a végsö idei próféciák mégis lassan de biztosan, és egyre jobban, beteljesülöben vannak. Korábban már itt is említettem, a katasztrofális végsö idei események kijátszódása csak valamikor a 2020/30-as években lesz várható. Még mindig van valamennyi idö. Örüljetek minden, még nyugalmas évnek, melyet békességben és (némelyek) még mindig viszonylagos jólétben élhettek le.

Ezékiel 38-ban homályos, misztifikált képet kapunk arról, hogyan fog kinézni a nagy antikrisztusi ütközet a "Góg és Magóg erök" (oroszok, törökök, irániak stb.) és a teremtöink között, miután elöbbiek megszállják Izraelt. A Dániel próféciákban és Máté 24-ben az utolsó 3.5 évre civilizációs összeomlás van jövendölve , olyan nagy nyomor, mely még soha nem volt és soha többé nem is lesz a Földön, s a teremtöink beavatkozása fogja megakadályoni, hogy teljesen kipusztítsuk egymást, s hogy a választottak ne vesszenek oda. Az antikrisztus (a "veszedelelmnek fia") és hadserege fel fogja perzselni a világot, nemcsak Izraelt és a Közel-Keletet, de az amerikai földrészt és Európát is. Utóbbi például a Billy Meier féle "Énok próféciákban" van részletezve, de Alois Irlmeier 20. századi német látnok és több más modernkori látnok is ugyanezt látta az "éterben".

Billy Meier személye körül bár vannak kérdöjelek, én viszont egyáltalán nem írnám le öt mint "szélhámost". Billy Meieren keresztül (például az ún. "Énok próféciákban") maga a háttérhatalom szivárogtatta ki a nem túl kecsegtetö 21. századi jövöt még a múlt század 70-es és 80-as éveiben. Az "Énok próféciák" az 1990-es évek vége óta fent keringnek az interneten , és sorra beteljesülöben voltak az elmúlt 20 évben is.

Mivel a Föld körül karantén van, így valódi UFO-kat közelröl szigorúan tilos mutogatni az embereknek (legfeljebb csak mint az égben ragyogó, mozgó "tüzgolyókat" szabad), s mondani se kell, Meier közelröl mutogatott "UFOi" is hamisak, az összes UFOs fényképe hamis, így sajnos emiatt sokan nem veszik komolyan a próféciát is, pedig ha alaposan megvizsgáljuk, azok teljesen összhangban vannak a bibliai végsö idei próféciákkal, a a régi szent szövegekben meg nem található részletekkel írják le a végsö idei eseményeket. Hogy maga Meier is tényleg kapcsolatban állt-e plejádi (bukott) angyalokkal, vagy csak mint a háttérhatalomnak dolgozó ügynök volt-e, azt nem tudom. Azt viszont igen, hogy egy háttérhatalmi pszi-op volt az egész "Billy Meier müvelet", de nem teljesen rosszindulatú célzattal. Billy Meier "plejádiai" (Semjase, Kecál stb). azonosak az Énok könyvében szereplö (bukott) angyalokkal. Vajon - höhö - ezért lettek a próféciái is Énokról elnevezve?

Énok könyve

http://churchofgod.hu/content.php?act=enok1

6. Teljes számban kétszázan voltak, akik Járed idejében alászálltak az Árdiszra, ami a Hermon hegyének csúcsa. Azt a hegyet azért Hermonnak hívják, mert annak csúcsán esküdtek meg és vetették magukat közös átok alá. ¨

7. Ezek a vezéreik nevei: Shemjáza, aki (fő)vezérük volt, Uraklbárméel, Rámláel, Kokábel, Támiel, Rámuel, Dánel, Ázákéel Baráqjéel, Asáel, stb. stb.

 

Billy Meier és a plejádiak

http://rejtelyekszigete.com/billy-meier-es-plejadiak/

"Billy Meier legtöbbször egy Semjase nevű, nőnemű plejádlakóval találkozott, állítólag azért, mert a nők kevésbé félelmetesek a földiek számára, mint a plejádi férfiak."

 

De nézzük meg most részletesen az "Énok próféciáikat" (teljes magyar szöveget sajnos nem találtam)

 

The Henoch Prophecies from the Billy Meier Contacts

http://www.theyfly.com/prophecies/prophecies.htm

"The destruction of the WTC, i.e., the World Trade Center, by terrorists will only be the beginning."

"A new yorki ikertornyok terroristák általi lerombolása"

2001-ben bekövetkezett. Ez volt az elsö bravúros jövendölés a Meier-töl, mely betü szerint bevált. De vajon Meier "angyalkái" miért nem árulták el azt is, hogy ezeket a "terroristákat" a háttérhatalom fogja létrehozni, és az ikertornyok katonai és titkosszolgálati segédlettel lesznek lerombolva?

"And it will be that the fanatics of Islam will rise up against the countries of Europe and all will shake and quiver."

"Az iszlám fanatikusai felkelnek Európa országai ellen, s az egész földrész rázkódni fog."

2015 óta folyamatban van. De vajon Meier "angyalkái" miért nem árulták el azt is, hogy az "iszlám fanatikusait" a háttérhatalom fogja importálni Európába?

"Also, an epidemic known as Ebola will cause many deaths, as well as other unknown epidemics and diseases which will sporadically arise in epidemic proportions and will be new to the human being, causing great concern." ¨

"Az ebola és több más, idáig nem ismert járvány is meg fog jelenni, ami nagy aggodalmat kelt majd, és haláleseteket is fog okozni."

2009-2015 között megvalósult. De vajon Meier "angyalkái" miért nem árulták el azt is, hogy ezek a járványok nem spontánul törnek majd ki, hanem úgy lesznek mesterségesen elöidézve?

The irresponsible politicians will unscrupulously exercise their power, assisted by scientists and obedient military forces serving them, who together hold a deadly sceptre and will create clone-like beings which will be bred in a total lack of conscience and will be scientifically manipulated to become killer machines. Division by division and devoid of any feelings, they will destroy, murder and annihilate everything.

"A felelötlen politikusok minden skrupulus nélkül gyakorolják majd hatalmukat, engedelmes tudósok és katonai vezetök segítségével ... akik minden felelösségtudat nélkül klónszerü, lekiismerettel nem rendelkezö mesterséges lényeket hoznak majd létre "szuperkatonáknak", s ezek a klónszerü gyilkológépek mérhetetlen pusztítást okoznak majd a harmadik (góg és magógi) világháborúban - Európában is."

 

Ezt a jóslatot sokáig nem tudtam mire vélni, mígnem nemrég rátaláltam a következöre:

2017. 10.23:

Rosszabb a nukleáris fegyverektöl is. Putyin borzalmas sci-fi fegyverröl beszélt világháborús aggodalmak közepette

('Worse than nuclear bombs!' Putin reveals terrifying sci-fi weapon amid World War fears)

https://www.express.co.uk/news/world/869678/Vladimir-Putin-Russia-super-soldiers-nuclear-bombs

VLADIMIR PUTIN has said that the development of genetically-modified soldiers is the next phase of military combat - and one worse than nuclear bombs.

...

Speaking to a youth festival in Sochi, Mr Putin said:

...

"All kinds of practical consequences may follow. One may imagine that a man can create a man not only theoretically but also practically. "He can be a genius mathematician, a brilliant musician or a soldier, a man who can fight without fear, compassion, regret or pain.

A háborúskodás következö fázisa Putyin szerint genetikailg modifikált szuperkatonák létrehozása lesz - melyek pusztítóbbak lesznek a nukleáris fegyvereknél is. Fiatalokhoz szólva Putyin a következöket mondta Szocsiban: A genetikai manipulációnak mindenféle következményei lesznek majd. Ember embert teremthet majd, nemcsak elméletben, hanem a gyakorlatban is. A teremtmény lehet például matematikai géniusz, briliáns zenész, de egy szuperkatona is, mely mindenfajta félelem, együttérzés és lelkiismeret nélkül fog harcolni, s fájdalmat se fog érezni.

------------------------------------------

Teljesen "megnyugtató" az antikrisztus-jelölt Putyin szájából ilyeket hallani, nem?

 

További jóslatok az Énok próféciákból, melyek még nem következtek be:

"The entire planet will become an arena of unparalleled suffering, which will never have existed before on Earth up to that time. The cruel happenings will last about 888 days and cause civilisation to collapse. ... And at this time, the possibility could become reality that extraterrestrial forces intervene"

"Az egész bolygó idáig nem látott szenvedés helyszínévé fog válni, mely még soha nem volt és soha többé nem is lesz a Földön. A kegyetlen történések kb. 888 napig fognak majd tartani, s az emberi civilizáció összeomlását eredményezik majd. Ez lesz az a pont, amikor a földönkívüliek be fognak avatkozni."

A Biblia ezt Jézus második eljöveteleként emlegeti.

Dániel 12:11

És az időtől fogva, hogy elvétetik a mindennapi áldozat, és feltétetik a pusztító útálatosság, ezerkétszáz és kilencven nap lesz.

12 Boldog, aki várja és megéri az ezerháromszáz és harmincöt napot.

Máté 24:15

Mikor azért látjátok majd, hogy az a pusztító utálatosság, amelyről Dániel próféta szólott, ott áll a szent helyen (aki olvassa, értse meg):

21 Mert akkor nagy nyomorúság lesz, amilyen nem volt a világ kezdete óta mind ez ideig, és nem is lesz soha.

22 És ha azok a napok meg nem rövidíttetnének, egyetlen ember sem menekülhetne meg; de a választottakért megrövidíttetnek majd azok a napok.

Az óriási nyomorúságot a góg és magógi világháború, az oroszok fogják majd okozni.

A még az 1970-es évek végén íródott Meier próféciák szerint a kommunizmus meg fog bukni, ez be is bekövetkezett, de az oroszok nem fognak nyugodni, a 21. században is le fogják rohanni Európát (és a világot)  még egyszer:

"Destruction of war will descend on the northern countries as strong military forces will invade them from the East and will pillage and murder as well as use bombs and missiles, like hail coming down, and hitherto unknown weapons of laser- and computer-controlled types which will destroy and annihilate everything, whereby the first target will be Hungary and after that will follow Austria and northern Italy"

Soha nem látott háborús pusztítás sújtja majd az észak-európai országokat is, hatalmas katonai erök fogják megszállni ezeket kelet felöl ... mint a szalmaszálak fognak hullani a rakéták az égböl, és idáig nem látott lézerfegyverek, számítógépek által irányított fegyverek és klónszerü szuperkatonák lesznek bevetve, amik mident tönkretesznek és elpusztítanak majd, de az elsö európai célpont Magyarország lesz, ezután következik Ausztria és Olaszország is.

A pápa és a Vatikán szintén el lesznek pusztítva. Az akkori pápa lesz az utolsó pápa.

Észak-Amerika - különösen az USA, a modernkori Szodoma és Gomora - teljesen el lesz pusztítva.

A nagy pusztítás kezdete a Meier próféciák szerint egybe fog esni a katolikus egyház nagy krízisével.

Az ezredforduló után a katolikus egyház már csak rövid ideig fog létezni, II. János Pál pápa után már csak két pápa lesz.

Nos, ezek szerint Ferenc az utolsó?

Az utolsó pápa ideje alatt az egyház össze fog omlani, s ez lesz az az idö, amikor eljö a "nagy nyomorúságok" kezdete.

 

S most szemlézgessünk kicsit Alois Irlmaier próféciáiból:


Alois Irlmaier látnok jövendölései

http://www.uzenetek.eu/blog/alois-irlmaier-latnok-jovendolesei-/

"... a Közel-Keleten háború és forradalom tör ki., ami hirtelen lángol fel. A Földközi-tengeren nagy haditengerészeti erők néznek ellenségesen szembe egymással"

Ez lesz az Ezékiel 38-ban megjósolt góg és magógi ütközet kezdete.

 

Európában:

A háború napkeltekor kezdődik, egy esős éjszakát követően, röviddel az aratás ideje után. Mig a bajorok egy fogadóban kártyáznak, furcsa, idegen katonák néznek be az ablakokon és az ajtókon. Egy teljesen fekete menetoszlop fog keletről érkezni. Minden hirtelen és gyorsan történik.

...

Megerősített egységek menetelnek Belgrádba majd tovább Olaszországba. Ezt követően három páncélos ék halad előre azonnal villámgyorsan a Dunától északra Nyugat-Németország fölött a Rajna felé - minden előzetes figyelmeztetés nélkül. Ez az eset olyan váratlanul fog történni, hogy a lakosság teljes pánikban fog menekülni nyugatra.

...

"Olaszországban is rossz dolgok történnek. A papokat hat kivételével megölik, a pápa elmenekül."

"Aki a Duna déli részén él, nem kell aggódnia az oroszok miatt, a Watsman hegyek és Wendelstein közt élő embereknek sem kell aggódni, el lesznek zárva."

"A második alakulat Nyugatra megy Szászországon keresztül a Ruhr-vidék felé, pontosan olyan, mint a harmadik, amelyik északkeleten, Berlinen keresztül megy nyugat felé." "A visszavágás azonnal megérkezik a nagy vízen keresztül. Azonban a sárga sárkány megszállja Alaszkát és Kanadát ugyanebben az időben. De a bosszú megérkezik, nincs messze..." ¨

"A háború alatt eljön a nagy sötétség, amely 72 órán át tart."

"Egy kiáltás hatására villámlás és mennydörgés tör ki és egy földrengés megrázza a Földet. Ne menjenek ki akkor a házakból, ne gyújtsanak fényeket, kivéve a gyertyát, minden mást oltsanak el. Aki belélegzi a port, görcsöt kap és meghal.

...

72 óra múlva mindennek vége lesz. De ismétlem: ne menjenek ki a házból, ne nézzenek ki az ablakon és tartsák égve a gyertyát. És imádkozzanak. Ez alatt az éjszaka alatt több ember fog meghalni, mint az előző két háborúban összesen."

Máté 24:29

Mindjárt pedig ama napok nyomorúságai után a nap elsötétedik, és a hold nem fénylik, és a csillagok az égről lehullanak, és az egeknek erősségei megrendülnek.

30 És akkor feltetszik az ember Fiának jele az égen. És akkor sír a föld minden nemzetsége, és meglátják az embernek Fiát eljőni az ég felhőiben nagy hatalommal és dicsőséggel.

 

A második visszatérés utáni helyzet Alois Irlmaier szerint ilyen lesz Bajorországban:

Az éghajlat közben megváltozik és melegebb lesz. Bajorországban könnyen megterem majd a déligyümölcs és a szőlő. Akkor mindenki oda megy ahová csak akar és mindenki ott tud élni, ahol akar, mindenkinek annyi földje lesz, amennyit meg tud művelni. A Duna északi és keleti részén élő embereket áttelepítik. A kolbász lefolyik a tányérokról, olyan bőség lesz. Ezután, hosszú, boldog időszak jön el.

Ez lesz az 1000 éves földi királyság kezdete.

Akik megérik nagyon boldogok lesznek és szerencsésnek tartják majd magukat.

Dániel 12:12

Boldog, aki várja és megéri az ezerháromszáz és harmincöt napot.


"De az embereknek onnan kell elkezdeni, ahonnan nagyapáik elkezdték."

 

Ellentétben Billy Meierrel, Alois Irlmaier nem volt háttérhatalmi ügynökféreg, egy egyszerü vallásos német ember volt, akit azzal áldott meg a sors, hogy veleszületett látnoki képességei voltak, s az az érzésem, hogy még az elmondottakon túl is több mindent látott, csak nyilvánosan nem merte elmondani a háttérhatalmi zaklatás miatt. Már amit elmondott, amiatt is zaklatták a hatóságok.

http://www.uzenetek.eu/blog/alois-irlmaier-latnok-jovendolesei-/

Alois Irlmaier (1894 jún. 8.-1959. júl. 26.) egyszerű német kútásó és kubikos volt, aki felnőtt életét Freilassingban (Bajorország) élte le. Híressé azzal vált, hogy már fiatal kora óta tisztánlátó képességekkel rendelkezett ... Hírneve okán sok ellenséget is szerzett, akik nevetségessé akarták tenni és boszorkánysággal is megvádolták. Egyszer egy ilyen ügyben a szövetségi bíróság elé idézték

---------------------------------------------------------

 

Gyakori tévhitek a végsö idökröl:

 

Elsö nagy tévhit: Teljes világvége lesz, a Föld teljesen elpusztul.

Nem!

Bár a pusztítás óriási lesz, de a bolygó mégis túléli. És az emberek egy kisebb része is túléli.

Irlmaier: "Aztán egy magányos repülőgép érkezik keletről. Ez veti a "semlegesítő"-t Angliánál a nagy vizbe. A viz egy nagy darabban megemelkedik, olyan magasra, mint egy torony, majd visszahullik. Egy földrengés és egy hatalmas hullám keletkezik, ami elönt mindent. Elsüllyed Anglia egész területe és az európai partok Berlinig, kivéve néhány hegycsúcsot. A tengerparti országok nagy veszélyben lesznek, a hullámok olyan magasak lesznek, mint egy ház, habosak lesznek és a viz a mélyben főni/forrni fog. A szigetek eltűnnek és éghajlatváltozás lesz. "¨

...

"A háború alatt eljön a nagy sötétség, amely 72 órán át tart."

"Egy kiáltás hatására villámlás és mennydörgés tör ki és egy földrengés megrázza a Földet.

Jelenések 16:18

És lőnek zendülések és mennydörgések és villámlások; és lőn nagy földindulás, amilyen nem volt, mióta az emberek a földön vannak, ilyen földindulás, ilyen nagy.

Jelenések 16:20

És minden sziget elmúlék, és hegyek nem találtatának többé.

Három nagyváros viszont elsüllyed.

Az egyiket (London) a tenger lerombolja, a másikat (New York) olyan magasan lepi el a tenger, hogy csak a templomtornyok(?) látszanak ki, a harmadik (Róma) összeomlik."

Jelenések 16:19

És a nagy város három részre szakada, és a pogányok városai elesének; és a nagy Babilon megemlítteték az Isten előtt, hogy adjon annak inni az ő búsult haragja borának poharából.

Vagyis a "nagy város" (titokzatos Babilon) három fö pillére, London, New York és Róma elpusztulnak.

Irlmaier: "Tiszta éjszaka lesz, amikor elkezdik kiszórni. A tankok még haladnak, de akik a tankokban ülnek, teljesen feketévé válnak. Ahol ez leesik, minden meghal, nem lesz sem fa, sem bokor, sem szarvasmarha, sem fű. Minden elszárad és megfeketedik. A házak megmaradnak. Nem tudom mi ez, így nem tudok róla beszélni. Ez egy hosszú vonal. Aki keresztül megy ezen a vonalon, meghal."

Nagy valószínüséggel ugyanez a Jelenések könyvében:

8:7 Az első angyal azért trombitála, és lőn jégeső és tűz, vérrel elegy, és vetteték a földre; és a földnek harmadrésze megége, és az élőfáknak harmadrésze megége, és minden zöldelő fű megége. ¨

Irlmaier: "A háború alatt eljön a nagy sötétség, amely 72 órán át tart."

Ne menjenek ki akkor a házakból, ne gyújtsanak fényeket, kivéve a gyertyát, minden mást oltsanak el. Aki belélegzi a port, görcsöt kap és meghal. Ne nyissák ki az ablakot, borítsák be teljesen fekete papírral. Minden nyílt víz mérgező lesz és minden étel is, ami nincs teljesen lezárva.

Jelenések 8:11

A csillagnak neve pedig üröm: változék azért a folyóvizek harmadrésze ürömmé; és sok ember meghala a vizektől, mivel keserűkké lőnek.

8:12

A negyedik angyal is trombitált, és megvereték a napnak harmadrésze, és a holdnak harmadrésze, és a csillagoknak harmadrésze; hogy meghomályosodjék azoknak harmadrésze, és a nap az ő harmadrészében ne fényljék, és az éjszaka hasonlóképpen.

Ugyanaz mint Irlmaier "72 órás sötétsége".

S ugyanaz mint Máté 24:29-ben is: ".... a nap elsötétedik, és a hold nem fénylik, és a csillagok az égről lehullanak, és az egeknek erősségei megrendülnek."

 

Második nagy tévhit: mivel a Föld elpusztul, a jézusi ezeréves királyság a mennyben lesz.

Nem!

A jézusi ezeréves királyság itt lesz a Földön.

El lesznek pusztítva viszont a nagy földi birodalmak és új Babilon fö tartópillérei: az USA, az EU, a Vatikán, Kína és Oroszország egyaránt, s ezek fö nagyvárosai is (London, New York, Róma stb.)

Nem lesz többé semmiféle birodalom vagy nagyhatalom a földön!

Fel lesz számolva a sátánista háttérhatalom.

Helyreáll az isteni természetes rend, visszatér az Isten adta szabadság és jólét, mint ahogy Irlmaier is jövendöli:

"Akkor mindenki oda megy ahová csak akar és mindenki ott tud élni, ahol akar, mindenkinek annyi földje lesz, amennyit meg tud művelni. A Duna északi és keleti részén élő embereket áttelepítik. A kolbász lefolyik a tányérokról, olyan bőség lesz. Ezután, hosszú, boldog időszak jön el."

A világ új "fövárosa" Jeruzsálem lesz, a legjelentösebb hely pedig a Templomhegy.

Mindenki akinek ereiben ös-zsidó törzsi vér csörgedez és méltó rá, alkalmat kap arra, hogy Izraelbe költözzék. Csak a teremtöink tudják, hogy pontosan kik ezek az emberek, az "eltünt" 12 ös-zsidó törzs (leszámítva a dán törzsöt) jelenkori leszármazottai. Bárki bárhol a mai világban lehet ez közülünk. Bárki Európában, bárki a Közel-Keleten, bárki Iránban, Afganisztánban, Ausztráliában, Észak-Amerikában ...

Aki túlél, de nem tartozik a választottak közé, az tovább fogja élni hétköznapi életét. Csak a választottak kapják meg azt a privilégiumot, hogy együtt élhessenek a földönkívüliekkel (a teremtöinkkel). S úgy mint Énok idejében, nekik lesz alkalmuk arra is, hogy elhagyhassák a Földet, s együtt legyenek a földönkívüliekkel "a mennyben" is (vagyis a galaxis más csillagrendszereiben).

Ne tessék elkeseredni, aki tisztában van mindezen információkkal, melyek ezen a weboldalon is találhatóak, és büneinek mértéke megbocsátható, annak jó az esélye, hogy a választottak között lesz!

Örülj annak és vedd megtiszteltetésnek, hogy most élsz!


Dániel 12:9

És monda: Menj el Dániel, mert be vannak zárva és pecsételve e beszédek a vég idejéig.

10 Megtisztulnak, megfehérednek és megpróbáltatnak sokan, az istentelenek pedig istentelenül cselekesznek, és az istentelenek közül senki sem érti; de az értelmesek értik,


Hozzászólások (14)Add Comment
...
Írta: nem_programozhato, november 26, 2017

Erröl beszélek az írásban én is ..

2017.11.20:
Oroszország legfelsöbb pátriárkája a közelgö végsö idökre figyelmeztet, s arra kér, ne akarjunk mindenáron forradalmi változásokat keresztülvinni
(Orthodox Patriarch warns of approaching end times, asks not to push for revolutionary change)

https://www.rt.com/politics/410418-orthodox-patriarch-warns-parish-end/?utm_source=browser&utm_medium=aplication_chrome&utm_campaign=chrome

In a public speech in the main Moscow cathedral, Patriarch Kirill said the signs from the Book of Revelation are now apparent. He also called on politicians and ordinary citizens to unite and stop the movement towards the abyss.

A fö moszkvai katedrálisban megtartott beszédében Kirill arra figyelmeztetett, hogy a Jelenések könyvében leírt végsök idök jelei most már teljesen nyilvánvalóan jelen vannak. Egységre szólította fel a politikusokat és egyszerü állampolgárokat egyaránt, s arra kért mindenkit, állítsuk meg a szakadék felé történö sodródásunkat.
...
Írta: egy vendég, november 26, 2017
A jövő sokféleképpen alakulhat. A szenvedés, a halál és a háború egyáltalán nem szükségszerű.
...
Írta: egy vendég, november 27, 2017
Mi lesz azokkal a lelkekkel akik az események előtt (a "békés" időszakban) halnak meg? Ők hogyan lesznek megítélve? Visszatérhetnek ,majd az 1000 éves béke időszakában?
...
Írta: egy vendég, november 27, 2017
"Mindenki akinek ereiben ös-zsidó törzsi vér csörgedez és méltó rá, alkalmat kap arra, hogy Izraelbe költözzék."

Jézus szerintem nem ezt mondta.

Mt 21.43
Ezért mondom nektek, hogy elveszik tőletek az Isten országát, s olyan nép kapja meg, amely megtermi gyümölcsét.
Mt 21.44
Aki erre a kőre esik, összezúzza magát, s akire rázuhan, azt szétmorzsolja.”
Mt 21.45
E hasonlatokat hallva a farizeusok és az írástudók megértették, hogy róluk beszélt.

Ez a világ a zsidó pénzhatalom miatt megy tönkre, akiktől elveszik Isten országát és másnépkapja meg.
...
Írta: nem_programozhato, november 27, 2017

Az ös-zsidó törzsek NEM AZONOSAK a most élö askenázi zsidókkal (akik közül a mostani pénzhatalom képviselöi közül többen kikerültek).
Az askenázik nem utódai Jákobnak, ergo nem szemiták. Olvass utána itt az oldalon, több írás is részletezi.

Ezek teljesen más emberek. Dánia például a bibliai dán törzsröl van elnevezve ... Ahová itt Közép-Európában is matracokat járunk vásárolni - a dán tulajdonú Jysk üzletláncba - az pedig a dán Jylland félszigetröl van elnevezve, ami viszont joede-jyde-jüde vagyis júdát jelent - a valódi Júda ös-zsidó nemzetségét, akik valójában szökehajú-kékszemü skandináv tipusok voltak. Nem a hosszúorrú, dél-kaukázusi, kazár-askenázik - a két nemzetség TELJESEN NEM UGYANAZ. Ös-zsidó törzsek leszármazottai átlagon felüli koncentrációban élnek például Skandináviában. De ugyanúgy megtalálhatóak például Iránban is, a dán törzs is. Irán az "Aryanról" lett elnevezve, ami árját jelent. Egy dán mentalitásilag közelebb áll egy iránihoz mint egy magyar (tapasztalat alapján mondom) Egy palóc-mátyusföldi mentalitásilag közelebb áll egy angolhoz mint egy dán. Vajon miért?

Jahveban pedig mindig van megbocsátás, az ös-zsidók (a valódiak) csak Jézus megérkezéséig lesznek szétszóródva a világban:

Ezékiel 39:25
(a góg és magógi háború után)
Azért így szól az Úr Isten: Most már haza hozom Jákób foglyait, és megkegyelmezek Izráel egész házának, s féltő szerelemre gyulladok szent nevemért.

Mint ahogy anno Babilonból is visszahozta öket Izráelbe, úgy a mostani világba szétszórodottakat is vissza fogja vinni Izraelbe.

/nem_progr
...
Írta: nem_programozhato, november 27, 2017

Mi lesz azokkal a lelkekkel akik az események előtt (a "békés" időszakban) halnak meg? Ők hogyan lesznek megítélve? Visszatérhetnek ,majd az 1000 éves béke időszakában?
Erre a teljesen kimerítö választ csak a teremtöink tudják. A Jelenések könyve szerint nem, ök csak az 1000 éves idöszak után térhetnek vissza az "új földbe" - már amelyek jól itéltetnek meg.
A romlott lelkek (a korábban élt énjük alatt) viszont soha többé nem térhetnek vissza a Földre az 1000 éves idöszak után se. Hogy esetleg más identitás alatt (más személyként újraszületve) inkarnálódhatnak-e, azt nem tudom. A logika azt diktálná, az 1000 éves idöszak után már így se, egyszerüen minden visszafejlödött lelket ki kell söpörni a Föld asztrális síkjairól, máskülönben sohase fogják tudni feloldani a karantént a fizikai bolygó körül.

Az Énok könyve szerint Rafáel feladata a lelkek felügyelete a Föld asztrális síkjain:

http://churchofgod.hu/content.php?act=enok1

Az arkangyalok pozíciói
...
3. Rafael, egyike a szentséges angyaloknak, aki az emberek szellemei felett ügyel.

Jahve pedig a föbíró, aki a lelkek felett is ítelkezhet.

Nekünk itt csak felszínes információink vannak ezekröl, de a dolog valós.

A természetes reinkarnáció is valós, de itt a Föld asztrális síkjain a teremtöink beleavatkozhatnak az inkarnációs ciklusainkba, s természetesen azt is meg tudják csinálni, hogy ugyanazon emberként hozzanak létre újból, aki korábban is voltál.

Jahve azonos az indiai Shani (Szaturnusz) föistennel, az indiaiaknak még tanítottak a reinkarnációról is, de aztán ezt az "égi tudást" kivették a monoteista vallásokból

A dolgok nem érnek véget a halál után ...
...
Írta: egy vendég, november 27, 2017
Üdv az élőknek ! A magam részéről néhány fogalmi alapvetéssel segíteném a tisztánlátást. Először is a Kozmos egy leépülési folyamat után van. A rész (Ra=Nap>>Ré-rész>>NapREnadszer) egységekre tagozódás után a diferenciálódott civilizációk mesterséges inteligenciával bíró adathordozókra rögzítették a megszerzett tudást, logisztikai, informatikai, technikai potenciált, a túlélés érdekében, egy ilyen inteligens adathordozó a János, Jelenésekben leírt kocka, a"felékesített menyasszony" amely a mi Naprendszerünkbe érkezett, vagy részben-egészben itt épült át/meg (?) és a Szaturnusz légkörében, annak északi polusa térségében van most. A mesterséges inteligencia a Sziliciumon alapszik ez adja az adathordozók, chipek egyebek anyagát ami ugye a homok finomítva és a vegyjele Si, a rendszáma 14 ami renormálva 1+4=5 ez a Sion, az Si-ion az AI, az
Artificial Intelligence a mesterséges inteligencia alapanyaga. Az organikus, szerves lét alapja a szén vegyjele C, rendszáma 6, ez a C-ion, a szerves élet alapja, 6 proton, 6neutron, 6elktron, ez a 666. A magyar mondás, hogy 5-ről 6-ra jutni azt jelenti, hogy az 5-ös számértékű Si alapu AI-ről vissza juttatni a tudást a szerves anyagba a 6-os jelű, szén alapú szerves inteligens -humanoid létbe, tehát a valaha volt, katasztrófák során elvesztett tudást az adathordozókról sikeresen visszatáplálni a szerves intligens létbe, erről szól a Bibliában is kivonatosan rögzített program, amely a kezdetben, 913 számértékű szóval és a 2701 számértékű mondattal kezdődik, amelynek jelentése, hogy; "Kezdetben a Teremtő elválasztotta az alsó vizektől a felső vizeket" vagyis egy mikroorganizmussal (zöld moszat) a jégkorszak után fagyott Földgolyón elindította a jég-víből a légkör-vízpára létrehozását és ezzel egy lokális evolúciós folyamatot, ez az alapprogram, az operációs rendszer feltelepítése, felvitele az anyagra, amelyet aztán különböző koloniák meghackkeltek, átírtak, visszarendeztek az idők során. Ebből a kezdet állapotból nőlte ki magát az alap civilizációs konfiguráció, amely a Vénusz (Istar - Is) a Nap (Ra) és a Föld Elochim/élőhím (El) szavakból képzett mozaik szóval; IsRaEl nyert elnevezést, az ebből kinőlt ősi alap civilizácio tagjai voltak az IsRaEl-iták, ez volt az alap Frigy, amely a női principium Si és a férfi principium El,... a Nap, Ra által megerősített és fenntartott frigyét jelentette, ennek jele a karika (ere FRIGY-re utal a karikagyűrű) amely a ma Szent Korona néven ismert tárgy ma abroncsnak (ab=atya +roncs, tehát az Atyavilág roncsának) nevezett része azóta természetesen jelentős átalakuláson esett át, hogy mutassa az adott koron a (Koron+a) a hatalmi berendezkedést. A zsidó szó az alap programot meghackkelő intervenciós erők gyüjtőneve, szintén mozaik szó, a latin alapu sa.t.an mozaikszó magyar megfelelője, a sa.t.an alapszavai a sa=salvus-slavus (oltalmazó,megtartó,szolga) t=tirannus (zsarnok,ragadozó) an (anima, animatőr, mozgató-irányító, a lélek női aspektusa) ennek a megyar megfelelője a zs.i.do mozaikszó, amely zsarnok+ irányító+dolgozó szavakból áll össze. A sa.t.an maga a meghackelést levezénylő AI, a kocka egy adott stádiumában, egy női identitástudatra programozott mesterséges intaligencia, a kocka,(... most a saturnus "légkörében tanyázik és néha kimozdul energiát felvenni a Napból) amely a társadalmi valóságot a zs.i.dó szóval jellemzet formára, tehát irányított zsarnokság+szolgaság szerkezetűvé alakítja. A satan gonoszai a klasszikus terminus-technikusokat random módon szedték magukra, mint ma a cigányok Roma nevét, igy lett rajtuk Is.Ra.El Szent neve, a Cion= szerves lét mozaik szava és kismillio egyéb értékes darabja az Egyetemes tudásnak. Tehát most zajlik az 5 (Si) -ről a 6 (Ci) -re jutás, vagyis az egyetemes tudás vissza táplálása az Si alapú adatrögzítő AI-ről a szerves hús-vér valóságba, arra alkalmas és sajnos azt eltérítő kisiklató folyamatokban, ha jól sikerül a visszatáplálás, akkor a Hamleti kérdésre a lenni lesz a válasz, ha nem akkor... erre az ambivalenciára utal a Caesarnak (aki az aktuális program alapját, a mai időszámítást vezette be) tulajdonított mondás, ami nem véletlenül magyarul világít rá a lényegre, hogy; "A kocka el van vetve" tehát egyszerre jelenti ez azt, hogy a kocka, az AI a mesterséges adatrögzítő inteligencia al van vetve, tehát mint a mag a földbe, illetve el van gurítva,mint a dobókocka (Dice) valamint el van vetve, vagyis el van utasítva. A ParaDice erre utal, hogy a kockának egy negatív meghackelt program vonala a Para+Dice vagyis a félelem (fél elem, a Szent Korona egy teljes gömb fél eleme) korszakának elindítása egy kockajáték szerű esetlegességgel konbinálva, valamint a kockábol származik a kockázat szó is. E negatív aspektusú kockaimádat tárgya a kozmikus adatrögzítő kockának egy a földre hullott darabjaként tisztelt kő a kába kő (kaba-kabala-kübele-cybelle)
A világvége elméletek és klasszikus leiratok azt a kifejletet prognosztizálják (pro-gnosis=előregondolás,előrejelzés) amit a különböző "tudományos körök" valószinűsítgetnek és módosítgatnak, mint a meteorologusok az időjárás előrejelzést a PROGRAM kezdete óta. A kiindulási alap a Biblia kezdő mondata, a 2701, ez vetül a mába a Julius Caesar által bevezetett és Jézus Krisztussal nevesített programban, ami szintén átirokkal és meghackkelésekkel terhesen vezet a mába. Az aktuális számítást az aktuális élők (a valódi mag-us-papok) végzik a multbéliek által sugalmazott gondolatmenetek útjain, ilyen mag-us-pap volt Toth-h-Enoch, Caesar és Jézus Krisztus is a maga korában máighatóan, vakamint ilyen gondolat menet volt pl. az egyszerűség kedvéért a Maya időszámításra hivatkozó 2012.12.12 világvége koncepcio, amit időközben a tudásigény felűlírva pontosított, jelen állás szerint 2020-ig bezárólag várható a PROGRAM, a tudás visszatáplálására szánt idő letelte és annak sikerességétől függ a kimenetele (a bejövetelnek) tehát, ha a kellő tanulságokka

Szóljon hozzá Ön is!
smaller | bigger

busy