Lassan közeleg az idö /2020-30-as évek/ PDF Nyomtatás
2019. december 14. szombat, 20:38

1. 1. Énok áldásának szavai, amelyekkel megáldotta a kiválasztottakat és az igazakat, akik majd a nagy nyomorúság idejében fognak élni , amikor minden gonoszság és istentelenség el lesz távolítva.

Forrás: http://churchofgod.hu/content.php?act=enok1

 

2. És példázatokban beszélve így szólt: – Énok, az igaz és Istentől való férfi, akinek szemét az Isten felnyitotta és látomásban látá a Szentséges személyét a mennyekben, amit angyalok mutattak meg nekem, és tőlük hallottam mindent, és tőlük értettem meg azokat, amiket láttam, de mindezek a dolgok nem ezé a nemzedéké, hanem egy távolié, amely majd ezután fog eljönni.


3. A választottakat érdekében szólok, és számukra szól e látomást: A Szentséges és Hatalmas, a világ Istene eljön majd lakhelyéről.

 

4. És a földre tapos akkor a Sínai Hegyén; eljön seregeit vezetve; és megmutatkozik a mennyei hatalom minden erejével.

 

5. Félelem szállja meg akkor mind az élőket és az őrangyalok megrettennek. Rettegés és félelem ragadja meg akkor mind a föld lakóit, bárhol is lakoznak a földön.

 

6. A magas hegyek megrázkódnak, és a magasságok a mélybe szakadnak, és viaszként olvadnak meg a lángokban.

 

7. A föld megnyílik, majd magába omlik, és minden, ami azon van elpusztul; amikor az ítélet ideje eljön minden emberre, még a választottakra is.

 

8. De a választottaknak mégis békességet ad; megóvja őket, és megkegyelmez nekik. És mindannyian az Istenhez fognak tartozni; boldogok és áldottak lesznek, és az Isten dicsőségének fénye ragyog rájuk.

 

9. Íme! Eljött az Úr tízezernyi szentjével, ítéletet végrehajtani mindenek fölött, és elpusztítani az istenteleneket, megfedni minden élőt az istentelen munkájukért, melyeket istentelenül elkövettek ellene, és minden súlyos beszédért, melyeket az istentelen bűnösök ellene szóltak.

 

Hozzászólások (17)Add Comment
...
Írta: nem_programozhato, december 14, 2019

Billy Meier Hénok próféciáiból:

http://www.theyfly.com/prophecies/prophecies.htm

...as two terrible civil wars will break out in America


Évekkel a "vég" bekövetkezte elött, az USA két szörnyü polgárháborún fog átesni egymás után, minekután az ország szétszakad.


2019.10.1: A Twitteren tajtékzó Trump polgárháborút vizonáló posztot is megosztott


Especially in France and Sweden, machinations as well as dictatorial regulations of the European Union will cause much unrest and many uprisings; but also crimes committed by gangs and organised criminal elements in these countries will cause unavoidable civil wars.


Franciaországban és Svédországban az EU diktatórikus politikájának eredménye zavargásokat fog okozni, szervezett bünbandák büntettei polgárháborús állapotokat fognak elöidézni

2019.7.17: Lövöldözések és robbantások: háborús állapotok Svédországban

2019.12.5: Lángokban Franciaország, gyújtogatások, zavargások az óriássztrájk közben


Conditions similar to civil war will be in England, Wales and Northern Ireland and claim many lives.
...
Welsh and English forces will clash especially near Cymru


Nagy-Britannia szétesik, Angliában, Walesben és Észak-Írországban ezután polgárháborúhoz hasonló nyugtalanság lesz.
Wales és Anglia megtámadják egymást, mindez még a "vég" bekövetkezte elött

2019.12.13: Sturgeon: Johnson nem viheti ki Skóciát az Unióból

Most már közeleg a végidök "forró fázisa" amikor:

Máté 24:7
Mert nemzet támad nemzet ellen, és ország ország ellen; és lésznek éhségek és döghalálok, és földindulások mindenfelé.

...
Írta: nem_programozhato, december 14, 2019

Franciaországban is most már évröl évre fokozatosan rosszabb lesz a helyzet, s az egész a "vég" idején fog kicsúcsosodni az Irlmaier próféciák szerint:

https://rejtelyekszigete.com/alois-irlmaier-latnok-jovendolesei/

"A város vastoronnyal (Párizs) a saját népe áldozatává válik. Mindent felgyújtanak. Forradalom lesz és minden vadul történik. A város ég. De ezt saját népe okozza, nem azok az emberek, akik keletről érkeznek.


Még több infoért lásd a Kilátások: rövidtávon türhetöek, hosszútávon rosszak c. írást.

Akinek van szeme, az lát. Láthatja, hogy a "nagy nyomorúság" ideje közeleg ... már nem hosszú évszázadok vagy évtizedek kérdése, hanem éveké.

...
Írta: nem_programozhato, december 14, 2019

Irlmaier is ugyanazt látta, amit a teremtöink már 2000 évvel ezelött János apostolnak is megmutattak.

Te vajon látod-e?

https://rejtelyekszigete.com/alois-irlmaier-latnok-jovendolesei/

"A háború alatt eljön a nagy sötétség, amely 72 órán át tart."
"Egy kiáltás hatására villámlás és mennydörgés tör ki és egy földrengés megrázza a Földet.



Jelenések könyve
8:5 Azután vevé az angyal a tömjénezőt; és megtölté azt az oltárnak tüzével, és leveté a földre; és lőnek mennydörgések és szózatok és villámlások és földindulás.

8:12 A negyedik angyal is trombitált, és megvereték a napnak harmadrésze, és a holdnak harmadrésze, és a csillagoknak harmadrésze; hogy meghomályosodjék azoknak harmadrésze, és a nap az ő harmadrészében ne fényljék, és az éjszaka hasonlóképpen.

Láss és térj meg, még mindig nem késö!

Isten egy kozmikus humanoid

Esu Immánuel (Jézus) valós személy volt
...
Írta: nem_programozhato, december 15, 2019

Cion bölcseinek jegyzökönyveiböl:

http://www.freepress-freespeec...s1.htm#r19
17. fejezet
Régtől fogva azon vagyunk, hogy lerontsuk a gój papság tekintélyét s így meghiúsítsuk földi küldetését, amely ezekben a napokban még nagy akadályt jelenthet számunkra. A nemzsidó papságnak a világ népeire gyakorolt befolyása napról-napra csökken. Mindenütt kihirdették a lelkiismeret szabadságát, úgyhogy most már csak évek választanak el bennünket a keresztény vallás teljes összeomlásának. pillanatától. Ami a többi vallást illeti, azokkal még könnyebb dolgunk lesz, de korai volna erről most beszélni. A papi uralmat és a papokat olyan szűk korlátok közé fogjuk szorítani, hogy befolyásuk olyan arányban csökkenjen, ahogy azelőtt növekedett. Ha majd elérkezik a pápai udvar végleges elpusztításának ideje....


"Amikor már nem székel pápa Rómában, akkor fog elkezdödni a végsö gyötrelmek idöszaka.
(Billy Meier Hénok próféciái)


A Szent Malakiás prófécia szerint is Ferenc pápa az utolsó pápa:
https://mult-kor.hu/20130214_mirol_szol_malakias_joslata
"Az Anyaszentegyház utolsó üldözése idején Péter, a római fog uralkodni. A juhokat sok szorongattatás közepette fogja legeltetni. Ezután a Hét domb városát elpusztítják, és a rettenetes Bíró megítéli népét. Vége"


Cion jegyzökönyvei:
"A zsidók királya lesz a világ igazi pápája, egy nemzetközi egyház pátriárkája."



A bibliai hamis próféta!

Jelenések 19:20
És megfogaték a fenevad, és ő vele együtt a hamis próféta, aki a csodákat tette ő előtte, amelyekkel elhitette azokat, akik a fenevad bélyegét felvették, és akik imádták annak képét: ők ketten elevenen a kénkővel égő tüzes tóba vettetének:


Az utolsó 3.5 éves idöszakban komoly keresztényüldözés lesz. Nem a vak keresztényeké, akiknek fogalmuk se lesz, hogy mi zajlik körülöttük, hanem a valódiaké, akik átlátnak a szitán.

Máté 24:9
Akkor nyomorúságra adnak majd benneteket, és megölnek titeket; és gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért.


Vigyázzatok magatokra, az Isten legyen veletek!
...
Írta: nem_programozhato, december 15, 2019

Az ösrégi küzdelem a jahvista erök és a sátánista-bukott angyali erök közt ebben a szent pillanatban is zajlik "odafent a mennyben" (odakint a világürben).

Aki rendszeresen figyeli a Cobra nevü info-dezinfo oldalat ( http://2012portal.blogspot.com ), az bizonyos szintü betekintést kaphat ebbe, de a sátánista-bukott angyali erök szemszögéböl nézve. Cobra = kígyó = "ama régi kígyó", a sátán

A Föld körül karantén van, a jahvista erök által telepített hi-tech karantén, mely még az asztrális síkokra is kiterjed, s a bukott angyali eröknek nincs meg hozzá a tudása, hogy teljesen képesek lennének azt megszüntetni. A Föld "felszabadítása" nem egészen úgy fog sikerülni nekik mint ahogy szeretnék!

Jelenések 12:7-14 szerint 3.5 évvel a "vég" bekövetkezte elött a sátán és angyalai legyözetnek kint a világürben és levettetnek a Földre! Nem fogják tudni felnyitni a karantént, hanem ök maguk is levettetnek a karanténon belülre. Jahve így fogja megpróbálni az emberiséget.

Jelenések
12:7 És lőn az égben viaskodás: Mihály és az ő angyalai viaskodnak vala a sárkánynyal; és a sárkány is viaskodik vala és az ő angyalai;
12:10 És hallék nagy szózatot az égben, amely ezt mondja vala: Most lett meg az idvesség és az erő, és a mi Istenünknek országa, és az ő Krisztusának hatalma; mert a mi atyánkfiainak vádolója levettetett, ki vádolja vala őket éjjel és nappal a mi Istenünk előtt.


A "mennyben" már ünnepelni fognak, itt lenn a Földön pedig ekkor fog elkezdödni a "pokol", a 3.5 éves nagy nyomorúságok idöszaka (Jelenések 12:14, "ideig, időkig, és az időnek feléig" = 3.5 év). A sátán teljhatalmat kap az emberiség végsö megpróbáltatása céljából. Ekkor lesz eltörölve a Katolikus egyház, s ekkor fog megjelenni a "nemzetközi egyház feje" (a bibliai hamis próféta). Ez lesz az NWO rendszere.

Bár az uralkodóházak, a pápák és a földi hatalmasságok teljesen behódoltak neki, a sátánnak idáig mégse volt teljhatalma az emberiség felett az elmúlt 2000 évben.

II Thess 2:7
Működik ugyan már a törvényszegés titkos bűne: csakhogy annak, aki azt még most visszatartja, félre kell az útból tolatnia.



...
Írta: nem_programozhato, december 15, 2019

Nemcsak a sátán eröi lesznek ekkor levettetve, hanem Jahve két prófétát is be fog ekkor küldeni a karanténon belülre, akik Jeruzsálemben fognak nyíltan megjelenni az emberek elött. Az emberek megriadnak tölük, s a jelenlétüket "terrorizálásnak" fogják venni. Erröl szól a Jelenések könyve 11. fejezete.

11:3 És adom az én két tanúbizonyságomnak, hogy prófétáljanak, gyászruhákba öltözve, ezer kétszáz hatvan napig. (3.5 évig!)
11:4 Ezek az a két olajfa, és a két gyertyatartó, amelyek a földnek Istene előtt állanak.
11:5 És ha valaki akar nékik ártani, tűz származik az ő szájokból, amely megöli az ő ellenségeiket; és ha valaki akar nékik ártani, úgy kell annak megöletni.
11:6 Ezeknek van hatalmuk arra, hogy bezárják az eget, hogy az ő prófétálásuknak idejében eső ne legyen; és hatalmuk van a vizeken, hogy azokat vérré változtassák, és megverjék a földet akármi csapással, valamennyiszer akarják.
11:7 És mikor elvégezik az ő bizonyságtételöket, a mélységből feljövő fenevad hadakozik ellenök, és legyőzi őket, és megöli őket.
11:8 És az ő holttesteik feküsznek ama nagy városnak utcáin, amely lélek szerint Sodomának és Égyiptomnak hivatik, ahol a mi Urunk is megfeszíttetett.


A sátáni erök ideiglenesen legyözik öket!
...
Írta: egy vendég, december 24, 2019
Így Karácsony alkalmával írnál valamit a téli napfordulóról és a Szaturnália ünnepéről. Érdekes, hogy a Karácsony elött mit ünnepeltek ilyenkor régen.