Látnoki képességek, halálközeli élmények, féregjáratok és a tobozmirigy - 1. rész PDF Nyomtatás
Ezotéria
2011. augusztus 16. kedd, 23:11

Elözmény: Jóslat Magyarország jövöjéröl 1992-böl .Az illuminátusi piramis tetején található „mindent látó szem“ valójában nem a szemgolyónkat, hanem az ún. „harmadik szemünket“, a koponyánkban található, a szemünkhöz hasonló felépítésü tobozmirigyet jelképezi. A valós látnoki képességekkel rendelkezö emberek tobozmirigye ugyanis hasonlóan müködik, mint egy miniatür féregátmenet , ergo elméletben „mindent látó“. A látnok a téridöben (múltban, jelenben és jövöben egyaránt) oda tudja „fókuszálni“ a tobozmirigyét, ahová csak akarja, mivel abban hasonló kvantumjelenségek játszódnak le , mint azokban a csillagkapukban (féregátmenetekben) , amiket az ET-k, azok UFO-i , s most már a legnagyobb titokban a földi háttérhatalom is - a szigorúan titkos „black projektek“ keretében - mélységi ürutazáshoz használ!! Ilyen valós látnoki képességekkel rendelkezö emberekböl bár nagyon kevés van, viszont léteznek. Aki nem érti, miröl beszélek, az olvassa el a „Titkolt dolgok: féregjáratok és idöutazás“ és  „Az Univerzum titkai a Kabbalában, idöjóslatok a Biblában“ címü írásokat, mielött ebbe belekezd (különben félö, hogy elmeháborodottnak fog tartani).

 

Ez egyáltalán nem sci-fi.

 

Az amerikai hadsereg és CIA látnoki képességekkel („remote viewing“) foglalkozó közös projektjének kódneve a hetvenes évek elejétöl egészen 1995-ig „Project Stargate“, „Csillagkapu projekt“ volt - ami nem volt véletlen.

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Stargate_Project

 

A wikipédia szerint a projekt több mint húsz évig létezett, sikertelen volt, majd 1995-ben megszünt. Valójában egyik állítás sem igaz. A CIA mind a mai napig alkalmaz professzionális látnokokat (ún. „psychic“-eket), meglehetösen nagy efektivitással.

 

 A legnagyobb értékük viszont az ilyen speciális képességgel bíró embereknek a háttérhatalmi „fekete projektek“-ben van: tobozmirigyük elektromágneses müködése ugyanis letapogatható, „felerösíthetö“, s végsöképpen mélységi ürutazásra használható féregátmenet (csillagkapu) nyitására is alkalmazható! A valóság ezen esetben jóval túlmutat a legvadabb sci-fi filmeken is. Aki már utánakeresett korábban a Montauk projektröl szóló információknak, az érti, miröl beszélek.

 

 Létezik ugyanis egy „valami“, egyesek hiper-térnek, mások asztrális dimenzióknak nevezik, aminek létezése messze túlmutat azon a háromdimenziós téren és lineáris idön, amit az ember mint „realitást“ érzékel.

 

 Ez az a „valami“, amit a látnoki képességekkel bíró emberek tobozmirigye, mint egyfajta „rádióantenna“, is fogni tud. S ez az a „valami“, amibe az ember tudata halálközeli élmények lejátszódásakor is bekerül. A két jelenség egy és ugyanaz. Mint tudjuk, a távozó elött is lejátszódhat tértöl és idötöl függetlenül bármi, többnyire a saját élete, valamint a látnok („remote viewer“) is rá tud hangolódni a tér és idö (múlt és jövö egyaránt) bármely pontjára. Elméletileg bárhol a Földön (vagy az univerzumban), annak „múltjában“ és „jövöjében“ egyaránt.

 

A két jelenség lényegét a jelenlegi orvostudomány még nem érti. De azért már kezdenek sejteni ezt-azt. Mint ahogy ez a halálközeli élményekkel foglalkozó weboldal is írja:

 

http://www.near-death.com/experiences/experts06.html

 

"His latest work, Where God Lives, by Melvin Morse with Paul Perry, builds on the author's previous research into NDEs to reveal a startling truth: that all of us have the biological potential to interact with the universe not just when we are dying, but at any time during our lives - by learning to stimulate an under-utilized area of the brain the authors call "the God Spot.... "

 

"Dr. Mervin Morse, a washingtoni egyetem professzorának és Paul Perry-nek „Ahol az Isten él“ c. könyve rámutat egy elképesztö igazságra: mindnyájunknak megvan az a biológiai adottsága, hogy nemcsak haldokláskor, hanem bármikor még életünk során „interaktív kapcsolatba kerüljünk az univerzummal“ („Istennel“) – amennyiben rájövünk, hogyan lehet stimulálni az agyunknak egy bizonyos – ma még kihasználatlan - „isteni pontját“.

 

Az orvosok már felfigyeltek arra is, hogy:

 

http://www.near-death.com/evidence.html#a46

 

 „Some of the most credible remote reviewers, such as Joseph McMoneagle, received their remote viewing powers from a near-death experience“

 

„Néhányan a leghíresebb látnokok közül, mint például Joseph McMoneagle ezen képességeiket azután szerezték, hogy halál közeli élményeken estek át.“

 

Mind a haldokló mind a látnok (remote viewer) ugyanis valóban „Istennel kommunikál“. Elöbbi ráadásul visszatéröben van ahhoz.

 

 Az emberi tudat mint elektromágnesesség („fény“) nyilvánul meg a háromdimenziós világban. Mint „tudattal rendelkezö elektromágnesesség“. Azoknak az UFO-knak az esetében is, melyek mint „egyszerü fénygolyók“ jelennek meg az égbolton, sokszor nem sima technikai fényröl van szó, hanem úgyszintén „tudattal rendelkezö elektromágnesességröl“, „fénylényekröl“. A tölünk jóval fejlettebb ET fajok ugyanis képesek teljesen dematerializálódni, és úgyszintén mint „tudattal rendelkezö elektromágnesesség“ megjelenni a 3D világban.

 

 A tudat nem szünik meg a halál után sem. Aki nem hiszi, tegye fel magának a félig-meddig vicces kérdést: hogyan múlhat el a tudat a halál után, amikor egy de-facto (lineáris) idö nélküli dimenzióba kerül át? Elmúlni csak idöben lehet...

 

 Épp ezért találta mondani (ill. elszólni magát) egyszer Albert Einstein is egy barátja temetésén:

 

http://rescomp.stanford.edu/~cheshire/EinsteinQuotes.html

 

"Now he has departed from this strange world a little ahead of me. That means nothing. People like us, who believe in physics, know that the distinction between past, present, and future is only a stubbornly persistent illusion"

 

 "Az hogy ö (a barátja) elöttem távozott el ebböl a fura világból, nem jelent semmit. Az olyan emberek mint mi, kik hisznek a (kvantum) fizikában, már tudják, hogy a különbség múlt, jelen és jövö közt nem más, mint magát makacsul tartó illúzió." 

 

 Az illuminátusi elit már régóta tud ezekröl a dolgokról, csak hallgat felölük. Nem más mint HATALMI MEGFONTOLÁSBÓL. Ha ugyanis az emberek ezeknek az információknak a birtokába jutnak, és hihetönek is találják azokat, már nem fognak annyira félni a haláltól, ami miatt viszont kevésbé lesznek megfélemlíthetöek, irányíthatóak. Csak a haldoklás (az átmenet) borzalmas, maga a halál már nem az.

 

S most térjünk rá az „antennára“, a tobozmirigyre, melynek már az ókori civilizációkban is nagy jelentöséget tulajdonítottak. Annak ellenére sejtették, hogy fontos szerepe lehet, hogy már az ókori ember tobozmirigye is olyannyira vissza volt fejlödve, hogy nem volt alkalmas semmilyen látnoki képességre.

 

http://www.alvasportal.hu/index.jsp?target=harmadikszem

 

"A homlok közepén kifejlõdõ harmadik szem a mitológiában és jónéhány kultúrában gyakran visszaköszönõ téma A hinduizmusban a harmadik szem motívuma megszokottnak számít, leggyakrabban egy a szemük fölé tett pötty alakjában hordják magukon az emberek, és Pottu-nak nevezik. Elõfordulnak más elnevezések is, például Bindi, Tilakam vagy Tika. Ez a jelkép mára annyira elterjedt lett, hogy sokan divatból hordják. Kevésbé ismert azonban az, hogy ez a jógával és meditációval kialakuló harmadik szemet jelképezi"

 

A hinduk mindig is tudták, hogy a tobozmirigynek köze van az intuícióhoz. A látnoki képességek „alapfokozata“ ugyanis nem más mint az intuíció. Az intuíció és a tökéletes látnoki képességek közt persze található egy átmeneti skála is. Akit bövebben érdekel a téma, annak ajánlom figyelmébe ezt: http://rvhungary.blogspot.com/search/label/pszi-k%C3%A9pess%C3%A9g

 

A tökéletes látnoki képességgel megáldott ember ezen tulajdonsága többnyire a DNS-be van belekódoolva. Akinél ez a kód hiányzik (az emberek 99,999 százalékánál), annak az agya SOHA nem tud olyan állapotba kerülni, hogy teljesen tisztán „fogni tudja“ az „isteni dimenziót“. Kivéve esetleg azután, ha halál közeli élményeken esik át. Kitartó meditáció alkalmazásával az ember legfeljebb az intuíció magasabb szintjére képes eljutni.

 

 S hogy mi különbözteti meg a látnok („remote viewer“) tobozmirigyét a többi emberétöl? A látnok agya képes arra, hogy tökéletes elektromágneses „pajzsot“ vonjon a nagyjából borsónagyságú tobozmirigy köré úgy, hogy az teljesen elizolálódjon a környezö háromdimenziós tér „referenciális elektromágnesességétöl“. Ennyi. Mihelyt ez megtörténik, a tobozmirigy belsejében - valahol a folyadékban - máris kialakul a hipertér, az „isteni dimenzió“, amit aztán a látnok agya „látni képes“.

 

 Ugyanarról a fizikai jelenségröl van szó , amit késöbb a „Philadelphia experiment“ során a tudósok egy hajó teleportálásánál is „életre hívtak“, persze nagyságrendekkel felerösítettebb formában, és amire eredetileg - teljesen véletlenül - hajógyári munkások figyeltek fel még a második világháború elején valahol az USA-ban akkor (lásd: „Titkolt dolgok: féregjáratok és idöutazás“ c. írást) , amikor hatalmas hajótesteket próbáltak összehegeszteni gigantikus elektromos töltés alkalmazásával, aminek hatására viszont a hajótest közelében található kisebb alkatrészek is néha nyomtalanul eltüntek. A gigantikus elektromos töltés ugyanis néha tökéletesen elizolálta az alkatrészeket a környezö háromdimenziós tér „referenciális elektromágnesességétöl“, minek hatására azok körül hipertér alakult ki, és emiatt valahova véletlenszerüen teleportálódtak. A látnok tobozmirigyében létrejövö hipertér (féregjárat) természetresen túlzottan miniatür ahhoz, hogy bármit is „felszippantson“, viszont ahhoz épp elegendö, hogy a látnok agya érzékelni tudja a miniatür féregjárat másik végén létrejövö „téridöt“ (múltat, jelent és jövöt egyaránt). Ez a látnoki képességek titka.

 

Egyébként a látható fény, ami a szemünkbe bekerül, is a tobozmirigy folyadékjába van továbbítva mint elektromágneses inger, és eléggé hasonló úton-módon kerül be az agyunkba a tobozmirigyen keresztül mint látott információ.

 

Általánosságban mondva tehát: mihelyt a háromdimenziós téridö egy „kockája“ tökéletesen el van izolálva a környezö tér „referenciális elektromágnesességétöl“ (ez csak EM pajzzsal lehetséges, ami nem engedi át a környezö EM energiákat), a „kocka belsejében“ létrejön a hipertér (féregátmenet). A téridö, amiben élünk, „összetartó ragasztója“ ugyanis nem más mint az elektromágnesesség. Ne kérdezd, hogy miért.

 

Pár nap múlva folytatás következik.

 

További információkért addig is ajánlanám ezt az angol nyelvü blogot:

 

http://psychedelicadventure.blogspot.com/2009/06/pineal-gland-stargate-time-travel.html

 

 

Hozzászólások (31)Add Comment
...
Írta: egy vendég, augusztus 17, 2011
Annyit hozzátennék, hogy minden ember képes arra, hogy megnyissa a harmadik szemét.
A cikkíró figyelmébe ajánlom Bruce Lipton: Where Matter and Mind Meets című előadását. A DNS-ben semmi sincs "kőbe vésve" smilies/smiley.gif
...
Írta: egy vendég, augusztus 21, 2011
és hogy kell a harmadik szemet megnyitni mondja már el valaki mindenki képes rá? hmmm... lehet vagy mégsem vannak kivételek!
...
Írta: egy vendég, augusztus 21, 2011
Több mód van rá, egyik sem egyszerű. Vagy fájdalom az ára, vagy sok-sok munka. Aki érdemes rá, az utána jár és megtalálja a módját, aki pedig azt várja, hogy a sült galamb a szájába repüljön az hiába kapná meg a megoldást.
...
Írta: egy vendég, augusztus 22, 2011
mi az hogy fájdalom az ára milyen fájdalom? akkor nem érdekel az egész sajnos nem vagyok elég kitartó ehhez (sem)smilies/cry.gif
...
Írta: egy vendég, augusztus 24, 2011
VAGY fájdalom VAGY munka. Fájdalom alatt azt értem, hogy elvileg műtét útján is ki lehet nyitni, és az fáj. Ha jól tudom a Dalai Lámának úgy van megnyitva a harmadik szeme.
...
Írta: egy vendég, augusztus 24, 2011
Ha kitartás nincs benned, akkor nem sok esély van rá, esetleg valami csoda jöhet szóba. Mindenesetre akkor még lelkileg fejlődnöd kell.
...
Írta: egy vendég, augusztus 25, 2011
műtét? na azt már nem irtózóm a műtétektől nem is volt még soha akkor inkább munka csak nehéz elkezdeni és nem tudom hogy fogjak neki gondolom sokat kell gyakorolni nem megy egyik napról a másikra!smilies/cry.gif
...
Írta: egy vendég, szeptember 15, 2011
Mütétet, erőltetést felejtsétek el, az ajánlott, felhasznált linkeket nézzétek át alaposan! Vannak fájdalommentes gyakorlatok!
...
Írta: egy vendég, szeptember 24, 2011
milyen linkeket? ajánljál egy kettőtsmilies/smiley.gif
...
Írta: egy vendég, október 02, 2011
A cikkben szereplő linkek, távolbalátás,és nézzetek körül Aranyi László honlapján! Remoteviewing.lap.hu sok minden van a vilagbiztonsag.hu -n is!
...
Írta: egy vendég, október 03, 2011
köszi az infót utána nézek!smilies/kiss.gif
...
Írta: egy vendég, november 07, 2011
És mi a helyzet a DMT-vel? Erről senki nem beszél.
www.youtube.com/watch?v=rYAbXnejYPo
...
Írta: egy vendég, február 05, 2012
"különben félö, hogy elmeháborodottnak fog tartani"
Elmeháborodottnak? Inkább nyitottnak neveznélek.
Saját magamon tapasztalom ezeket a jelenségeket. A téma akkor kezdett érdekelni amikor egy éjszaka, több konkrét pillanatot is sikerült megálmodnom, viszont ezt nem sikerült fejlesztenem sajnos.
Viszont manapság egyre többször tudom használni (én úgy nevezem intuíciós jövőbe látás), de akiknek beszámolok róla inkább a szerencsés jelzővel illetnek. smilies/smiley.gif
A másik szinte felfoghatatlan dolog, az idő manipulálása puszta gondolatokkal. Amikor késésben vagyok, rekord idő alatt tudok utazni! A máskor legrövidebb 40 perces utat 25 perc alatt megtenni szerintem szép teljesítmény.
...
Írta: egy vendég, március 01, 2012
nagyon érdekes téma,és még ki tudja mire képes az ember.
...
Írta: egy vendég, március 12, 2012
A harmadik szem megnyitására van egy ősi technika is....egy jó hosszú szeget egyetlen ütésél beküldenek a homlok egy meghatározott pontján!
A gond csak annyi, hogy 100 páciensből 1 világosodik meg, és tudja onnantól minden képességét birtokolni a tobozmirigyének...a többi nem éli túlsmilies/sad.gif
...
Írta: egy vendég, március 23, 2012
február 5-i hozzászóláshoz: ez a dolog az idővel, velem is megtörtént. Időben indultam, de minden elment az orrom előtt, majd a következő villamos további 10 percet késett... Borzasztóan izgatott voltam, végül a metrón becsuktam a szemem elkezdtem meditálni. semmire nem gondoltam, nem koncentráltam, és a máskor 40-45 perces utat 25 alatt megtettem, és NEM KÉSTEM EL, fogalmam sincs hogyan, mindössze 2 embernek mertem elmesélni eddig. Mi történik a többi ember időérzékelésével ilyenkor?
...
Írta: egy vendég, április 19, 2012
Elnézést , de megmondaná valaki, hogy az micsoda ,ami velem történik esténként, amikor kimegyek rágyújtani? A sötét udvaron csak úgy nézelődöm és néha egy pontban marad a tekintetem és olyankor a fák és háztetők körül egy fényes sávot látok. Körülbelül olyan mint egy fénykép negatívja és a szemem sarkai felől szürke köd szerűt látok amiben teljesen eltűnik minden. Sajnos ennél a pontnál megijedek , hogy elkapom a szemem arról a pontról amit eddig néztem és így mindez elmúlik és mindent normálisan látok.
...
Írta: egy vendég, április 22, 2012
április 19.: Ez természetes jelenség. Egyszerű szemfixáció hatására a látótér beszűkül, mert egy pontra koncentrálsz. Dohányzol a jó levegőn, tehát "kikapcsolódsz", relaxálsz. Ellazult állapotban, kiüresített elmével egy pontra koncentrálod a figyelmedet. Heterohipnotikus transzba kezdesz jutni.
...
Írta: egy vendég, május 21, 2012
Sziasztok!
Meditációs tanfolyamra járok. A hétvégén reggel, egy 30 perces szaunázás után kiültem az uszoda teraszára, behunytam a szemem, és csak arra emlékszem, hogy valahol voltam.... arra eszméltem, hogy rosszul vagyok... szédülök. Majd egy napig fájt a homlokom közepe...
Valaki meg tudná magyarázni mi lehetett ez? Vagy egyszerűen frontérzékeny vagyok????smilies/cheesy.gif
...
Írta: egy vendég, augusztus 04, 2012
Keress rá a légzés technikákra, kundalini emelésre és találsz erről a gyakorlatokról információkat. Ha egy ideig nem eszel és nem pazarlod el az vitális energiád az étel megemésztésére, rendesen alszol és nem élsz sexuális életed megemelkedik energia szinted akkor légzéstechnikával illetve az apc izom összehuzódásával elkezdheted hulámoztatni a belső energiát valaki szentléleknek hívja valaki Ka-nak valaki manának valaki kundalinninek. Ha elég jól megy már egyre feljebb jut áthalad a csakrákon és beindítja a tobozmirigyet. Egyébként nem is olyan ritka képesség mint gondolnád szerintem minden 10000 emberből 1 rendelkezik kis hazánkban is megnyílt harmadik szemmel. Találsz ilyeneket egyetemi oktatót, különböző vallási vezetőt, és 100-ból 1 híres természetgyógyásznak is teljesen ki van nyílva. Onnan jöhetsz rá, hogy tökéletesen olvasnak a gondolataidba. De abban biztos vagyok mert a tapasztalataim ezt mondatják velem hogy vallástól természetgyógyászati irányzattól páholytól függetlenül mindegyik titkolja csak az arra érdemeseknek fedik fel de azoknak sem direktbe, de igazából ez egy kegy a jelenlegi világban csak a tetteinkért bünhödünk mi lenne ha a gondolatainkért is kéne..... nem lenne hazugság, nem lennének titkok igazságosság uralkodna a földön viszont élesen elkülönülnének a bünös és a jó emberek így a fejlődés nem úgy lenne mint most napjainkban. Minden úgy jó ahogy van majd 2012 után ugyis elkezdenek napvilágra kerülni ezek a képességek. És nem koklerekkel elbagatelizálni. Talán egyszer minden hermetikus szabadkőmüves, rózsakeresztes, ortodox keresztény, nem divat ezoterikus, buddhista, + egyéb különböző úton megvilágosodott tisztánlátó személy rájön hogy ideje a fényre jönni és bekövetkezhet a megváltás, pozitív változás feltárulás, apokalipszis ha úgy tetszik.
...
Írta: egy vendég, november 02, 2012
en is tapasztalok hasonlo dolgokat megallmodom ra erzek az idöt lelassitom de megsem tudom hogyan müködik a harmadig szem. ja igen es meg neha razzok is. ezt meg sehogyansem ertem. jo lenne ha valaki megmagyarazna.
...
Írta: ugg boots, november 03, 2012
npjfjc Liked you on Facebook, too. =),ugg boots www.aubootsoutlet.co.uk 891118
...
Írta: egy vendég, március 15, 2013
Én annyit mondanék nem teszek semit azért hogy beszéljenek velem a lelkek hanem maguktol jönnek és segitséget kérnek igaz vanak rosszak is akik ártani akarnak nekem de van egy mod rá hogy ellen áljunk nekik fel kell venni velük a harcot.És még annyit hogy sokszor meg álmodok mindent a jövöbe látok és mikor ébren vagyok akkor is meg mondom mifóg történni és beszéltem istennel is álmomban egy égi esemény napján.Én nem tudom hogy hogy tanitik meg másoknak ezt a tudást de szerintem ezt nem lehet tanitani hanem ez egy áldás istentöl és ez azt jelenti hogy isten kiválasztotja azért segitséget nyujtson e két világ közt,és még annyit mondanék azok akik rosszra fórditik képességeiket azok isten elött felelni fógnak.
...
Írta: egy vendég, április 14, 2013
Egyél varázsgombát jó eséllyel megnyitja. Cubensis, Amanita
...
Írta: egy vendég, április 21, 2013
Álomban találkoztam Jézussal gyönyörű fényben jelent meg az agyamban,és bárkit kérdeztem nem kaptam magyarázatot hogy miért történt Árpi
...
Írta: egy vendég, szeptember 10, 2013
mikor lesz folyatás?
...
Írta: egy vendég, november 26, 2013
amikor a test es lelek harmoniaba el es ugy szeretunk masokat mint sajat magunkat akkor tortenhetnek csodalatos esemenyeksmilies/smiley.gif
...
Írta: egy vendég, január 05, 2014
Hello
http://tomkenyon.com/store/hat...nement/
Ezt probaljatok
...
Írta: egy vendég, június 26, 2015
Kèrlek nezz a buddhizmus utan. Nagyon kivancsi lennek a velemenyedre. Szivesen folytatnek veled errol egy eszmecseret.
...
Írta: egy vendég, július 27, 2015
Szeretettel.
...
Írta: egy vendég, október 19, 2015
A cikk írója figyelmébe ajánlom lépjen velem kapcsolatba

Szóljon hozzá Ön is!
smaller | bigger

busy