Az emberiség származása 3. rész – KIEGÉSZÍTÖ ANYAGOK PDF Nyomtatás
Ezotéria
2012. szeptember 05. szerda, 14:06

2012. október 3-i megj: további információk hozzáadva a kommentekben.

Figyelmeztetés: a sorozat 1. részének és 2. részének elolvasása nélkül az írás tartalma félreérthetö lehet.

 

 

Az emberiség valós származására utaló egyértelmü információk a Bibliában már csak elvétve találhatóak, mivel az egyház a kezdetektöl fogva eretnekségnek tartotta, és üldözte azt a nézetet, mely szerint a „teremtö atyáink“ (az angyalok) valójában éppoly hús-vér humanoidok voltak mint mi. Ennek a politikának sajnos számos ös-zsidó szöveg áldozatául esett, s mára végleg elveszett. De van egy kivétel is, az Énok könyve, mely soha nem került bele a bibliai kánonba, s csak mint apokrif szöveg van nyilvántartva, annak ellenére, hogy 1947 után a kutatók ezt is megtalálták Holt-tenger melletti barlangrendszerekben a többi ószövetségi irománnyal együtt.

 

A híres Holt-tengeri tekercsekröl van szó:

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Holt-tengeri_tekercsek

 

Wikipédia:

 

„A bibliai kéziratokon kívül apokrif vallásos szövegek és pszeudepigrafikus (ál-szerzőségű) iratok is előkerültek, mint az Újszövetségben is idézett Énokh könyve ... "

 

James Biberkraut professzor a „genesis apocryphon“ nevü holt-tengeri tekercs tanulmányozása közben, mely tartalmazta Énok könyvét is.

 

Forrás: http://digitalcollections.library.yale.edu/0/1963280.jpe

 

 

 

 

Énok könyvét már korábban , a 18. században megtalálták a mai Etiópia területén, magyar nyelvre a híres misztikus író, Hamvas Béla fordította le, s adta ki „Henoch apokalipszise“ cimmel még 1945-ben ( e-könyv formájában letölthetö például innen: http://slidintune.uw.hu/ebook/index.php )

 

A Hamvas által írt bevezetö szöveg nagyon de nagyon közel áll bizonyos alapigazságokhoz, az olvasása közben az a benyomásom támadt, hogy Hamvas már az ö idejében tudott/rájött bizonyos dolgokra.

 

Hamvas Béla:

 

(s most tessék ezt az idézetet türelmesen végigolvasni, mert fontos infokat tartalmaz)

 

„Akadtak azonban kutatók, akik Henóch könyvének keletkezését sokkal előbbre tették. Néhányan több ezer évről beszéltek, egyesek pedig azt mondták, hogy a művet közvetlenül az, özönvíz után írták. Ha ezeknek a kutatóknak igazuk van, akkor Henóch vagy Kr. e. 8000-ben, vagy Kr. e. 12.000-ben élt, mert az özönvizet újabban ehhez a két időponthoz szokták kötni. Hogy Atlantisz pusztulásával szoros kapcsolatban van, mint Mereskovszkij hiszi, lehetséges. Sokan azt mondják, hogy Henóch az emberiség legrégibb könyve, nála csak Hermés Trismegistos és a Véda régibb és tulajdonképpen nem is az özönvíz utáni időből, hanem még azelőttről származik. És soha senki sem vonta késégbe, hogy azt a művet, amelyet Henóch apokalypsise alatt ismerünk, az emberiség egyik örök könyvének kell tartani.

...

Az őskor nagy prófétáiról, apostolairól az emberiség tudta, hogy ők Seth fiai. Ezek a nagy bölcsek és nagy jótevők a kínai Laotse éppen úgy, mint a mexikói Quetzalcoatl, az egyiptomi Hermés Trismegistos, az iráni Zarathustra és a görög Orpheus.

...

Szólni kellene arról is, hogy az özönvíz-emlékek hogyan jelentkeznek az egyiptomi, az iráni, a kínai, a hindu, az indián hagyományban és Henóch Noéja miképen felel meg a hindu Manu-nak, a mexikói Quetzalcoatl-nak, a perui Manco-Ceapacnak, az egyiptomi Menesnek, az iráni Jiam-Shid-nak. Szólni kellene természetesen az álomlátásokban szereplő "fehér biká"-ról is, akit Iránban Kaimorts néven tiszteltek, de megtalálható Egyiptomban, Krétában, Görögországban, Indiában és Kínában is"

 

(idézet vége)

 

 

Az igazság az, hogy ezek az“ istenek“ – s erre Hamvas is rájött - valójában mind ugyanannak az erönek a képviselö voltak. Mi már azt is tudjuk, hogy mind aldebarani kötödésü, hús-vér humanoid földönkívüliek vagy hibridek voltak. Egytöl egyig. A lista még kiegészülhet a skandináv Odinnal, az inka Viracochával, a kolumbiai muszka indián Bochicával, s még folytathatnám. Nem hihetö? Nézzük meg a wikipédiában például Bochicát, a kolumbiai indián istent.

 

Ismétlem: indián istent, nem keresztényt.

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Bochica

 

 

 

Éppen úgy néz ki, mint a mi apostolaink! Pedig még jóval, de jóval azelöttröl származik, hogy Kolumbusz felfedezte volna Amerikát!

 

 

A wikipédia szerint:

 

„Similarly to the Incan god Viracocha, the Aztec god Quetzalcoatl and several other deities from Central and South American pantheons, Bochica is described in legends as being bearded. The beard, once believed to be a mark of a prehistoric European influence“


„Hasonlóan az inka Viracochához, az azték Quetzacoatlhoz és sok más közép és dél-amerikai „istenhez“, Bochica is mint (fehér) szakállas humanoid van ábrázolva. A szakáll a történelem elötti idökböl származó „európai“ befolyásnak vélhetö" – a wikipédia szerint.

 

 

Nos, nem európai, hanem igazából aldebarani humanoid ET befolyásnak.

 

 

„He was the founding hero of their civilization, who according to legend brought morals and laws to the people and taught them agriculture and other crafts“


"Bochica a muszka indián civilizáció alapító atyja volt, aki a legenda szerint erkölcsösségre és a törvények betartására intette, s mezögazdaságra és más szakmákra tanította meg az indiánokat."


 

Vagyis éppúgy mint ahogy az ös- zsidókat is a mi bukott örangyalaink (a „felvigyázók“) tanították meg effélékre. Mint ahogy Hamvas is írja a „Henoch apokalipszise“ bevezetöjében:

 

 

„Henóch elbeszéli, hogy amikor a Felvigyázók a föld leányaival tiltott szerelmi viszonyba léptek, nekik rejtett tudásukat elárulták. Megmutatták nekik a növények titkait, a gyökerek titkait, hogyan, miből, mit lehet főzni és készíteni. Az embereket megtanították a fémek kiolvasztására, arra, miképpen kell kardot, fegyvert, pajzsot, nyilat, eszközöket, ékszereket készíteni; megtanították őket a csillagos ég titkaira, a csillagjóslásra, az arc kifestésére, a bódítószerek készítésére“

 

 

S most nézzük meg Viracocha, az inkák istene körüli „ellentmondásokat“:

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Viracocha#Controversy_over_.22White_God.22

 

„... but his first creation were brainless giants that displeased him. So he destroyed it with a flood and made a new, better one from smaller stones.[6] Viracocha eventually disappeared across the Pacific Ocean (by walking on the water).“


„... az elsö teremtményei agyatlan óriások voltak, melyeket késöbb árvízzel pusztított el.... Viracocha késöbb eltünt a Csendes Óceánon (a vízen járva)“

 

 

Szóval Viracocha is a vizen járt, mint a mi Jézusunk, s óriásokat kreált, mint a mi bukott angyalaink, s özönvízzel pusztította el öket, mint a mi keresztény „teremtö istenünk“ is. Kételkedik még valaki afelöl, hogy az inka indiánok ösvallását ugyanaz az erö hozta létre mint a mi kereszténységünket is?

 

Vagy nézzük meg ezeket a perui Moche indián „istenszobrokat“, melyek jóval a spanyol hódítások elött készültek:

 

Forrás:  http://en.wikipedia.org/wiki/Viracocha

 

 

 

A hasonlóság a mi fehérszakállas, öszhajú arkangyalainkra feltünö. A négy figurából három fehér ruhát visel, mint a mi angyalaink... vagy akár a pápa is.

 

 

Wikipédia:

 

„Spanish chroniclers from the 16th century claimed that when the conquistadors led by Francisco Pizarro first encountered the Incas they were greeted as Gods, "Viracochas", because their lighter skin resembled their God Viracocha"


„16. századi spanyol krónikák szerint amikor a Francisco Pizarro által vezetett spanyol kolonizátorok elöször találkoztak az inka indiánokkal, az inkák mint „viracochákat“ (isteneket) fogadták öket a fehér(ebb) börszínük miatt.“

 

 

Erröl elöször Pedro Cieza de León krónikás számolt be 1553-ban, késöbb Pedro Sarmiento de Gamboa , majd a szintén krónikás Juan de Betanzos is mint „fehér istent“ emlegette Viracochát, akit sokszor fehér szakállal ábrázoltak az indiánok.

 

Mondani se kell, hasonló állítások terjengtek Quetzacoatl, az azték isten felöl is.

 

 

De nézzünk meg pár öskori „istent“ a világ többi tájáról is:

 

Balról: a Hamvas Béla által is említett taoista „filozófus isten“ Laotse ( http://en.wikipedia.org/wiki/Laozi )

 

Jobbról: a skandináv Odin ( http://en.wikipedia.org/wiki/Odin )

 

 

Mi a fene, ezeknek is ösz fehér szakálla és haja van...

 

Mint a görög isteneknek is, a mi arkangyalainknak is, a dél- és közép-amerikai indián isteneknek is...

 

Bár Laotse kinézetét az idök folyamán már „kínaiasította“ a történetírás, még mindig felismerhetök rajta az árja (“ isteni“) jegyek.

 

Valójában egyik „isten“ sem volt földi ember, hanem aldebarani kötödésü, földönkívüli humanoid, akik mint (spirituális) tanítómesterek érkeztek a Földre, hogy segítsék az "új teremtésüket" új társadalmak létrehozásában, vagyis hogy folytatódhassék a nagy genetikai kísérlet, mint ahogy már az elsö részben írtam.

 

Az Énok könyvében találhatóak utalások korábbi, „öskori civilizációkra“ is, melyek még a mostani teremtés elött léteztek:

 

„Láttad, hogy Azazel mit követett el, hogyan tanította földön az igazságtalanságot és az őskorok titkát, amelynek otthona az ég, hogyan árulta el. Hogyan fedte fel az embereknek a rejtélyeket, az az Azazel, akinek hatalmat adtál, hogy társai fölött uralkodjon.“

 

„öskorok titkát, melyeknek otthona az ég“

 

Mint már említettem, ez a jelenlegi „teremtés“ (civilizáció), mely kb. 10 000 ével elött kezdödött, már a hetedik a sorban, a hatodik Atlantisz volt, az ötödik az egyiptomi Szfinxet és „nagy piramisokat“ hozta létre kb. 50 000 évvel ezelött, akárcsak a dél-amerikai és kínai piramisokat is, lévén globális volt. A még korábbi civilizációnak mára nem maradt nyoma.

 

 

Ezek a bukott (és nem bukott) angyalok, melyek a legutóbbi teremtésben részt vettek jó 10 000 évvel ezelöt, éppoly hús-vér fizikai humanoidok voltak, mint mi, például az elöbb említett Azazel szíriuszi humanoid ET volt, Lucifer aldebarani humanoid, Mihály arkangyal szintén aldebarani, Gábriel a Fomalhaut csillagrendszerböl ( http://hu.wikipedia.org/wiki/Fomalhaut ), Rafael a Regulusból ( http://hu.wikipedia.org/wiki/Regulus_(csillag) ), Uriel arkangyal pedig az Antares csillagrendszerböl jött ( http://hu.wikipedia.org/wiki/Antares ) - mindüknek viszont valamilyen plejádi/aldebarani kötödöttsége volt.

 

Ne feledjük, hogy amikor egy faj olyan fejlettségi szintre jut el, mint ezek a humanoidok, akkor a csillagrendszerek közti utazás csak annyit jelent számukra (lásd „Se a tér, se az idö nem az, aminek a legtöbb ember hiszi“ c. írást ), mint mondjuk nekünk beülni egy autóba, s elmenni egy szomszédos városba. Sok ilyen humanoidok által lakott csillagrendszer között szövetség van, ami nagyjából a mi országainknak felel meg. A legnagyobb ilyen humanoid ET szövetség a Galaktikus Fényszövetség.

 

Ezek a fejlett humanoidok sok-sok ezer évig is elélnek (innen a „halhatatlanság“ motívuma a Bibliában), s néhányan közülük mind a mai napig látogatják a Földet inkognitóban, legtöbbet Mihály jár el megnézni a teremtését, bár kétlem, hogy nagyon büszke lenne rá.

 

 

Bár az „angyali“ szó a köznyelvben a „nagyon jó“ szinonimája, a valós jelentése ennek a szónak „hírnök“ v. „égi hírnök“, és inkább semleges kicsengése van.

 

Ergo:

 

„Nem bukott angyal“ , „arkangyal“ NEM EGYENLÖ „nagyon jó angyallal“, hanem az aldebarani kormányzótanácshoz („istenhez“) engedelmes angyallal

 

„Bukott angyal“ SEM EGYENLÖ „rendkívül gonosz angyallal“, hanem inkább lázadó angyallal, aki nem követte az aldebarani kormányzótanács fögenetikusának (Jahvénak) azon fö utasítását, hogy az új kreatúrát, a földi embert tartsa úgymond „szent ártatlanságban“.

 

Vagyis ne mondja el neki azt, hogy ök ott milyen társadalomban élnek, ne tanítsa meg öt semmire, se az ö tudásukra, se az ö szokásaikra, ez ugyanis éppoly beteges „náci“ társadalom (és degenerálódó DNS) kifejlödéséhez vezethetett volna majd a Földön, mint amilyen az övék ott Aldebaranban. S amint látjuk, vezetett is... A cél soha nem egy technológialilag tölük is fejlettebb faj létrehozása volt, hanem mindenekelött egy tölük morálisan és spirituálisan fejlettebb fajé, mely tölük sokkal több érzelmet képes produkálni. Egy „különb humanoid“, s az áhított új DNS csak úgy fejlödhet ki, ha az új kreatúra tökéletesen jól érzi magát, nincsenek gondjai, mindene megvan, tökéletesen gondoskodnak róla, magyarán paradicsomi körülmények között él.

 

Na most, ezt rontotta el Lucifer, Azazel és a többi bukott angyal azzal, hogy túlzottan megkedvelték az új kísérleti emberkét (föleg a nöket....), s elkezdtek nekik mesélni a szokásaikról (az ö „rossz szokásaikról“) , megtanították különbözö mesterségekre, amit nem lett volna szabad, mivel azzal a veszéllyel járt, hogy az új kreatúra is éppolyan társadalmat fog létrehozni mint az övék, és semmivel se lesz különb tölük, se morálisan, se spirituálisan, se sehogyan.

 

Lényegében erröl szól az Énok könyvének elsö része is, például:

 

„Azazel pedig megtanította az embereket kardot és kést, pajzsot és vértet készíteni és megmutatta nekik az érceket és az ércből való munkát és karkötőt és ékszert és a mesterséget, hogyan kell a szemeket festeni, miképpen kell a szemöldököt kirajzolni és megmutatta a ritkábbnál ritkább és drágábbnál drágább köveket és festékeket és cserére alkalmas dolgokat. A földön pedig nagy és szörnyű istentelenség terjedt el és az emberek lealacsonyodtak és útjaikon, mint az eszeveszettek tévelyegtek"

 

S ugyanennek a burkoltabb, szimbolikus kifejezése az „Ádám és Éva“ története is a Bibliában:

 

Ádám és Éva megkísértettek és levették az almát a „tudás fájáról“ == Luciferék beavatták az új kreatúrát a bukott angyalok tudásába és (rossz) szokásaiba.

 

 

Miután Luciferék elrontották a kísérletet, tört ki ugye a háborúskodás az ET-k különbözö frakciói közt (melyet a Biblia luciferiánus háborúkként emleget) abból kifolyólag, hogy egyes frakciók már ellenezték a további kísérletezést, lévén a korábbi kísérletek mind csödöt mondtak, s annak ugye nincs értelme, hogy tízezer évenként létrehoznak egy újabb civilizációt („teremtést“) a Földön, melyet aztán el is pusztítanak, vagy az felszámolja saját magát.

 

S hogy mégis folytatják a kísérletet mind a mai napig, annak az az oka, hogy ez egy olyan technológiailag magasan fejlett humanoid ET faj ott Aldebaranban, melyet már erösen akadályoz az alacsony morális, spirituális és érzelmi szintje a további fejlödésében, így más lehetöség híján lényegében kénytelen folytatni ezeket a kísérleteket! A baj viszont az, hogy ez a mostani kísérlet is csúfosan félresikerült (már pár ezer évvel ezelött), s elöbb-utóbb döntést kell majd nekik hozni, hogy mi legyen velünk is. Hogy egyáltalán érdemes lesz-e megmenteni, s késöbb megpróbálni integrálni a saját civilizációjukkal a jelenlegi emberiséget (a Bibliába mint „Jézus második eljövetelét“ tették bele ezt a lehetöséget). Ez a folyamat most, a 21. század elsö felében fog kicsúcsosodni. S végzödhet nagyon jól, de nagyon rosszul is ránk nézve.

 

PS: kérem, az írást inkább ne juttassa el helyi plébánosához, püspökéhez, tartsa meg öket „szent ártatlanságukban“ , ha már én itt csúfosan meg is buktam.

 

(csak vicc )

 

 

Hozzászólások (21)Add Comment
...
Írta: egy vendég, szeptember 16, 2012
En is hihetonek talalom, hogy mas bolygok lakoi nepesitettek be minket, az viszont nem hiheto hogy idezem:
"A cél soha nem egy technológialilag tölük is fejlettebb faj létrehozása volt, hanem mindenekelött egy tölük morálisan és spirituálisan fejlettebb fajé, mely tölük sokkal több érzelmet képes produkálni"
Mire alapozod ezen kijelentesedet? Engem az zavar hogy minek foglalkoznanak ilyen dolgokkal?
Azert hihetetlen ez szammora, mert ha allitasod igaz lenne, a fold problemai mar megoldottak lennenek es az emberiseg tudasa, emelkedese szinten beindult volna mar, de nem ez tortent, ugyanis egy kulso beavatkozassal - peldaul az emberek tajekoztatasa latvanyosan, a penzrendszer betiltasa, a korrupt vezetok eltavolitasa, a termeszet pusztitasanak megallitasa, ingyen energia biztositasa - mindez mar reg megoldhato lett volna.
Mivel allitasod szerint ok hoztak letre minket,igy lehetosegukben all beavatkozni (feltetelezem hogy erosebbek mint mi), de nem teszik, . Ha nem teszik akkor nem is tehetik, ha nem tehetik akkor nem is hoszhatnak letre civilizaciot se, mert az sokkal durvabb beavatkozas, mint egy kesz megvaltoztatasa, mint amit te emlitettel.
Megis azt gondolom, hogy ok hozhattak letre mindent, de akkor megis miert nem avatkoznak be?
Sajnos csak azt tudom leszurni, hogy ez nekik igy jo ahogy van. Ez jelentheti azt is hogy megfigyelik hogyan alakul egy zart rendszer (civilizacio), ha korlatozzak oket. Megfigyelik hogyan alakul egy zart rendszeren belul kisebb rendszerek kialakitasa, pl Afrikaban polgarhaborus helyzeteket generalnak, Nagy Britanniaban joleti allamot hoznak letre, eszak Koeraban diktaturat, stb.
Jelentheti azt is hogy jol szorakoznak rajyunk.
...
Írta: egy vendég, szeptember 16, 2012
Egyszer olvastam egy konyvet, mely arrol szolt, hogy egy kis gyerek talalkozik egy urlennyel es beszelget vele mas idegenekrol. A kisfiu szerint a legfejlettebb urlenyek gonoszak es nem jok. Erre az urleny egyszeruen azt mondta, hogy nem lehetseges, mert egy gonosz, vagy mondjuk rossz szandeku civilizacio hamarabb elpusztitja magat, mielott kozmikus uralomra torne.
Szoval visszakanyarodva az elejere, mivel jelenleg rossz dolgok zajlanak a foldon, arra tudok gondolni, hogy akik alkottak minket szinten rossz szandekuak (ugyanis a mi tetteink az alkotonkat tukrozi, hasonloan mint a gyerek is a csaladot tukrozi vissza egy fokon)vagy akik alkottak minket jok voltak, de valamiert eltuntek, vagy nincs hatalmuk felettunk es egy mas hatalom vette at az iranyitast felettunk
...
Írta: nem_programozhato, szeptember 16, 2012
Nos, ha olyan jó szándékúak és segítökészek lennének, miért hagyták, hogy például 100 millió ember elpusztuljon a második világháborúban? Az ö szemszögük inkább teljesen semlegesnek tünik, egyszerüenk figyelik, hogyan alakul a nagy földi "kísérlet". Az nem igaz, hogy az ET-k nem lehetnek negatívak, mert ha azok lennének, már a fejlödésük korábbi szakaszában elpusztították volna saját magukat. Bár Stephen Greer nagyban terjeszti ezt a hülyeséget. A drakók - akik nagyban mint táplálékot szeretnek bennünket - tán annyira jók lennének hozzánk? Minden faj fejlödése egyedi. Igen, a "nagyon negatívak" általában elpusztítják saját magukat, mielött kijutnának az ürbe - az emberiség is sajnos efelé a kategória felé kacsintgat. Aztán vannak olyan fajok is, mint az aldebarani "teremtö atyáink"(az elohimok), akiknél az ürbe kijutás után jelentkeztek problémák. Az elohimok kultúrája erösen ellenörzött társadalomban élö, "sportszeretö halálkultúra", mely viszont már eljutott odáig, hogy békésen, eröszak nélkül képes rendezni a problémáit. Olvasd el ezt a "channelinget", szerintem ez áll a legközelebb ahhoz, hogy milyen társadalomban élnek: http://www.salemctr.com/newage/center31.html Képtelen viszont respektálni (primitív állatnak nézi) a töle fejletlenebb fajokat, s az alacsony spirituális szintje miatt, a drakókkal együtt, képtelen "felemelkedni" 5D világokba (mint például a pozitív plejádiak), s még sorolhatnám.

Ha az elohimok célja az lett volna, hogy egy technológiailag még tölük is fejlettebb fajt hozzanak létre, akkor most miért nem hagyják, hogy az emberiség szabadon fejlödjön? (olvasd el például a Kanada védelmi minisztere kipakolt mindent c. írást). Ök már kb. százezer évvel ezelött is magasabb technológiai szinten voltak mint most mi. Itt sajnos arról van szó, hogy ameddig az emberiség nem ér el egy magasabb morális-sprituális szintet, nem lesz például kevésbé agresszív, addig nem fognak minket az ürbe kiengedni. Ugyanis még tölük is sokkal rosszabbak vagyunk, s az ilyen "konkurencia" odakint nem kívánatos. Hogy a "hivatalosan létezö" ürprogramunk odáig eljuthatott, hogy egyáltalán szó lehetett Mars expedíciókról a múlt század ´60-as éveinek elején, az pusztán Kennedy lázadásának volt köszönhetö. Késöbb, a halála után, már csak a Holdra engedtek ki minket, aztán a ´80-as években már oda se, már csak az ürrepülögépek létezhettek, aztán tavaly már az ürrepülögépek többsége is nyugdíjazva lett, már csak egy kereskedelmi ürprogram van egyetlen ürrepülögéppel (plusz a kínai és orosz herkentyük). Az egész szépen fejlödik - visszafele. Van viszont egy szigorúan titkos "fekete ürprogram", aminek keretében - szigorú ET felügyelet alatt - földi emberek már más csillagrendszerekbe is repülnek, s amelyet nem mer a Pentagon és az NSA nyilvánosságra hozni, mert félnek, hogy az ET-k elpusztítanának minket. "Érdekes" helyzetben vagyunk, remélem, valahogy túl fogjuk élni.

/nem_progr (cikkszerzö)
...
Írta: egy vendég, szeptember 16, 2012
Honnan tudod, vagy gondolod hogy az altalad Drakonak nevezett faj letezik es ha igen akkor embereket (is) fogyaszt? Tudtommal nem tunnek el emberek tizezrei naponta "valamilyen" oknal fogva. De ne erts felre en nem sertegetni akarok, nyitott embernek tarom magam, pusztan tobbet szeretnek megerteni
...
Írta: nem_programozhato, szeptember 16, 2012
A drakók többnyire kitenyésztett emberi klónokat esznek, mint ahogy mi is kitenyésztjük a csirkéket.
Az eltünt gyerekeket sokszor a mi illuminati-sátánistáink áldozzák fel. II. Erzsébet állítólag csak a kislányokat szereti. Lady Gaga nem válogatós.

Fekete humor, tudom, de ez van. Valójában nem humor.

/nem_progr
...
Írta: nem_programozhato, október 03, 2012
Nagyon sok, érdekes információ található az emberiség származásáról a Paleoasztronautika weboldalon is. Lásd például az "Elohim bolygóról jött földönkívüli" és a "Földünkkel kapcsolatban levö idegen fajok" alcímeket.

Az UFO irodalomban egy kis keveredés található az elohimokat és az annunakikat illetöen. Lényegében ugyanarról a fajról van szó, Zecharia Sitchin "annunakijai" ugyanazok mint a bibliai elohimok és (bukott) örangyalok.

Az orion-szíriuszi hibridek és mások, amikröl a Paleoasztronautika cikkben szó van, minden az elohimok szolgálatában álló "örangyalok" voltak, mint az általam említett Azazel is. Az angol nyelvü UFO irodalom "watcher"-ként emlegeti ezeket, Hamvas Béla "Henoch Apokalipszisében" pedig "felvigyázókként" szerepelnek. A prímet nem ezek vitték az emberi civilizáció létrehozásában, hanem az elohimok, ezek csak szolgák voltak, az éden egyfajta "örzö-védö szolgálata".

http://paleoasztronautika.lapu...p&a=224147


"Végül, beszámolók jelentek meg hatalmas emberszerű lényekről, akik fontos szerepet játszottak a Föld emberekkel való benépesítésében, és szabályos időközönként visszatérnek a Földre, hogy megtapasztalják, az emberiség milyen hatékonysággal használja fel szülőbolygója erőforrásait, és hogy a földönkívüli fajok milyen szerepet játszanak az emberiség „menedzselésében”."
...
Úgy tűnik, az annunakik tevékenysége abban nyilvánul meg, hogy „primitív” fajokkal, mint például az emberiség, népesítenek be bolygókat, aztán hagyják őket elszaporodni, miközben sokkal fejlettebb fajok, esetünkben a gyíkemberek, gondjaira bízzák őket, egyfajta „planetáris menedzsment csapatra”, akik lefölözik az emberiség javait megteremtőjük igényének megfelelően, miközben az anninakik fenntartják hosszútávú érdeklődésüket és szabályos időközönként megvizsgálják „emberi kísérletük” eredményét. Emiatt az annunakik egyfajta uralkodói színben jelenhetnek meg akik biztosítják a Föld erőforrásait; az emberiséget pedig általában felelősségteljesen „menedzseltetik”.
...
Az annunakik rokonságban állnak a Földön őshonos gyíkemberekkel, akármilyen történelmi megállapodást is kötöttek az emberi faj menedzselésével kapcsolatban. Az is igen valószínű, hogy az annunakiknak létezik valamiféle megállapodásuk a drakonidákkal azzal kapcsolatban, hogy a későbbiek folyamán miként viszonyuljanak azokhoz a világokhoz, ahol az annunakik létrehoztát a maguk „emberi kísérleteit”.
...
Írta: nem_programozhato, október 03, 2012
Ha a következö információk igazak, akkor magyarázatként szolgálhatnak számos jelenlegi történésre.

Claude Vorilhon és az Elohim bolygóról jött földönkívüli mester beszélgetése, 1973. december ( részlet )

http://paleoasztronautika.lapu...p&a=224147

- Veszélyt jelent-e az atombomba az emberiség számára?

- Igen, komoly veszélyt. De számunkra ez segítséget nyújt majd, ha le akarjuk rombolni ezt a civilizációt, abban az esetben, ha az emberek nem válnak bölccsé és békéssé. Lehetséges, hogy Önök elpusztítják saját magukat.
Ha Önök még sem teszik ezt meg, de veszélyessé válnak számunkra, elegendő lesz, hogy felrobbantsuk bombakészleteiket anélkül, hogy támadó fegyvereket küldenénk ellenük. Ezt megtehetnénk vagy sugárzással vagy a telepátia segítségével úgy, hogy az egyik nagyhatalom vezetője váljék támadóvá, s ez automatikusan kiváltana egy végleges visszavágást. De ha az emberek nem akarják kitenni magukat ennek a veszélynek, elegendő, hogy a katonaság visszavonja atomfegyvereit.
De sürgősen le kellene állítani a nukleáris kísérletezéseket, mert nincsenek tisztában vele minek teszik ki magukat! Ellenben ha az emberek folytatják az atomfegyverekkel való játszadozást, az - szükség esetén - leegyszerűsíti majd a mi dolgunkat.


Érdekes, hogy az 1990-es évek közepe óta mindenfajta nukleáris kísérletezés valóban leállt a világban, még Észak-Kórea se robbantgat többé. Véletlen lenne? Nem hiszem...

2012. március 26: Barack Obama egy atomfegyverek nélküli világ létrehozását sürgeti
(Barack Obama 'pushes for world without nuclear weapons')

http://www.telegraph.co.uk/new...pons.html#

De ha végül nem válunk bölccsé és békéssé, nemcsakhogy nem engednek ki minket a világürbe, hanem alighanem kinyírnak minket. Milyen kedves smilies/wink.gif

"- Mi történik majd, ha az emberek pontosan azt teszik amit Önök kívánnak?

- Hivatalosan eljövünk majd az Ön által épített rezidenciába, ahova Ön által meghívatjuk a legfontosabb országok képviselőit azért, hogy elérjük a Föld népeinek teljes egyesülését. S ha mindez rendben folyik le, lassanként megosztjuk tudásunkat az emberiséggel. Megfigyelvén, hogyan hasznosítják azt, meglátjuk, átadhatjuk-e minden ismeretünket, s ezáltal átengedhetjük Önöket az "űrkorszakba" a mi 25.000 évvel fejlettebb tudományunk örököseként."


Tehát ök azok, akik a globális világkormány kialakítása mögött is állnak a Földön, mivel az ö civilizációjukat is világkormány irányítja.

"- A házasság létezik?

- Nem. A nők és a férfiak SZABADOK! Vannak ugyan párok, mert akik úgy döntenek, hogy együtt akarnak élni, megtehetik, de akármikor visszavehetik szabadságukat. Nálunk mindenki szeret mindenkit! Az irigység nem létezik, mivel mindenki hozzájuthat mindenhez és nincsen magántulajdon sem. Ellenben számos orvosunk rendszeres szellemi felülvizsgálatot végez.
Akiknél a legkisebb elmezavar mutatkozik - mely olyan cselekedetekhez vezethet amely mások szabadságát gátolhatja vagy életét veszélyezteti - azonnali kezelés alá kerülnek, mely visszavezeti őket az egyenes útra."


Hol vagyunk mi még ettöl!

"- Valószínűleg felmérhetetlen tudással rendelkezik!

- Igen, nagy tudást halmoztam fel, s már nem tudnék sokkal többet elraktározni. S ezen a téren a földi ember talán felénk kerekedik majd, mivel agyának az a része mely az ismeretek tárolására szolgál, a memória nagyobb. Az emberek tehát több tudást halmozhatnak föl s ezáltal messzebb juthatnak tudományos téren, ha erre módjuk van. S ez félemlíti meg az Örökéletűek Tanácsának ellenzékét. A földi ember gyorsabban haladhat, ha semmi nem gátolja meg abban."


Tehát ök azok, akik a háttérböl gátolják a földi emberiség fejlödését. Már magamtól is rájöttem. A drakókkal együtt ök a földi illuminátusok urai.
...
Írta: egy vendég, április 04, 2013
Érzelmileg kell fejlődnünk, mese nincs!
...
Írta: egy vendég, július 21, 2013
Ki vagy Te, és honnan tudod mindezt?
Talán Te is egy földönkívüli vagy?
...
Írta: nem_programozhato, július 21, 2013
100 százalékos földi ember vagyok smilies/smiley.gif

/nem_progr
...
Írta: egy vendég, július 29, 2013
És mi van Istennel?Ki Ő?És a SzentLélek, saját tapasztalatom, hogy létezik.Nyilván nem vagyok dogmatikus keresztény, de hiszek Istenbe, a Szentlélek érintésében, Jézus Krisztusban, de tisztában vagyok azzal is, hogy sokkal tágabb a valóság és ahogy a Genesis könyvében is le van írva, Isten saját képmására teremtett minket, és abban is biztos vagyok, hogy ha mással nem is dicsekedhet az emberiség, vagyis, szuperszónikus cuccaink nincsenek, mint más fajoknak, de van szeretet belén táplálva.Szóval arra vonatkozóan tudsz-e valamit írni, ki és mi a Szentháromság?Köszi
...
Írta: nem_programozhato, július 29, 2013
Két féle "Isten" létezik, az egyik amely létrehozta a világot, és a másik amely - illetve akik - létrehozták genetikailag az emberi fajt. Utóbbiakról és a vallások demisztifikálásáról itt:

Rael: Inteligens dizájn
http://www.pokolraveluk.com/co...&Itemid=56

Tudniillik az összes világvallást ez az "égi erö", az elohimok hozták létre kifejezetten misztifikációs célzattal: kereszténységet, iszlámot, judaizmust, buddhizmust, taoizmust, ösi indián vallásokat stb. - mindet ök! A világvallások összes prófétája az övék volt.
...
Írta: egy vendég, szeptember 25, 2014
énok isten kiválasztotja
...
Írta: egy vendég, január 17, 2015
Igaz-e hogy Izsáky László találkozott földönkívüliekkel?
Ha igaz kik ők?
...
Írta: nem_programozhato, szeptember 25, 2015

Ezek a bukott (és nem bukott) angyalok, melyek a legutóbbi teremtésben részt vettek jó 10 000 évvel ezelöt, éppoly hús-vér fizikai humanoidok voltak, mint mi, például az elöbb említett Azazel szíriuszi humanoid ET volt, Lucifer aldebarani humanoid, Mihály arkangyal szintén aldebarani, Gábriel a Fomalhaut csillagrendszerböl ( http://hu.wikipedia.org/wiki/Fomalhaut ), Rafael a Regulusból ( http://hu.wikipedia.org/wiki/Regulus_(csillag) ), Uriel arkangyal pedig az Antares csillagrendszerböl jött ( http://hu.wikipedia.org/wiki/Antares ) - mindüknek viszont valamilyen plejádi/aldebarani kötödöttsége volt.A következö szerepel a magyar wikipédiában a Fomalhaut csillagról:

https://hu.wikipedia.org/wiki/Fomalhaut#T.C3.B6rt.C3.A9nete

"Camille Flammarion, a 19. századi francia csillagász és ismeretterjesztő állítása szerint a Fomalhaut neve Perzsiában i. e. 3000 körül „Hasztorang” volt, és ez a csillag egyike volt a négy királyi csillagnak, amik a mennyországot őrizték (a másik három királyi csillag: Regulus, Aldebaran és Antares)."


...
Írta: nem_programozhato, szeptember 25, 2015

Igaz-e hogy Izsáky László találkozott földönkívüliekkel?
Ha igaz kik ők?Szerintem valóban találkozhatott - szíriuszi humanoid ET-kel.

Az Izsáki anyagokban szerepel például ez az ábra:

Forrás: http://kaniraya.blogspot.hu/20...netek.htmlA blog megjegyzi:

"A fentebb lévő fehér csillagtérképen rajta vannak azok a csillagképek, amelyek irányába nézve jó irányban (a rokonságod irányába) nézegethetsz az égen. Ez télen éjszaka dél felé látható. Délkeleten kelnek fel, és délnyugaton nyugszanak le."

Ezzel csak egyet lehet érteni: Aldebaran, Plejádok, Szíriusz, Orion ...

Valóban ezek azok a csillagok, ahonnan a humanoid teremtöink (és a felvigyázók) származnak.

Na most, Izsáky még valamikor az 1970-es években vetette mindezt papírra. Ez az a korszak volt, amikor az emberek többsége még azt hitte, a majomtól származunk, egy vallásos kissebség pedig ugyancsak satnya, misztifikált ismeretekkel rendelkezett a Bibliából afelöl, hogy honnan származunk. Lényegében csak annyit tudtak, hogy "Isten teremtette az embert a saját képére".

Internet ekkor még nem létezett, Románia pedig zárt diktatórikus rezsim volt. S hogy mindezek ellenére Izsáky ilyen pontosan meg tudta jelölni, hogy "melyik irányba kell nézni az égen a rokonságunk után", az szerintem csak úgy lehetséges, hogy valóban kapcsolatba került szíriuszi humanoid ET-kel, és az anyagai hitelesek.

/nem_progr


...
Írta: egy vendég, október 11, 2015
Igen én is így tudtam hogy egy kisérlet részesei vagyunk,és ha nem felelünk meg akkor elpusztítanak bennünket.A bibliából sok minden híányzik csak azok vannak benne amit még megtudunk érteni és eltudjuk fogadni mind azt ami bele van írva hogy jobbá válljunk erkölcsileg hogy a szellemi részünk tudjon fejlödni.Megtanuljuk hogy mi a szeretet megbecsülés önzetlenség és minden pózitiv dolgot.közben külömböző modon beavatkoznak az életünkbe hogy tudni akarják hogyan reagálunk külömböző helyzetekben.És nem véletlenül van a genetikai sokféleség a földön mert senkinek nem úgyan az a genetikai felépitése mert ahogy beavatkoznak azon keresztülváltozunk is.Ez a FÖLD BOLYGÓ EGY LABORATORIUM és egy NAGY TEMETŐ IS.Ha nem akarunk úgy járni mint Nóé Ídejében volt csak már az a külömbség hogy felégetik a főldet a saját atomunkal amit mi találtunk fel.Tudni illik hogy a tudásunkat a DNS-ben van elrejtve/bekodolva/És ők nyitják meg mikor változtatni akarnak az életünkön külömböző tudományos dolgok által ami számunkra új de nekik nem.András
...
Írta: egy vendég, március 06, 2016
ezekben az irasokban biztos van nagyom sok igazsag szerintem is es orulok hogy ijen hozaszolasok is vanak egy biztos valtoznunk kel a jo fele mert ha nem akor nem lesz jo vege es igy a hejes Otto
...
Írta: egy vendég, június 01, 2016
Nos, a fent leírtakból már elég sok ismerettel rendelkeztem, ellenben két dolgot még nem tudtam a helyére tenni, ha esetleg valaki tudna benne felvilágosítással szolgálni az jó lenne:

1. Amennyiben az Elohimok csoportja megegyezik az Annunakinak nevezett törzzsel, akkor mely bolygóról vagy naprendszerből jöttek? Az Annunakikat a legtöbben a Nibiru (Planet X) bolygóról származtatják, itt az Elohimokat pedig az Aldebarani csillagrendszerből.
Annunaki történet pl.:
http://maga-a-valosag.com/?page_id=1342

2. Ki Lucifer, Sátán, Jahwe?
Eddigi kutakodásaim szerint a Bibliai Úr, a zsidók Istene nagyon nem jó szándékú személy. Sőt emellett még nagyon megtévesztő is, azaz ennek pont az ellenkezőjét próbálja mutatni magáról. Miután az Annunaki "Istenek" gyakran változtatták a neveiket (ld. akár itt is: http://enkispeaks.com/2013/11/...-the-gods/), ezért azt gondolom, hogy ez a sok helyen megjelenő megtévesztő személy egy és ugyanaz! Azaz a Sátán, Lucifer, Jahwe stb.
Csak hogy ezek mind olyan nevek, amik nem találhatók meg az Annunaki családfákban!

Ellenben néhány éve volt szerencsém egy kreatív és különleges képességekkel rendelkező emberrel beszélgetni, aki elmondta, hogy jelenleg a Föld-et egy személy tartja az irányítása alatt, akit Szeth-nek hívnak és jelenleg nem rendelkezik fizikai testtel. Félig embereket (gondolom félig hüllőket) irányít, akik pedig magas beosztású illuminátus embereket és így tovább... A személy igen agresszív, ellenben nagyon okos és intelligens és azt tervezi, hogy Antikrisztusként fog testet ölteni a Földön.

Az ember akivel beszélgettem egyfajta meditatív állapotban (testelhagyás) képes abba a dimenzióba jutni és ott több összetűzése is volt már Szeth-el. Miután az illető elég sok kézzel fogható tudományos dolgot is letett már az asztalra így kénytelen vagyok ezt ténynek kezelni.
Szóval én azt valószínűsítem a legjobban, hogy ez a Szeth = Sátán, Lucifer stb.
Szeth Marduk/Rá fia és azt is gyanítom, h valamikor ie.1.500 és Jézus között megtanulta a fizikai test elhagyását és akkor élete legnagyobb trükkjét vitte véghez:
Mégpedig azt, hogy már nem létezik, nincs itt! Pedig továbbra is Ő irányít a Földön.
http://maga-a-valosag.com/?page_id=333

Ha valaki tud mást mondani azt megköszönném...
...
Írta: egy vendég, augusztus 11, 2016

Az annunaki istenek nem léteznek, ez az illuminátusok egyik átverése volt.
A többi állításod meg egy fantazmagória, illetve fals.
Talán nem kellene mindent elhinni, joban járnál.
...
Írta: egy vendég, október 31, 2016
Ez így elsőre nem volt túl sokat mondó, lehetne esetleg bővebben is?

Szóljon hozzá Ön is!
smaller | bigger

busy