Mi várható 2017-ben és ezen túl + a bibliai próféciák felidézése Nyomtatás
Háttérhatalom
2016. december 13. kedd, 16:55

Lényegében mindent amit 2016 folyamán nem sikerült nekik kivitelezni - és ez szerencsére elég sok minden - azt újból megkísérlik 2017-ben ill. az elkövetkezö években. A stratégiai célok nem változtak. Háború, pénzügyi összeomlás, halálrarémült emberiség, majd hamis megmentöként megjelenö Antikrisztus, "paranormális" (hivatalosan titkolt nagyon fejlett) technológiákkal elöidézett "jelekkel és csodákkal" kísérve.

 

Amikor ez bekövetkezik, az idözítés, ami szerint a tervet folytatni fogják, a bibliai próféciákban adott: egy hét éves (kétszer három és fél éves) idöszak. Az antikrisztus után hét évvel megjelent "Krisztus" a terveik szerint szintén hamis lesz, és a multinacionális-kommersz világkormány ("nagy babilon") élére fog állni. A világ ugyanis aligha fogadna el egy olyan világvezetöt, akit például "Shlomo Goldmansteinnek" hívnának, annál jobban viszont a reményeik szerint egy hamis "Jézus Krisztust", aki a multinacionális cégeket is vezeti majd. Na és hogy erre hogyan fog reagálni a valódi Atya és Fiú ott a Mennyben, az már a teológia tárgykörébe tartozik, s csak spekulálni lehet afelöl, mely lépésük váltja ki majd a Menny haragját, amikor azt mondják: elég volt, visszatérünk!

 

A bibliai próféciák, melyek alapján a nagy antikrisztusi terv idözítése zajlik, már korábban ki lettek itt is tárgyalva:

 

A Bibliában több helyen (de nem mindenhol!) "egy nap" valójában egy "egy évnek" felel meg, például Ezékiel 4:6-ban, és nemkülönben Dániel könyvében is.

 

Dániel 9:25 Tudd meg azért és vedd eszedbe: A Jeruzsálem újraépíttetése felől való szózat keletkezésétől a Messiás-fejedelemig hét hét és hatvankét hét van és újra megépíttetnek az utcák és a kerítések, még pedig viszontagságos időkben.

 

A hatvankilenc hét  (7 + 62) profetikus idő, ahol minden nap egy szó szerinti évnek felel meg (Ez 4:6). 69 x 7 = 483 év.


Dániel 9:27 És egy héten át sokakkal megerősíti a szövetséget, de a hét felén véget vet a véres áldozatnak és az ételáldozatnak, és útálatosságok szárnyán pusztít, amíg az enyészet és ami elhatároztatott, a pusztítóra szakad.

 

Dániel 9:27-es versben az Antikrisztus "egy héten" át sokakkal megerösiti a szövetséget, de a "hét felén ... utálatosságok szárnyán pusztít"

 

"1 hét" == "7 év"

"a hét felén" == "3.5 év"

 

S az a bizonyos 3.5 év ugye nem más mint az Antikrisztus rémuralmának ideje, amikor az kimutatja a foga fehérjét, s mérhetetlen szenvedést zúdít a földre.

 

Mint ahogy  Az utolsó idök, a fenevad rendszere (NWO) és a második visszatérés c. írásban is szerepel, a "3.5 év" a következö módokon is emlegetve van a bibliai versekben:

 

Jelenések 13

1 És láték egy fenevadat feljőni a tengerből ...

...

5 És adaték néki nagy dolgoknak és káromlásoknak szóló szája; és adaték néki hatalom, hogy cselekedjék negyvenkét hónapig.

 

Negyvenkét hónapig vagyis három és fél évig.

 

Dániel 12

6 És mondá egyik a gyolcsba öltözött férfiúnak, aki a folyóvíz felett vala: Mikor lesz végök e csudadolgoknak?

És hallám a gyolcsba öltözött férfiút, aki a folyóvíz felett vala, hogy felemelé az ő jobb kezét és bal kezét az ég felé, és megesküvék az örökké élőre, hogy ideig, időkig és fél időig, és mikor elvégezik a szent nép erejének rontását, mindezek elvégeztetnek.

11 És az időtől fogva, hogy elvétetik a mindennapi áldozat, és feltétetik a pusztító útálatosságezerkétszáz és kilencven nap lesz.

12 Boldog, aki várja és megéri az ezerháromszáz és harmincöt napot.

 

1290 nap nagyjából egyenlö 3,5 évvel,  ami egyenlö 42 hónappal

 

1290 nap osztva 42 hónappal egyenlö 30,71 nap (átlagosan)


Ideig (= 1 év), idökig ( = 2 év) és fél idöig (= fél év), vagyis 3,5 év.

 

 

Vlagyimír Putyin az a világvezetö, akire legjobban ráillenek az Antikrisztus személyére vonatkozó bibliai próféciák. S valóban, a globalisták titkos terve az, hogy egy orosz (BRICS) dominanciájú új világrendet hozzanak létre, az oroszok fogják átvenni az ENSZ és késöbbi világkormány irányítását is. A globalisták terve szerint az oroszok fognak gyözni a készülö nagy (de rövid) világkonfliktusban a Nyugat katonai eröi felett.Az orosz elnök rejtélyes genealógiája 
(The Mysterious Genealogy of Russian President Putin)

http://english.pravda.ru/busin...8-putin-0/

Vladimir Putin is a relative of all royal families of Europe.
Putyin vérrokona az összes európai uralkodóháznak.


Vladimir Putyin a cár? 
(Tsar Vladimir Putin?)

http://english.pravda.ru/news/...2/12231-0/

Ha igaz, hogy európai uralkodóházi vér van benne, vagyis dán törzsi rossz vér, akkor "legitim" antikrisztus jelölt ...


Az isteni tizenkettes és a sátánista-dánita tizenhármas szám c. írásba írtam:

A még az i. sz. 2. században élt, és akkor legismertebb egyházatya, Irenaeus szerint azért maradt ki a Biblia utolsó könyvének, az i. sz. 1. század vége felé íródott Jelenések könyvének 7. fejezetéböl a felsorolt zsidó törzsek közül a Dán törzs, mert soraiból fog kikerülni a "történelem végén" az Antikrisztus. 

Na most, ez hajszál pontosan úgy alakult, ahogy a korai keresztény Iraneus az i. sz. 2. században feltételezte! 

Ezek a dán törzsböl származó sátánista genetikai zsidók ("uralkodóházak") az elmúlt 2000 évben végleg leuralták, és végzetes rabigába, leépülésbe taszították az emberiséget. Többek közt ök alapították meg az intézményesített Katolikus Egyházat is, melynek inkvizíciója aztán nem éppen keresztényi dolgokat müvelt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A bibliai dán törzs tagjai késöbb mint a spártaiak és mint a kelták voltak ismertek. A Krisztus születését megelözö századokban szétszóródtak egész Európában. A mai Írország, Nagy-Britannia és Franciaország területén (Meroving vérvonalak - ahonnan az európai uralkodóházak is származnak) máig fennmaradt valami a kelták kultúrájából. Krisztus születése elött 500-ban a keltáknak (dán törzsnek) még Közép-Európa volt az öslakhelye, minden "dan"-nal kezdödö ösi földrajzi név a korábbi jelenlétükre és vándorlásukra utal, mint például Danubius (vagyis a Duna neve).

Közép-Európa területén a mai napig átlagon felüli a negatív, gyülölködö (soviniszta-rasszista), kifejezetten rossz emberek koncentrációja, vajon közük lehet-e ezeknek valahogy - genetikailag - a néhai dán törzshöz(keltákhoz), akiknek i.e. 500 körül a mostani Németország, Ausztria, Csehország és Szlovákia területe volt az öslakhelye? Elöbb említett négy ország lakosságának úgy kb. 10 százaléka a mai napig kifejezetten ebbe a rosszmájú, fasisztoid kategóriába tartozik. Mint ahogy egyébként Írország, Nagy-Britannia és Dánia (Danmark, dan mint dán törzs) lakosságának is kb. 5-10 százaléka ilyen.

 

Az Ezékiel 38.-ban található, végsö idökre vonatkozó próféciákat sokan úgy értelmezik, hogy az Antikrisztus Oroszországból fog jönni. A legagyrémebb az, hogy ez még be is válhat! Oroszország a BRICS és Irán segítségével megszerzi a világhatalmat, és kiterjeszti hatalmát Izraelre és Egyiptomra (Izraelben már most minden x-edik állampolgár orosz nemzetiségü), majd Oroszország vezetöje beleül az Antikrisztus trónjába Jeruzsálemben.

Ezékiel 38:1-2 „Így szólt hozzám az Úr igéje: Emberfia! Vesd tekintetedet Góg ellen a Magóg országában, Rós, Mesek és Tubal fejedelmére, és prófétálj róla!” 
... 
Ezékiel 38:16 És feljössz az én népem, Izráel ellen, mint a felleg, hogy beborítsd a földet, az utolsó időkben lészen ez, és hozlak téged az én földemre, hogy a pogányok megismerjenek engem, mikor megszentelem magamat rajtad az ő szemök láttára, Góg!
... 
Ezékiel 38:18 És lészen azon a napon, amely napon Góg eljő Izráel földje ellen, ezt mondja az Úr Isten, felszáll haragom orromban.


http://idokjelei.hu/2011/12/or...zekiel-38/

Ezékiel leszögezi nem saját szavait veti papírra, hanem üzenetet kapott az utolsó időkről, ahogyan ezt a fejezet később teljesen egyértelművé teszi. De vajon miről szól ez a vers? Góg és Magóg? „Soha nem hallottam még ezekről a helyekről és egyetlen térképen sem láttam jelölve,” mondják egyesek, pedig régen igenis rajta voltak a térképeken. Ezek a helyek már a térképek létezése előtt is megtalálhatók voltak! Magóg nem más, mint Oroszország ősi neve. A kutatók szerint maga a Kaukázus is Gógról kapta a nevét (Góg-csazán, aminek jelentése: Góg erődje). A Kaukázusban számos hegycsúcs Góg nevét viseli a középkori örmény és Európa térképeken, az egyiket pedig még ma is Mugógnak hívják. 

A fenti vers az Antikrisztust a Magóg földjéről való Gógnak nevezi. Szintén ő Rós, Mesek és Tubal fejedelme. Rós pedig nem más, mint a Volga mentén egykor letelepedett nép neve, amiből az orosz szó is származik, Mesek pedig Moszkva ősi neve. A vers így is szólhatna: „Vesd tekinteted Oroszország és vezetője (Góg) ellen, Moszkva és Tubal (a mai Tobolsk) fejedelme ellen.” Góg az eljövendő világdiktátor, az Antikrisztus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

És igen,a globalisták rejtett célja az, hogy az oroszok (Góg és Magóg erö) a rövid, "kéthetes" világháborúban foglalják el Izraelt. Az orosz haderö már most is ott van Izrael határain Szíriában!

 

Izrael cserbenhagyása: Putyin-Erdogán összefonódás Iránnal

(Israel’s let-down: Putin-Erdogan hook-up with Iran)

http://debka.com/article/25596/Israel%E2%80%99s-let-down

Mindez szándékos és elöre tervezett. Az Izraelt megszállni hivatott "Góg és Magóg" haderö összekovácsolásáról van szó.