A kabbalista-sátánista Petöfi? Nyomtatás
Irodalom
2018. január 12. péntek, 21:10

Petöfi Sándor: Az örült

http://mek.oszk.hu/...vs184601.htm#02

...

Ha megérik a gyümölcs: lehull fájáról.

Érett gyümölcs vagy, föld, lehullanod kell.

Még várok holnapig;

Ha holnap sem lesz a végitélet:

Beások a föld közepéig,

Lőport viszek le

És a világot a Levegőbe röpítem... hahaha!

/Szalkszentmárton, 1846. január/

 

 

NEM SŰLYED AZ EMBERISÉG...

http://mek.oszk.hu/01000/01006/html/vs184602.htm#44

 

Nem sűlyed az emberiség!

Ilyen gonosz vala rég,

Ilyen gonosz már kezdet óta...

Hisz különben nem kellett vóna

Százféle mesét,

Eget, isteneket,

Pokolt és ördögöket

Gondolni ki, hogy zaboláztassék.

 

/Szalkszentmárton, 1846. március 10. előtt/

 

 

A VILÁG ÉS ÉN

http://mek.oszk.hu/01000/01006/html/vs184502.htm#40

 

Megvetésem és utálatomnak

Hitvány tárgya, ember a neved!

A természet söpredéke vagy te,

S nem király a természet felett.

A teremtés legutósó napján

Alkotott az isten tégedet,

Elfáradt már ekkor a munkában,

S így jelessé nem teremthetett

 

Szeretélek téged egykor, s szívem

Veled hü szövetséget köte,

Megvetésem és utálatom lett

E szövetség kettös gyermeke;

Jól ismerlek, te nem érdemelsz mást,

Nem, mint megvetést s utálatot...

Szolgazsarnok! vagy nyalod más talpát,

Avvagy talpad mással nyalatod.

 

Hidd, ha jónak látod; ámde tudd meg:

Én nem függök töled semmiben,

Amily útat választott magának

Lelkem, rajta egyenest megyen.

És ha tetszik engem fölemelned,

Ám emelj föl, mint bálványodat;

Ha fölültetsz fejed tetejére,

Majd kirúgom szolgafogadat

 

/Pest, 1845. január /

 

HEGYEN ŰLÖK...

http://mek.oszk.hu/01000/01006/html/vs184506.htm#152

...

Szeretném, ha vadfa lennék erdőben,

Még inkább: ha tűzvész lenne belőlem;

Elégetném ezt az egész világot,

Mely engemet mindörökké csak bántott.

 

/Pest, 1845. október 16. - november 25. között/

 

Petöfi a háttérhatalmat szolgálta, ezt tudom róla. Petöfi valójában nem szerette az embereket, ezt pedig érezni a versein.

Petöfi megveszekedett sátánista lett volna? Lehet, de a forradalom, melyet 1848-ban csináltak, lehetett volna franciásan véres-brutális, a lakosságot terrorizáló is. De nem volt az. A forradalom képviselöi kifelé inkább úriemberek módjára viselkedtek.

Ideológiájuk idealizmusa mögött megvezetö célok is voltak, viszont tömegeket tudtak könnyedén mozgósítani. Pedig ök is sötétek voltak: báránybörbe bújtatott farkasok. A Habsburg uralom viszont tölük is rosszabb volt.

 

Feudalizmus, kapitalizmus, kommunizmus, nácizmus - mind a Sátántól van/volt.

 

Tény, hogy Kossuthnak is voltak koromsötét kapcsolatai is. Például az a Giusseppe Mazzini, akihez egy levélben írva Albert Pike még a 19. században megálmodta a leendö harmadik világháborút az iszlám és a keresztény-ateista világ között, s melyet a szabadkömüvesség most a 21. században próbál kirobbantani mint végsö, totálisan pusztító összecsapást (lásd. a Magasabb fokozatba kapcsolták az iszlám és júdeo-keresztény világ egymás ellen hangolását c. írást)

 

http://kitalaltujkor.blogspot.hu/2010/06/ki-az-orszaghaborito-nemzetkozi.html

Mazzini legközelebbi munkatársát Adriano Lemmit (élt 1822-től 1896-ig) és az ekkor emigrációban élő nagy magyar politikust, Kossuth Lajost (élt 1802-től 1894-ig) bízta meg azzal, hogy szervezzék meg az Egyesült Államokban a "Young America" ("Fiatal Amerika") páholyokat. A pénzoligarchia valódi programját álcázó és céljait elfedő eme színlelő program koordináló központja a Cincinnati Lodge (páholy) No. 133 volt. Lemmi még 1851-ben visszatért Londonba, miközben Kossuth Lajos továbbra is az Egyesült Államokban maradt.

Cion bölcseinek jegyzökönyveiböl:

http://www.freepress-freespeech.com/holhome/konyvek/bolcs1.htm#r01

Hála önkéntelen, fogadatlan ügynökeinknek, a "szabadság, egyenlőség, testvériség" szavak a világ minden részén egész légiókat állítottak a mi sorainkba, akik lelkesedéssel hordták zászlóinkat. Pedig ezek a szavak mindenkor féregként működtek, kikezdték a gójok jólétét, aláásták mindenütt a békét, nyugalmat, egységet és elpusztították a gójok államainak összes alapját. Ahogy később látni fogják, ez hozzásegített minket diadalunkhoz; többi között ez tette lehetővé számunkra, hogy kezünkbe kaparintsuk a legfőbb ütőkártyát - a nemzsidó nemesség kiváltságainak vagy más szavakkal, a nemesség tulajdonképpeni létezésének a lerombolását, azét az osztályét, amely a népek és országok egyetlen védelme volt velünk szemben. A gójok természetes, leszármazáson alapuló nemességének romjain felállítottuk a mi művelt osztályaink arisztokráciáját, élén a pénz arisztokráciájával.

 

 

Ezek bizony kiábrándító dolgok, épp ezért fontos helyre tenni öket.