Az utolsó idök, a fenevad rendszere (NWO) és a második visszatérés Nyomtatás
Vallás
2014. november 29. szombat, 19:50

Hogy pontosan mikor lesz a második visszatérés, és jön el „Isten földi királysága“ - vagyis a teremtöink közvetlen átveszik az irányítást a Földön, újraintegrálják a maradék emberiséget a Galaktikus Konföderációba, és nem engedik meg, hogy a földi ember által létrehozott további „szörnybirodalmak“ jöjjenek létre – azt pontosan nem tudni. De vannak bizonyos jelek, és már bekövetkezöfélben levö események, melyek arra utalnak, hogy a második visszatérés már valamikor az elkövetkezö évtizedekben várható lesz.

 

Az elsö nagy „szörnybirodalom“ a Földön Babilon volt, és a hírhedt babiloni lázadás (Bábel tornyának története) volt az, amikor a Földet végleg kizárták a Galaktikus Konföderációból, és karanténba tették - s ez az állapot lényegében mind a mai napig tart.

 

Mózes I. könyve

10:8 Khús nemzé Nimródot is; ez kezde hatalmassá lenni a földön.

10:9 Ez hatalmas vadász vala az Úr előtt, azért mondják: Hatalmas vadász az Úr előtt, mint Nimród.

 

Nimród Istárral együtt hatalmas birodalmat hozott létre Babilonban, ez volt az elsö nagy katonai diktatúra a Földön. S nehogy ez a negatív, hódításokra hajlamos erö kárt okozzon más fajoknak is a galaxisban, a Galaktikus Konföderáció inkább karanténba zárta a Földet, a lázadók fejlesztés alatt álló üreszközeit pedig tönkretették („ledöntötték Bábel tornyát“).

 

Az utolsó nagy ilyen földi szörnybirodalom pedig a „fenevad rendszere“, a globális NWO lesz, s szintúgy ez a sötét-babiloni erö fogja (rém)uralni. A próféciák szerint ez lesz a legförtelmesebb. És sajnos a megjelenésének a küszöbén állunk. 2007-2008 óta kíméletlen harc folyik a titkosszolgálatokon belül a globális NWO bevezetésén munkálkodó negatív frakciók, és az azt megakadályozni kívánó pozitívabb frakciók közt. Jó hír viszont, hogy több bibliai prófécia szerint is az NWO csak kb. három és fél évig fog tartani, ezután „elfogy a szentek béketürése“, megjelennek a Földön, s megdöntik azt.

 

Ha valaki megnézi például az illuminátus-sátánista Molnár F Árpád weboldalát, feltünöen sok 8-as számot fog ott látni, már a weboldal nevében is ott a nyolcas: www.echelon8.org

 

 

Néha Gyurcsány Ferenc Facebook oldalán is feltünöen sok 8-ast látni.

 

Ez kérem szépen a Bibliából van! A 8-as az NWO, a fenevad rendszerének a szimbóluma!


Jelenések 17

10 Király is hét van; az öte elesett, és az egyik van, a másik még el nem jött; és mikor eljő, kevés ideig kell annak megmaradni.

11 A fenevad pedig, amely vala és nincs, az maga a nyolcadik, és a hét közül való; és a veszedelemre megy.

 

Király is hét van“ – itt hét nagy történelmi szörnybirodalomra utal (Babilon, Perzsia, görög birodalom, római birodalom stb.)

a fenevad pedig ... az maga a nyolcadik“ – innen a nyolcas

 

Az ókori Babilon egy volt a hét nagy történelmi szörnybirodalom közül, és az NWO-t („a nyolcadikat“) is pontosan ugyanaz a sátánista-babiloni erö fogja uralni, ami az elsö „szörnybirodalmat“ - Babilont - is uralta.

 

Innen az, hogy a nyolcadik is „a hét közül való“ (na „és a veszedelemre megy“ – vagyis az istenek megdöntik a hatalmát)

 

A sumer-babiloni Istárt jelenleg is köbagoly formájában imádják a világ vezetöi a Bohemian Grove-ban – lásd. a Kezdet és a vég: Sumer szent kurtizánjaitól az Egyesült Államokig c. írást.

 

A fenevad rendszere csak rövid ideig fog tartani:

 

Jelenések 13

1 És láték egy fenevadat feljőni a tengerből ...

...

5 És adaték néki nagy dolgoknak és káromlásoknak szóló szája; és adaték néki hatalom, hogy cselekedjék negyvenkét hónapig.

 

Negyvenkét hónapig vagyis három és fél évig.

 

Na most, ha megnézzük a végsö idökre vonatkozó próféciákat az ószövetségi Dániel könyvében, rájövünk, hogy lényegében ezek is ugyanarról szólnak!

 

Dániel 12

6 És mondá egyik a gyolcsba öltözött férfiúnak, aki a folyóvíz felett vala: Mikor lesz végök e csudadolgoknak?

7 És hallám a gyolcsba öltözött férfiút, aki a folyóvíz felett vala, hogy felemelé az ő jobb kezét és bal kezét az ég felé, és megesküvék az örökké élőre, hogy ideig, időkig és fél időig, és mikor elvégezik a szent nép erejének rontását, mindezek elvégeztetnek.

11 És az időtől fogva, hogy elvétetik a mindennapi áldozat, és feltétetik a pusztító útálatosság, ezerkétszáz és kilencven nap lesz.

12 Boldog, aki várja és megéri az ezerháromszáz és harmincöt napot.

 

1290 nap nagyjából egyenlö 3,5 évvel,  ami egyenlö 42 hónappal

 

1290 nap osztva 42 hónappal egyenlö 30,71 nap (átlagosan)


Ideig (= 1 év), idökig ( = 2 év) és fél idöig (= fél év), vagyis 3,5 év.

 

Dániel 7-ben detto:

7:24 A tíz szarv pedig ez: Ebből az országból tíz király támad, és más támad utánok, és az különb lesz mint az előbbiek, és három királyt fog megalázni.

7:25 És sokat szól a Felséges ellen és a magasságos egek szenteit megrontja, és véli, hogy megváltoztatja az időket és törvényt; és az ő kezébe adatnak ideig, időkig és fél időig.

7:26 De ítélők ülnek és az ő hatalmát elveszik, hogy megrontassék és végleg elvesszen.

7:27 Az ország pedig és a hatalom és az egész ég alatt levő országok nagysága átadatik a magasságos egek szentei népének; az ő országa örökkévaló ország, és minden hatalmasság néki szolgál és engedelmeskedik.

 

Tehát a förtelmes „tízszarvú állatnak“ (szörnybirodalomnak) a rémuralma után - mint ahogy a Jelenések könyvében is a fenevadnak tíz szarva van – mely „ideig, idökig és fél idöig“ fog tartani, el fog jönni az „Istennek országa“, vagyis több emberi birodalom már nem lesz a Földön, hanem a népek felett a  teremtöink veszik át a közvetlen irányítást.

 

Még a Máté evangéliumának 24. fejezetében található, utolsó idökre vonatkozó próféciák is erröl szólnak!

 

24:15 Mikor azért látjátok majd, hogy az a pusztító utálatosság, amelyről Dániel próféta szólott, ott áll a szent helyen (aki olvassa, értse meg)

 

(a „pusztító utálatosság, amelyről Dániel próféta szólott“, mely 1290 nap után lép színre, és örüljön, aki megéri az 1335 napot - mint ahogy  Dániel 12-ben szerepel)


24:21 Mert akkor nagy nyomorúság lesz, amilyen nem volt a világ kezdete óta mind ez ideig, és nem is lesz soha.

24:22 És ha azok a napok meg nem rövidíttetnének, egyetlen ember sem menekülhetne meg; de a választottakért megrövidíttetnek majd azok a napok.

 

Szintén erre a rövid (lerövidített), kb. 3,5 éves, förtelmes idöszakra utal.

 

Ha hinni lehet Máté evangéliumának, nekem úgy tünik, az egésznek még csak az elején tartunk, "valahol itt" (nem kell, hogy egyetérts):

 

Máté 24

6 Hallanotok kell majd háborúkról és háborúk híreiről: meglássátok, hogy meg ne rémüljetek; mert mindezeknek meg kell lenniök. De még ez nem itt a vég.

(ez már mind történik, lassan nincs olyan év, hogy ne lenne újabb háború, vagy ne hallanánk arról, hogy újabb háborút próbáltak kirobbantani sikertelenül)

7 Mert nemzet támad nemzet ellen, és ország ország ellen; és lésznek éhségek és döghalálok, és földindulások mindenfelé.

(rövidesen bekövetkezhet, mihelyt a pénzügyi helyzete az államoknak még tovább romlik... a földrengések száma pedig már most megsokasodóban van, a HAARP technológiáknak köszönhetöen is)

8 Mind ez pedig a sok nyomorúságnak kezdete.
9 Akkor nyomorúságra adnak majd benneteket, és megölnek titeket; és gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért.

(a 3,5 éves periódusban bekövetkezhet)

10 És akkor sokan megbotránkoznak, és elárulják egymást, és gyűlölik egymást.
11 És sok hamis próféta támad, akik sokakat elhitetnek.

(történik!)

12 És mivelhogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül.

(történik!)

13 De aki mindvégig állhatatos marad, az idvezül.

 

További ajánlott írások az emberiség származása felöl itt.