Az oldalra elöször látogatók figyelmébe Nyomtatás
2015. február 25. szerda, 15:56

Tisztelt Olvasó!

 

A világ nem az, aminek látszik. Egy intézményesített "hazugság mátrixban" élünk, mely megértésének kulcsa abban rejlik, ha tisztában vagyunk azzal, honnan származik az emberiség valójában, s hogy a valós származásunkról szóló információk - ha misztifikált formában is - de a Bibliában találhatóak.

 

Sok ember hallott már az illuminátusokról, s azt is sejti, ez a "rejtélyes sötét hatalom" (a háttérhatalom)  irányítja a jelenlegi világot valójában. De amíg nem jut el arra a szintre, hogy rájön, az alábbi bibliai idézetben a mai illuminátusok korai elödeiröl van szó, akik annak idején "elfordultak az Úrtól és más istenekkel paráználkodtak" (a bukott angyalokkal paráználkodtak), addig esélyes sincs arra, hogy teljesen megértse, mi folyik körülötte valójában.

 

Bírák 8:33

"Lőn pedig, hogy mikor meghalt Gedeon, elfordulának az Izráel fiai az Úrtól, és a Baálokkal paráználkodának, és a Baál-Beritet tevék istenökké."

 

A helyzet ugyanis is az, hogy nemcsak anno a babiloniak és Izrael fiai, de a világ vezetöi - az illuminátusok - az elmúlt kétezer évben is ezekkel a "bukott angyalokkal paráználkodtak". Utóbbiak két fö képviselöjét Ishtár-Szemiramiszként és a Sátánként (Baál-Zeusz-Jupiterként) ismeri a mitológia.

 

Nem, ez nem valami degenerált vicc, vagy fekete humor akart lenni!

 

Egyfajta bevezetö "sokkolóként" tessék ide kattintani, és belolvasni ebbe az írásba! A római császároktól kezdve, a római pápákon, Napóleonon, a Habsburgokon és az orosz cárokon át, Leninnel, Hitlerrel, a Bush családdal, Ronald Reagannal és Barack Obamával bezárólag idáig mindenki ezekkel a "bukott angyalokkal paráználkodott". Ök álltak az elmúlt 2000 év feudalizmusa, kapitalizmusa, nácizmusa és kommunizmusa mögött egyaránt.

 

A Jézus megkísértéséröl szóló történetben, Máté evangéliumában, található két érdekes sor:

 

4:8 Ismét vivé őt az ördög egy igen magas hegyre, és megmutatá néki a világ minden országát és azok dicsőségét,

 

4:9 És monda néki: Mindezeket néked adom, ha leborulva imádsz engem.

 

A föld minden országa és felettük a hatalom már Jézus korában, 2000 évvel ezelött az "ördögé" volt (a bukott angyaloké, a "sátáné").S az igazság az, hogy ez azóta mit sem változott. S Jézussal ellentétben az elmúlt 2000 év illuminátus-hatalmasságai, megsértve az isteni egyenlöség elvét is - a nékik adott világi hatalomért cserébe - az "ördög" elött leborultak, s imádták/imádják  azóta is!

 

Jelen korunkban a Bohemian Grove-ban!

 

 

Ki végigolvassa ezen írásokat, az "újjá születik". Már soha nem lesz az, aki idáig volt. Mint ahogy a világ se volt valójában sohasem az, mint aminek eredetileg gondolta.

 

Aki elöször jár itt, és még nem olvasott ezen írások közül egyet se, annak ajánlott az alábbi sorrend betartása. Óriási témáról van szó, melyet nem lehet csak úgy egyik napról a másikra teljességgel megérteni.

 

1. A katolikus és más vallások (sötét) babiloni titkaiból - 1. rész

Alapinformációk az emberiség származásáról - kérdés-válaszok formájában.

 

2. Az emberiség származása 1. rész

Részletesebb infomációk az emberiség származásáról , tudományosabb fejtegetésekkel.

 

3. Az emberiség származása 2. rész

Bevezetés a (bukott) angyalok titkaiba, kissé "vallásosabb" formában, s információk arról, hogyan kapcsolódnak ezekhez az "angyalokhoz" az illuminátus-sátánista európai uralkodóházak.

 

4. Az isteni tizenkettes és a sátánista-dánita tizenhármas szám

A nagyjából 2000 éves "történelmi ciklusokról", egy kis (sátánista) numerológia viccesebb formában, információk a bibliai (sátánista) dán törzsröl, az európai uralkodóházakról, kik ennek a fehérbörü ös-zsidó törzsnek a leszármazottai, s hogyan jönnek be a képbe a modernkori titkos társaságok.

 

5. Az emberiség származása 3. rész

Kulcsfontosságú információk annak megértéséhez, hogy a teremtöink nemcsak az európai civilizációt hozták létre (ös-zsidó törzsek), hanem ök álltak többek közt az ösi amerikai indián, kínai, indiai stb. civilizációk létrehozása mögött is. Az összes világvallás eredöi ök voltak, s a világvallások összes prófétája az övék volt! Igen, még az ösi amerikai indiánok is öket imádták "istenekként"!

 

6. A katolikus és más vallások (sötét) babiloni titkaiból - 2. rész

A teremtöink civilizációjának élén álló uralkodó tanácsnak,  az "örökéletüek tanácsának" a tagjai az ókor egyes civilizációiban különbözö nevek alatt voltak ismertek. Ez a cikk a "Sátán" nevü humanoid neveit sorolja fel az ókor civilizációiban.

 

7. Isten=Jahve=Él=Kronosz=Szaturnusz

Ugyanez "Isten" esetében. Plussz kulcsfontosságú információk a "nagy kép" összerakásához. Pusztán ezen cikk megértése után fogja úgy érezni a Tisztelt Olvasó, hogy kezd "összállni a kép". Az érzés csodálatos.

 

8. Az elpogányosított kereszténység (melytöl tulajdonképpen még az iszlám is „istenibb“)

A jelenkori babiloni egyházakról és az utolsó idökröl, "vallásos stílusban". Sokkoló információkkal!

Megjegyzés: a cikk alatti komment-sorozat elolvasását ajánlatos ezen ponton kihagyni, s  a 10. és 11. sorszámú cikkek elolvasása utánra halasztani.

 

9. Szphinxek, obeliszkek és az illuminátus-sátánista Habsburg dinasztia

A Habsburg kastélyok illuminátus szimbólumai "dekódolva". Bár évszázadok óta ott vannak a tömegek orra elött, jelentésüket mégis extrémül kevesek értik - mind a mai napig!

 

10. Végjáték a földönkívüliek és az amerikai titkos ürprogram létének beismerése körül (is)

A téma "modernizálva". Akiket a Biblia angyalokként emleget, azt a mostani UFO irodalom földönkívülieknek nevezi. Amit a bibliai Ószövetség gyakran "Isten dicsöségénak, vagy ilyen-olyan "tüzgolyóknak" hív, azt a mai világban UFO-knak nevezzük.

 

11. A második világháború utolsó, legrejtélyesebb csatája

A téma "modernizálva". Összefüggés az illuminátusok és a nácik közt, náci UFO-k, a második világháború titkaiból, a roswelli UFO incidensröl és a végsö idökröl. Eléggé dühítö információkkal.

 

(ezen ponton ajánlatos végigolvasni a 8. sorszámú cikk alatti kommenteket is)

 

12. Rael: Inteligens dizájn

Egy hitelesnek nem egészen tekinthetö "modernizációs kísérlet" a Biblia tartalmára. Nem kell, nem szabad mindent az "Intelligens dizájn" c. könyvben teljesen komolyan venni. Mint a cikkben is írtam, a raelista mozgalom háttérhatalmi, vagyis szabadkömüves, vagyis a bukott angyalok támogatója, vagyis az "ördögtöl van". Ráel hamis próféta. Ennek ellenére mégis a könyv garantáltan mindenkiben nyomot fog hagyni. Bár valódi információk és félreértelmezések keveréke, mégis a lehetö legjobb "aggregációja" a jelenkorban létrejött bibliai modern értelmezéseknek (melyek egy része helytálló, másik része viszont nem)

 

13. Az utolsó idök, a fenevad rendszere (NWO) és a második visszatérés

A Bibliában található, végsö idökre vonatkozó próféciákról részletesen, kifejezetten "vallásos stílusban".

 

14. Hol tart jelenleg az emberiség s mi várható a távolabbi jövöben?

További információk a végsö idökröl, "hétköznapibb stílusban".

 

Kérdések felmerülése esetén, amennyiben valami a cikkek elolvasása után sem világos,  továbbra sem akar "összeállni a kép", kérem szóljon hozzá. Mindenre igyekszek válaszolni.