Isten=Jahve=Él=Kronosz=Szaturnusz PDF Nyomtatás
Ezotéria
2014. május 04. vasárnap, 11:49

A katolikus és más vallások (sötét) babiloni titkai  - 2. rész c. írásban azt fejtegettem, hogy az ókor egyes civilizációiban milyen különbözö nevek alatt volt ismert a Sátán nevezetü, „örök életü“ elohim ET humanoid, lévén ezek az ET humanoidok elélnek sok-sok ezer évig, és túlélték az ókor számos civilizációját. Most ugyanezt fogom fejtegetni „Isten“ (Jahve) esetében. Az írás nem kis részt spekulatív, de az utóbbi idöben többen mások is, köztük David Icke az Oroszlán már nem alszik c. könyvének 241-245. oldalán hasonló következtetésekre jutott, amikor a monoteista vallások (kereszténység, iszlám, judaizmus) közös gyökereit vizsgálta.

 

De mindenekelött elevenítsünk fel pár fontos információt a A katolikus és más vallások (sötét) babiloni titkai - 1.rész c. írából azok számára, akik újak a témában:

(aki már olvasta, nyugodtan átugorhatja)

 

Kérdés: Meddig él el egy humanoid ET?

 

"Ebben a három dimenziós világban sok-sok ezer évig (a magasabb dimenziók történetét most inkább hagyjuk). A földi ember sajnos NEM a teremtés koronája, hanem nagyonis alacsonyan áll a hierarchiában, valahol a földi állatvilág és a humanoid ET-fajok birodalmának határán. Például egy kutya túlél 5-15 rovargenerációt, egy földi ember túlél 10-12 kutyagenerációt, egy humanoid ET pedig túlél „X“ földi emberöltöt. Az „X“ szám valahol 10 és 1000 között van, humanoid ET fajtól függöen. Amikor egy faj eléri azt a fejlettségi szintet, hogy rájön a mélységi ürutazás rejtelmeire, általában rájön arra is, hogy az öregedés üteme genetikailag manipulálható, s hogy az öregedés valójában nem a test elhasználódásának a következménye, hanem genetikailag van kódolva, s ez a genetikai kódolás megváltoztatható. Az emberi DNS-be van belekódolva a test biokémiai reakcióinak "alakulási mikéntje“ és üteme. Már ha azt képesek lennénk „beprogramozni“ az emberi DNS-be, hogy az emberi testben ne keletkezzen olyan sok erösen reaktív ún. „szabad gyök“, valószínüleg pár száz évvel meghosszabbítanánk az élethosszunkat. A teremtöink a mi élettartamunkat sajnos 120 évre „kódolták be“. Ez benne van még a bibliai Ószövetségben is.

"És monda az Úr: Ne maradjon az én lelkem örökké az emberben, mivelhogy ő test; legyen életének ideje száz húsz esztendő." (Mózes 1, 6:3)"

 

Tudjuk, hogy a Károli Bibliában Baál néven emlegetett „istenség“ azonos Zeusszal. A Britannica Encyclopedia szerint is:

„....Baál az ókori Görögországban Bél néven volt ismert és Zeusszal azonosították“

"....the god ultimately became known as the Greek Belos, identified with Zeus"

A magyar wikipédiában pedig a Baál címszó alatt a következö található:

"Baál – akárcsak apja, Él – állata a bika, attribútumai a bikaszarvas sisak és a kezében tartott villám. A hellenizmus idején Zeusz és Jupiter istenekkel azonosították."

Na most, itt kezd csak igazán „érdekes“ lenni a dolog, mert a korábbi írásból azt is tudjuk, hogy Zeusz (és Jupiter) valójában nem más mint a Sátán.

 

Jelenések könyve 2, 12-13:

12

A Pergámumbeli gyülekezet angyalának írd meg: Ezt mondja az, akinél a kétélű éles kard van:

13

Tudom a te dolgaidat, és hogy hol lakol, ahol a Sátán királyiszéke van; és az én nevemet megtartod, és az én hitemet nem tagadtad meg Antipásnak, az én hű bizonyságomnak napjaiban sem, aki megöleték nálatok, ahol a Sátán lakik.

A Sátán az ókori Görögországban a Jelenések könyve szerint is Pergámumban lakott, ahol a „királyiszéke” volt.

Melyik görög „istennek” is volt Pergámumban az oltára és temploma?

Zeusznak természetesen.

http://www.merriam-webster.com/dictionary/pergamum

"...including the great altar of Zeus, which are now housed in Berlin's Pergamon Museum."

 

Él (mint elohim), a kánaániták föistene, pedig minden jel szerint azonos Jahvéval, a „teremtö istennel":

http://en.wikipedia.org/wiki/El_%28deity%29

"A kánaánita és lévita vallásokban Él föisten mint az emberiség és a Földön élö összes élölény atyja volt ismert."

„In the Canaanite religion, or Levantine religion as a whole, El or Il was a god also known as the Father of humanity and all creatures“

http://en.wikipedia.org/wiki/Yahweh

"A Jahve név eredetileg mint a kánaánita föisten, Él , "díszítö jelzöje" volt ismert."

"The name probably originated as an epithet of the god El"

http://en.wikipedia.org/wiki/Tetragrammaton#Dead_Sea_Scrolls

„A Holt-tengeri tekercsek szövegeiben (és több más arameus és héber szövegben) „Istennek“ a Jahve név mellett több más neve is volt, mint például Él vagy Elohim.“

 

Jahve tehát minden jel szerint az apja a Sátánnak!

 

Csakis így - örökösödési alapon - fordulhatott elö, hogy egy olyan rosszindulatú, szexuálisan perverz ET humanoid mint a Sátán, bekerülhetett az aldebarani vének („örök életüek“) tanácsába.

 

Nem tudni pontosan azt sem, hogyan tudják elérni, hogy a vének tanácsának tagjai „örökké éljenek“, mivel az eredeti testük - bár sok ezer évig is eltart - de végül mégis elhasználódik. Valószínüleg valamilyen nagyon fejlett klónozási technikának köszönhetöen tudják magukat „mindörökké“ életben tartani, erre utaló jelek találhatók a Bibliában is, lásd páldául amikor „Isten“ megjelenik János apostol elött, és a következöket mondja:

http://biblia.hit.hu/bible/21/REV/1

18 "És az Élő; pedig halott valék, és ímé élek örökkön örökké Ámen, és nálam vannak a pokolnak és a halálnak kulcsai."

 

A görög mitológiából is ismert „titánok harca“ valójában úgyszintén a pozitívabb (Jahve) és negatív (Zeusz) istenek közti harcról szól. Ez engem is meglepett, de valóban így van.

 

A történet szerint Zeusz megdöntötte a korábban uralkodó „12 idösebb isten“, a titánok hatalmát a Földön, akik közül Kronosz nem más volt mint Zeusz apja, és a titánok föistene!

 

A Sátán apja és az istenek vezetöje ... vagyis Jahve, a „pozitív föisten“!

 

A titánok (Kronosz) uralkodása aranykorként volt ismert a görög mitológiában, amikoris az embereknek meg volt mindenük, nem volt se éhség, se szenvedés a Földön. Majd jött Zeusz és az olümposzi istenek, és hirtelen minden rosszra fordult.

 

S ez az állapot lényegében mind a mai napig tart! A Föld nevezetü bolygó ura az elmúlt 2000-2500 évben Zeusz volt, a Sátán ült a világ trónján, hogy bizonyíthassa, az emberiség gonosz és elpusztítandó. Ezen történet a „végjátékát“ épp most, jelen évtizedekben, az ún. bibliai végsö idökben éli.

 

A Jahve (YHWH) szó azt jelenti, hogy „lenni“, „mindörökké lenni“, mint ahogy a Bibliában is „Isten“ több helyen kijelenti, hogy (a Földön) „én vagyok az alfa és az omega“, a "kezdet és a vég“, vagyis az idö a Földön ...utóbbit a görög mitológiában is Kronosz föistenröl nevezték el!

Késöbb pedig Jahve fiáról, Jézusról nevezték el a jelenlegi földi idöszámítás „referenciapontját“ is – „Krisztus születése elött/után“ vagyis „idöszámításunk elött/után“.

 

Él föisten = Jahve = Kronosz (a görög mitológiában)

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Saturn_%28mythology%29

"Az ókori rómaiak Szaturnusz istent a görög Kronosszal azonosították. Szaturnuszt a zsidó Jahvéval szintén egy istennek vélték, akinek szabbatja (szombatja) Szaturnusz isten idejében, az ókori Rómában is ünnepelve volt."

„The Romans identified Saturn with the Greek Cronus“ ... „Saturn was also among the gods the Romans equated with Yahweh“, whose Sabbath (on Saturday) he shared as his holy day"

 

A latin „Saturni dies“ kifejezés szó szerinti fordításban „Szaturnusz napjá“-t, angolul „Satur(n)day“-t, magyarul pedig szombatot jelent!

 

Szent Biblia, Mózes II.

20:1:

És szólá Isten mindezeket az igéket, mondván:

...

20:8:

„Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt.“

 

Jahve = Kronosz = Szaturnusz

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Jupiter_%28mythology%29

"Az ókori rómaiak Szaturnusz istent Jupiter föisten elödjének vélték. Szaturnusz uralkodásának idejét aranykornak tartották" (detto mint a görög mitológiában Kronosz és a titánok korát - szerzö megj.)

"The Latins considered Saturn the predecessor of Jupiter. Saturn reigned in Latium during a mythical Golden Age"

 

A Naprendszer bolygói szintén ezekröl az elohim Istenekröl lettek elnevezve. A házassági gyürük (jegygyürük) hagyománya közismerten az ókori Rómából származik, és valójában a „Jahve bolygó“ – a Szaturnusz – gyürüit szimbolizálják. Ez utóbbi idáig szintén titkos társasági tudás volt.

 

Pár további érdekesség a Sátánról:

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Zeus

„Zeuszt az ókori Rómában Jupiter föistennel azonosították“

 

Jupiter = Zeusz = Baál = Sátán

 

A sátánista bibliai dán zsidó törzs egyik fö szimbóluma a sas volt. A sas valójában Zeusz kedvenc ragadozó madara volt.


Heinrich Friedrich Füger „Jupiter a trónon“ c. festménye a budapesti Szépmüvészeti Múzeumban, lásd Jupiter lábánál a sast.

http://www.szepmuveszeti.hu/adatlap/jupiter_heinrich_friedrich_fuger_269

 

 

A Zeusz sas ugyanaz mint a római császárok fö szimbólumának számító Jupiter-sas, ami ugyanaz mint a Habsburg sas, ami ugyanaz mint az USA fö szimbólumának számító sas:

 

 

Mindez mintegy szimbolizálva, hogy a világ trónján az elmúlt 2000 évben valójában a Sátán ült.

 

Zeusz közismerten balkezes és szexuálisan perverz (biszexuális) volt, mint ahogy Jupitert is ennek tartották az ókori Rómában, és „micsoda véletlen“,hogy most az USA végnapjaiban is, annak elnöki székébe, egy balkezes-biszexuális elnök, Barack Obama került .....

 

Jupiter szobor az ókori Rómából, lásd bal oldalán a sast, és amint a vezér-pálcát is a bal kezében tartja. Forrás: http://en.wikipedia.org/wiki/Jupiter_%28mythology%29

 

 

Time Out római útikönyv, 52. oldal:

http://www.amazon.com/Time-Out-Rome-Guides/dp/1846701813/ref=tmm_pap_title_0?ie=UTF8&qid=1399531586&sr=8-3

 

„Az Il Campidoglio (a Capitolium) volt a legjelentösebb az ókori Róma dombjai közül, melyen jelenleg is két ösi templom romjai találhatóak: az egyik Jupiter Capitolinusé,a város szimbolikus atyjáé, a másik pedig Jupiter feleségéé, Juno Monetáé. A „moneta“ szóból származik a világ sok nyelvében a „monetáris“ („pénzügyi“) és az angol „money“ (pénz) szó is"

 

A „capital“ (töke) és a „kapitalizmus“ szavak természetesen szintén az ókori latin „capitol“ szóból származnak. Minek is hívják az USA Kongresszusának (parlamentjének) épületét Washingtonban? Capitoliumnak, az ókori római Capitolium domb alapján elnevezve.

 

Mindez végeredményképp a Sátán és feleségének tiszteletére.

 

Oly kevesen tudják, hogy a nyugati kapitalizmus valójában a Sátán rendszere, és vajmi kevés köze van a tiszta kereszténységhez... Megjelenése nem véletlenül lett idözítve a végsö idökre...

 

A nemzetközi pénzügyi rendszert mind a mai napig ez a sátánista-zeuszista sötét erö tartja az ellenörzése alatt, a 13 vezetö sátánista-illuminátusi család (Rothschild, Rockefeller, Windsor, stb.) vezetésével.

 

Jahve az ókori Sumerben Enlil néven vol ismert. Ezt az állítást sokan hajlandóak leírni mint Zecharia Sitchin „kétes munkásságát“, pedig nagyonis beleillik a képbe. A sumer legendák közül sok egy „föistenröl“ Anuról (mint annunaki) és annak két vetélkedö fiáról, Enkiröl és Enlilröl szól.

 

A hettiták a mai Anatólia (Törökország) területén éltek a sumérokkal egyidöben, s írásaikban gyakran emlegetnek egy „Kumarbi“ nevü istenséget:

http://en.wikipedia.org/wiki/Kumarbi

"Kumarbi Anu föisten („az ég“) fia, és a sumer Enlil-lel és az ugarit-kánaánita Él-lel van azonosítva"

(vagyis Jahve-val! - szerzö megj.)

"He is the son of Anu (the sky) ... He was identified by the Hurrians with Sumerian Enlil, and by the Ugaritians with El."

 

S térjünk csak vissza a titánok történetéhez a görög mitológiában:

http://en.wikipedia.org/wiki/Cronus

Kronosz (Jahve) apját Uránusznak hívják, ami görögül „eget“ jelent... mint ahogy a sumer „Anu“ is eget jelent, mint ahogy a sumer „annunaki“ szó is „égböl jötteket“ jelent. A két ösi föisten, Uránusz és Anu, egy és ugyanaz.

 

A Iapetus ( http://en.wikipedia.org/wiki/Iapetus_%28mythology%29) nevü titán egyik fiát pedig Prométeusznak hívták – aki – s ez a titkos társaságokban mindig is ismert volt – azonos Luciferrel, a lázadó elohim tudóssal, akinek oroszlánrésze volt a jelenlegi emberi faj létrehozásában.

http://en.wikipedia.org/wiki/Prometheus

„Prométheusz egy trükkös figura volt, ki mint a földi embernek az „agyagból való létrehozója“ ismert, s aki ellenszegült a többi istennek, „tüzet adott a földi ember kezébe“, amivel lehetövé tette annak fejlödését, és hogy az civilizációt hozzon létre. Prométeusz mindig is az inteligenciájáról volt híres, s valójában a földi ember legnagyobb pártolója volt.“

 

Döreség lenne tehát Lucifert összekeverni a Sátánnal. Az igaz, hogy mind Zeusz mind Prometheusz Jahve („isten“) ellenes volt, de míg Zeusz (a Sátán) mindigis az emberiség legnagyobb ellensége volt, addig Prometheusz (Lucifer) a földi ember pártolója volt.

Ezért van az, hogy a szabadkömüves gnosztikus titkos társaságok egy része jelen napjainkban is bár luciferiánus és lázadó „isten-ellenes“, de NEM emberiség ellenes. Ha másképp lenne, nyilván már túl lennénk az Armageddonon. Az emberiség jelenlegi legnagyobb ellensége a sátánista-illuminátus „régi rend“, a sátánista dán törzsböl leszármazott uralkodócsaládok (mint a Windsorok, a holland és spanyol uralkodóház), más dánita-zsidó vérvonalbeliek (mint a Rothschild és a Bush klán), na és a Vatikán. Utóbbinak Jahvehoz az elmúlt 2000 évben vajmi kevés köze volt. A gnosztikusok a középkorban rendkívül gyülölték az egyházat (és „istent“), mivel utóbbit tették felelössé az akkori katasztrofális állapotokért, holott valójában egy másik „entitás“ állt mindigis a római-katolikus egyház élén, ill. ült a Föld nevezetü bolygó trónján az elmúlt 2000 évben – a Sátán. Igaz, azért, mert „isten“ lehetövé tette neki!

 

S végül, de nem utolsósorban egy pikáns dolog,, amivel lehet, hogy vallási érzelmeket fogok sérteni, de azért kitárgyalom.

A titánok története szerint is Kronosz (Jahve) egy nézeteltérés után kiheréltette az apját, Uránuszt (Anut), s aki más lehetöség híján ezután csak „szüznemzéssel“ (valószínüleg valamilyen klónozás útján) tudott létrehozatni egy további utódot: Ishtar-Astarótot. Egy szépség és szexmániás „föistennöt“, akit az ókori görögök Afrodité néven is emlegettek, s akit emiatt sokan összekevernek Zeusz lányával, a „másik Afroditéval“. Két Afrodité volt, az egyik Zeusz lánya, a másik pedig Zeusz „nagynénje“.

Az ösi „nagynéni“ Afrodité volt azonos a sumer Ishtar-ral, akit a Károli Biblia Astarót néven emleget, Babilonban pedig Szemiramiszként volt ismert, míg a „leány Afrodité“-t emlegették az ókori görögök Artemiszként, az ókori rómaiak pedig Dianaként.

(többek közt David Icke is tökéletesen összekeverte a két „hölgyet“ a könyvében)

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Artemis

„Artemisz a római Diana istennö görög megfelelöjeként volt ismert, apjaként pedig gyakran Zeusz föistent emlegették.“

 

De a lényeg a következö: mivel Jahve a saját apjával (Uránusz-Anuval, aki Ishtar apja is) valamit kimüvelt, ebböl adódóan Ishtar „föistennö“ az ellensége lett Jahvenak, és felette áll Zeusznak (a Sátánnak). Ezért van az, hogy a sátánista titkos társaságok tagjai – mind a mai napig - nem a Sátánnak (Zeusznak) tüzáldoznak itt a Földön (lásd például a Bohemian Grove-ot), hanem Ishtar föistennönek, aki felette áll Zeusznak, és egy hatalmas „köbagoly“ bálvány jelképezi a Bohemian Grove-ban.

 

Ishtar az aldebrani humanoid teremtöink , az „égböl jöttek“ föistennöje. Az annunakik ezzel – David Icke állításai szerint – követik a hüllö ET fajok azon sajátosságát, hogy a civilizáció élén egy „anyakirálynö“ áll. Ez utóbbi állítás jól ismert az UFO irodalomban, mint ahogy az is, hogy a teremtöink nemcsak szövetségben állnak a galaxis ezen részében elö más hüllö fajokkal (is), hanem genetikailag valahogy keveredtek is velük!

Igen, sok más környezö csillagrendszerben intelligens HÜLLÖ fajok élnek, ezt a háttérhatalom mindig is tudta, és mind a mai napig titkolja a hétköznapi ember elöl, részben humanitárius okokból is. Sok ember egyszerüen idegösszeroppanást kapna egy számára rendkívül undorító kinézetü, viszont töle SOKKAL INTELIGENSEBB hüllölény puszta látványától is...

Mivel az annunakik szövetségben vannak a hüllökkel, így nem kell tartani „hüllöinváziótól“. A Földnek nevezett beszélö majmok paradicsoma körül jelenleg amúgyis teljes karantén van, „se ki se be“, s ez egészen addig úgy is fog maradni, míg a „végjáték“ – pozitív v. negatív módon – ki nem játszódik.

 

A több mint 2000 éve tartó luciferiánus-sátánista lázadás fel lesz számolva a Földön, s Jahve visszaadja Jézusnak azt, ami már 2000 évvel ezelött is járt volna neki. Ha hinni lehet a Jelenések könyvének, a második visszatérés teljesen váratlanul, óriási meglepetésként fogja érni az emberiséget. S ez már most, valamikor az elkövetkezendö évtizedekben várható lesz, s nem biztos, hogy a többség számára túl örömteli esemény lesz, mivel „döntve lesz vala“, hogy végülis mi légyen ezzel a mocskos, leépült, idöközben teljesen “sátán-konformmá“ vált emberi fajjal, hogy vajon megkegyelmeznek-e néki, s újabb aranykor vár reá, avagy a felszámolása.

 

Hozzászólások (24)Add Comment
...
Írta: nem_programozhato, május 04, 2014
A kezdet és a vég: Sumer szent kurtizánjaitól az Egyesült Államokig c. írásból:

Hallott már a Tisztelt Olvasó arról, hogy évente egyszer az USA-ban egy Bohemian Grove nevü erdöben összejönnek a világ leghatalmasabbjai - elnökök, ex-elnökök, szenátorok, kongresszusi képviselök, legfelsöbb bírák, multinacionális cégek vezetöi - s egy tizenvalahány méter magas köbagoly elött tellegve félmeztelenül tüzáldoznak, s különbözö szexuális perverzióknak hódolnak? Eme gyönyörü hagyományt, mely túlélt a végsö idökig, még az emberi civilizáció kezdetekor, az ókori Sumerben alapozta meg egy Ishtar nevü „istennö-hölgyike“, ki valószínüleg bolygónk elsö nagy extraterresztriális kurtizánja volt.

http://en.wikipedia.org/wiki/Ishtar

„Kultusza magába foglalta a „szakrális prostitúciót“. Uruk nevezetü városa mint a „szent kurvák“ (csak fordítom a wikipédiát – szerzö megj.) városa volt ismert, maga Ishtar pedig mint az „istenek kurtizánja“.Balról: Ishtar ábrázolása az ókori Sumerben (lásd a lábánál a baglyokat)
Jobbról: a Bohemian Grove sátánista szertartásain most a 21. században imádott több méteres köbagolyA Bohemian Grove sátánista szertartásairól készült kevés videók egyike:...
Írta: nem_programozhato, május 04, 2014
bibliotecapleyades.net:
http://www.bibliotecapleyades....real20.htm

"As we have repeatedly stated, the Satanist believes that numbers contain inherent power. Thus, they literally order their lives by occult numerology - such numerology also is a key component in astrology, another system of divining that Satanists observe very closely. The occult calendar is divided into four segments of 13 weeks each. The number, "13" is considered divine by the occultist for a couple of reasons:


1. The Bible assigns '13' the meaning of "rebellion against constituted authority", plus the depravity that caused Satan to rebel against God.

2. The occultist assigns '6' to represent the number of man, and the number '7' to represent the number of divine perfection. Thus, as a person climbs that "Jacob's Ladder" toward self-perfection in the realm of the occult, the number '13' represents the state of divine perfection, self-achieved perfection, and Illumination (6+7 = 13)."


Fordítás:

A sátánisták különösen hisznek a számok erejében. ... A 13-as szám különösen nagy okkult jelentöséggel bír két okból is:

1.A Biblia a 13-as számot a legfelsöbb hatalom elleni lázadás szimbólumának tartja, illetve a romlottságénak, melyet a Sátán okozott azzal, hogy fellázadt Isten ellen.

2.Az okkultisták a 6-os számot az „ember számának“, a 7-es számot pedig az isteni tökéletesség számának tartják. Amint tehát az okkultista feljebb kerül „Jákob lajtorjáján“ az okkult képességeinek tökéletesítése terén, a 13-as szám jelképezi az „isteni tökéletesség“ állapotát, melyet saját erejéböl ért el, valamint az illumináltság állapotát (6+7=13)

Mint ahogy a Vatikán weboldalán is szerepel:

http://www.news.va/en/news/hab...ected-pope

„Billowing white smoke appeared from the chimney over the Sistine chapel at 7:06 p.m "

"Gomolygó fehér füst jelent meg a Sixtus-kápolna kéményéböl 7:06-kor" (2013. március 13-án)


Vagyis 13.3.13-án 7:06-kor (7+6=13).


Ez a bibliotecapleyades.net–en található írás kétségkívül hiteles, mivel a jelenlegi pápa megválasztásánál is szemlátomást ugyanezt az okkult szám-misztikát használták.

Nézzük csak, mi minden található még az írásban:

„The Babylonian goddess, Ishtar, is the one for whom Easter is named; ["Pagan Traditions of Holidays", p. 9] in reality, she was Semiramis, wife of Nimrod, and the real founder of the Satanic Babylonian Mysteries. After Nimrod died, Semiramis created the legend that he was really her Divine Son born to her in a Virgin Birth. She is considered to be the co-founder of all occult religions, along with Nimrod.“


Nimródot hozza be a képbe, akit a föistennö Ishtar férjének tart! Hmmm.

Ishtart pedig az okkult vallások (mint a katolicizmus) tényleges megalapítójának tartja. Efelöl semmi kétségem.

...
Írta: egy vendég, május 04, 2014
Nagyon érdekes dolgok! Annyit tennék még hozzá ,hogy tudomásom szerint USÁ-ban a capitolium tetején az alvilág úrnője található (zeusz lánya)perszephoné! Eredetileg az épület tervezésekor a Szűz Mária szobrot gondolták annak helyére ,amit persze megvétóztak. Továbbá tudtommal a szaturnusz is sátánista szimbólum.
...
Írta: nem_programozhato, szeptember 12, 2014
Zeusz közismerten balkezes és szexuálisan perverz (biszexuális) volt


Ganümédész
http://hu.wikipedia.org/wiki/G...rósz_fia)

Ganümédész a Trója nevét adó Trósz király gyermeke a görög mitológiában, aki szépséges ifjúvá serdült.

Egyszer Ganümédész az Ida hegyen legeltette nyáját, amikor Zeusz megpillantotta a szépséges ifjút, és egyből beleszeretett. Sas képében leszállt hozzá, és felvitte magával az Olümposzra. A fiú az istenek pohárnoka lett, és így megkapta a főistentől a halhatatlanságot is.

...
Írta: egy vendég, szeptember 16, 2014
Tegnap végigböngésztem az oldal jó részét, és!...

Jahve és az Atya nem ugyan az! Hiszen Jézus is mondja ő nem judeaiak közé való hanem Gallilei - többször is emliti.
Ezidőben semmilyen dán nemzetségről törzsről szó nincs hacsak dávidé nem é az.

DE Jézus emliti"Én az atyában vagyok ő pedig énbennem ti bennem vagytok én pedig tebennetek" Itt nem másról beszél mint azokról a térhullámokról amely minden létezőé ahogyan egymást áthatják gömbszerüen terjedve!
Kinek milyen minőségü a frekvenciája=hullámhossza olyan a tudatossági szintje.

Maguk a földönkivüli létezők is teremtmények, és Jézus tudja minden az egyetlen TUDAT része.

Az egyetlen TUDATot nevezi Atyának, mig minden más teremtmény külömböző tudati minőségekkel.
Az égitestek is tudathalmazok igy a nap a naprendszer kollektiv tudathalmazaként a naprendszer logosza . Ha a mai munkással akarnám elmagyarázni olyan mint az osztályvezető az igazgató alatti rendszerben.

És innen a Nap az ami elosztja a munkát a ráeső jövedelmet ugyan ezt számonkéri ergó éltet.
Innen egyrészt a természetvallás lényege mert ebben a rendszerben főleg ha feljebb nem lát az ember akkor ő van a legmagasabb tudati sikon a legfelsőbb teremtőhoz képest a földi életben - ez a NAP-vallás lényege.

A Sátán pedig teremtményként ha Enlil akkor is gáz van mert Enlil a bányászmérnők akinek rabszolgára van szüksége és Enki a genetikus aki Noét is megmenti mint teremtményét ergó a teremtmények közül is a genetikus félti a teremtményét ugy ahogy a legfelsőbb tudat nem pedig a rabszolgatartó.

A biblia mára olybá átszerkesztett iromány ami a lelkiismeretet hivatot elfeferditeni a mások bántalmazása megrablása során, főleg az eleje a közepe és a végén néhol Jézus igazi valója kivillan de az is áthazudva egyes érdekeknek megfelelően.

Szomorú hogy a dogma ennyi embert tart rabságban a józan ész helyett.
...
Írta: egy vendég, szeptember 16, 2014
Nimród és a Nimródi idők a sátánisták és illuminált társaságok részéről azért démonizált mert nem egyetlen földönkivüli társaság emberanyaga él a földön.Hanem mielőtt a babilonia leszállás volt volt itt siriuszi is..a'la dogonok vagy a magyarság Kaltes asszonya aki a boldogasszony a lányaival=7 kisasszony ünnepre gondoljunk ahogy megmaradt a évezredek során is.

Miért mondja az állitólagos "isten" Kainnak hogy megjelőli az a ővé és ne bánthassák más népek?????
Kik mikor Apja anyja és ő él a földön mert testvérét megölte....Kik az a más népek? HONNAN?

A bibliai dogmák előttiek a védák ott ilyesmikről szó nincs...kiké a Védák tanitása?
Egészen más karakterü a tanitás valahogy Jézusibb.....mintahogy 2000 évvel ezelőtt is egészen más személyiség és karakter jelenik meg mint a un. Jehova és tsaik.

Hogy a földönkivüliek is harcoltak egymással az szintén a védákban fellelhető.
Innentől kezdve az emberiség ilyen változatossága érthető. Most jelenleg is másokkal müködik eggyütt az usa az orosz, kinai és tudj isten hány katonai szervezet vagy államnál laknak.
Vannak egészen rovarszerü lények is oroszország területén helyett kérve -yutube orosz ufóakták.

Nimród és utódai a magyarok nagyon utban vannak valakiknek ha minden hozzájuk köthetőt dolgot múltat kulturát még himzésmintákat IS demonizálni kell.
...
Írta: nem_programozhato, szeptember 16, 2014
Legyünk öszinték, az a népség, aki a jelenlegi Magyarország területén él, sötét, ostoba, önzö, hazudozó, nincs benne semmi "isteni". Nimród népe - a jelzö pontosan ráillik...

Különösebben nem tanulmányoztam az elödeink östörténetét, de ha jól értem, valóban van ott egy baljós kazár-babiloni vonal, az öseink alaposan keveredtek a kazárokkal a Volga mentén, mielött bejöttek a Kárpát-medencébe.

Magyar őstörténet
http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_őstörténet

A wikipédia szerint is:

"A Volga és Káma folyók vidékén, a mai Baskíria területén a 13. században erre járó Julianus barát magyar nyelvű népet talált"

Nyilván az se volt véletlen, hogy a kazár népség (aki most "askenázi zsidóknak" nevezi magát), késöbb a 19. században épp Magyarország területére vándorolt be, s itt volt képes a legjobban megvetni a lábát. Ezeknek az embereknek - akik mongoloid-szláv-skandináv("vad viking") keverékek valójában - az égvilágon semmi közük sincs a genetikai, fehérbörü-szökehajú, ös-zsidó törzsekhez, Ábrahám népéhez - vagyis a valódi szemitákhoz. Genetikailag a hunokhoz, az ujgurokhoz és a magyar (Góg és Magóg) törzsekhez köthetök. Csakis kulturálisan és vallásilag "zsidók", söt, még vallásilag se teljesen, mert a kazárok a judaizmus korrumpált, babiloni-talmudista változatát vették át a szomszédos Babilonból (mai Irak), Nimródtól és Istártól. Gondolom, ezért tartják ezen elmélet hívei "Nimród népének" a magyarokat is. S ez még igaz is lehet! De különösebben nem lennék büszke rá...

Ahhoz, hogy a talmudista kazárok ilyen sikeresen megvetették a lábukat Magyarországon a 19. században, és egy maroknyi kazár ("askenázi zsidó") képes volt korrumpálni egy egész népet, ehhez magának a magyarságnak is kellett a közremüködése. Ha a magyarság maga is nem lenne "kazár" - Nimród népe - akkor kivetette volna a korrumpálókat, s nem hagyta volna leuralni magát. Budapest mind a mai napig jelentös illuminati központ.

Megtisztelne, ha nem írna ide több ilyen ködösítö, istentagadó, napimádó, pogány-kazárista szöveget.

/nem_progr
...
Írta: nem_programozhato, szeptember 16, 2014
A valódi szemiták az ógörögök, a latinok (ókori rómaiak) voltak, és a mai Szíria és Jordánia területén élö arabok is (részben) szemita keverékek, valamint - s ezt a legújabb DNS kutatások is alátámasztják - a palesztinok is azok. A palesztinok valójában jóval "szemitábbak " a jelenlegi ún. "askenázi zsidóknál" (a második világháború után szerte a világból Izraelbe bevándorolt kazároknál), akik a mai Izrael többségi lakosságát teszik ki.

Szíriában sok helyen mind a mai napig ugyanazt az arámi nyelvet beszélik, amit "Jézus" (Isa/Esu) is kétezer évvel ezelött használt. Ezek az emberek a "valódi szemiták", Ábrahám népének, az ös-zsidó törzseknek a kései (keverék) leszármazottai, nem a kazárok.

/nem_progr
...
Írta: nem_programozhato, szeptember 16, 2014
A cikk megírása után késöbb figyeltem fel a következöre:

http://en.wikipedia.org/wiki/Saturn_(mythology)

"Az ókori Rómában a Szaturnáliát december 17-én ünnepelték, s a vetés és az aratás ünnepe volt."

A Britannica enciklopédia szerint is:

http://www.britannica.com/EBch...167/Saturn

"Szaturnuszt a (mag)vetés istenének tartották, aki föleg mezögazdaságra és más békés tudományokra tanította az embereket. A Szaturnáliát eredetileg dec. 17-én ünnepelték ... a rabszolgák ekkor egyenlök voltak az uraikkal, és szólásszabadság volt köztük."

... vagyis az egyenlöség elve egy közösségben, amit mindig Jahve is hirdetett (innen például az izraeli kibucok eredete is)

Saturnalia
http://en.wikipedia.org/wiki/Saturnalia

"A római mitológia szerint Szaturnusz egy néhai aranykor felett uralkodó "mezögazdasági isten" volt, amikor az emberek munka nélkül is képesek voltak élvezni a Föld kínálta gazdagságot, s egalitariánus (egyenlöség elvü) társadalomban éltek.

Késöbb ennek a sátánista-zeuszista, egyenlötlenségre, jobbágy- és kényszermunkára építö feudalizmus pontosan az ellentettje lett.


Továbbá tessék csak beírni egy online Biblia keresöbe az "arat" v. "vetés" szavakat, hogy milyen sok találat jön elö.

Például:

Mózes I. könyve:8:22

Ennekutánna míg a föld lészen, vetés és aratás, hideg és meleg, nyár és tél, nap és éjszaka meg nem szünnek.

Ámos könyve:9:13

Ímé, napok jőnek, ezt mondja az Úr, és ott éri a szántó az aratót, a szőlőtaposó a magvetőt. És a hegyek musttal csepegnek, a halmok pedig mind megáradnak.

Zakariás 8:12

Mert a vetés békességes lészen, a szőlőtő megadja gyümölcsét, a föld is megadja termését, az egek is megadják harmatjokat, és örökössé teszem mindezeken e nép maradékát.

Lukács Evangéliuma:10:2

Monda azért nékik: Az aratni való sok, de a munkás kevés; kérjétek azért az aratásnak Urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába.Ez mind afele mutat, hogy a "zsidó isten" Jahve azonos a római Szaturnusszal.

http://biblia.hit.hu/bible/21/GEN/3

Mózes I, 3:17

Az embernek pedig monda: Mivelhogy hallgattál a te feleséged szavára, és ettél arról a fáról, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél arról: Átkozott legyen a föld te miattad, fáradságos munkával élj belőle életednek minden napjaiban.


"mezögazdasági isten" - itt is

/nem_progr
...
Írta: nem_programozhato, szeptember 16, 2014
S végül, erre az "aratásra" vajon készen állsz-e

Jézus a végsö idökröl:

Máté Evangéliuma 13:39

Az ellenség pedig, aki a konkolyt vetette, az ördög; az aratás pedig a világ vége; az aratók pedig az angyalok.


...
Írta: nem_programozhato, szeptember 16, 2014
Saturn's hexagon: An amazing phenomenon
http://www.sciencedaily.com/re...074827.htm

"Teljesen szokatlan és egyedülálló, hexagon (hatszög!) alakú északi pólusról küldött felvételeket a Voyager szonda a Szaturnusz bolygóról."

Mi már itt tudjuk, hogy a Szauturnusz az a "Jahve bolygó", s az a hexagram az északi pólusán mesterségesen, az "istenek" által lett nagyon régen kialakítva.

S az ott ugyanaz a hexagram mint a Dávid csillag hexagramja Izrael zászlajában smilies/tongue.gif

hexagram = a tér végtelenségének elohim jelképe
horogkereszt = az idö végtelenségének elohim jelképe...
Írta: egy vendég, szeptember 17, 2014
Ja igy könnyü eltüntetve a ellen hsz-t ami a valós igazságot szólja.

Nos Obamához:http://www.ufotv.com/Merchant2...ct_Count=7
Ua az a sas és a hozzátartozó valóság.

Csak magamat is felülvizsgálom!
...
Írta: nem_programozhato, szeptember 17, 2014
...
Írta: egy vendég, szeptember 19, 2014
https://www.youtube.com/watch?v=EZgHDm8TbiQ

Ezt végighallgatod választ kapsz a Atya azaz az Atyák rejtéjére(szentháromság?) és a 6 ágú csillag születésére ami senki jele hanem maga a téridő keletkezése.... Kisfaludy. Hogy aztán mások mit hablatyolnak hozzá az a Ő bajuk és tudatlanságuk, de tanulni még 70 felé sem szégyen!
...
Írta: nem_programozhato, szeptember 19, 2014
Úgy értsem Kisfaludy dogmái az etalonok, mindenki más csak ... Egy picivel több szerénység azért nem ártana.

Univerzum Egyháza
http://hu.wikipedia.org/wiki/Az_Univerzum_Egyháza

"Az Univerzum Egyháza egy egyház, melyet Kisfaludy György vezet... Dogmáinak gerincét a Kisfaludy György által kidolgozott időfizika tana adja."


Pfff

Ez is csak modernizált pogány-avisurás-hunos duma - na de jó, megjelentetem, "nehogyazlegyenhogy". Föleg mert -legalább - közérthetö, és van benne egy adag "tiltott tudomány" is mint teleportáció, philadelphiai kísérlet stb.

/nem_progr
...
Írta: nem_programozhato, szeptember 19, 2014
...
Írta: egy vendég, október 18, 2014
aldebaran videóból idézve: "The coming new age will be an age of new, positive, Divine technology". Pfff

A nefilim kölyköknek biztosan "divine" lesz, kiszolgálja őket jó sok robotrabszolga, miután n-edszer is humán vérrel áztatják el " divine technológiájukkal" ezt a terrának elnevezett űrhajót, robotemberek lesznek még kevesebb szabad akarattal zérus demokráciával, sok-sok mobilapplikációval . Mobil = ember = sertésállomány, akiket adnak-vesznek a rabszolgabörzén, ahogy eddig is történt (lásd: wall street mammonimádó urai). A tulajok ugyanazok, a nekik "divine" technológia pedig csak újjászületik, nem átalakul.

Az ún. new age gonosz, sátánista et-ket imádó, embereket félrevezető mozgalom, agymosó vallás, mint az eddigiek, be ne ++++, ha sima ember vagy!

Antireligare
...
Írta: egy vendég, április 28, 2015
Ennyi hülyeséget :'D

1: NE építsetek templomokat, mert az Én Atyám emberikéz által emelt templomban NEM lakik, hanem BENNED! Jézus.
2: Jézus SOHA nem mondta azt, hogy őt imádni kell!
3: A pápa 1619-es és 1492-es rendelete szerint a nem keresztényeket meg kell ölni. Meg is tették: az EURÓPAIAK ki is írtották az Új Világban élő törzsket: indián, maja, stb.
4:Ti elvileg a szeretetet akarjátok terjeszteni, de a Biblia hamisításokról már nem akartok írni! Vajon miért ?
5: Ti pont olyanok vagytok, mint a nácik, meg a szarházi cionista állatok, mivel szerintetek, aki nem keresztény az a Sátántól van, csak a kereszténység uralhatja a Földet =_="
6:https://www.youtube.com/watch?v=8wlMGnD3Q5s
7: Érdemes Jusztin Mátyás videóit alaposan tanulmányozni!
8: A holokausztot nem csak a zsidók, de a magyarok is rendesen megszenvedték. Valamint a melegek, transzok, akiknek szerintetek nincs joga az élethez.
Gondolkozzatok egy kicsit.
...
Írta: nem_programozhato, május 10, 2015
S végül, erre az "aratásra" vajon készen állsz-e

Jézus a végsö idökröl:

Máté Evangéliuma 13:39

Az ellenség pedig, aki a konkolyt vetette, az ördög; az aratás pedig a világ vége; az aratók pedig az angyalok.Szaturnusz istent az ókori Rómában gyakran vágószerszámmal a kezében ábrázolták:Innen a népnyelvben az "öreg kaszás" kifejezés (ami a halál szinonimájává vált) de az "öreg isten" kifejezés is.

Az "öreg kaszás" v. "öreg sarlós" valójában a világvégén bekövetkezö "aratásra" utal (lásd Máté evangéliuma 13:39 fentebb), vagy a Jelenések könyvének 14. fejezetét:

http://biblia.hit.hu/bible/21/REV/14/14#v14

14
És látám, és ímé vala egy fehér felhő; és a felhőn üle valaki, hasonló az embernek Fiához, a fején arany korona, és a kezében éles sarló.
15
És más angyal jöve ki a templomból, nagy szóval kiáltván annak, aki a felhőn ül vala: Indítsd a sarlódat és arass; mert a földnek aratni valója megszáradt.
16
Bocsátá azért, aki a felhőn ül vala az ő sarlóját a földre; és learattaték a föld.
17
És más angyal jöve ki a mennyben való templomból, s annál is éles sarló vala.
18
Más angyal is jöve ki az oltártól, akinek hatalma vala a tűzön, és kiálta nagy szóval annak, akinél vala az éles sarló, ezt mondván: Bocsásd a te éles sarlódat, és szedd meg a föld szőleinek gerézdeit; mert megértek annak szőlei.
19
Bocsátá azért az angyal az ő éles sarlóját a földre, és a földnek szőleit megszedé, és veté az Isten haragjának nagy borsajtójába.
20
És megtaposták a borsajtót a városon kívül, és vér jöve ki a borsajtóból a lovak zablájáig, ezer hatszáz futamatnyira.


Horror!
...
Írta: nem_programozhato, február 03, 2016

Egy sokak által nem ismert tény:

Sháni föisten = Szaturnusz = Jahve = a keresztény Isten!

Shani
https://en.wikipedia.org/wiki/Shani

Shánit a hinduk az igaz emberek legnagyobb tanítójának és jóakarójának tartják, aki egyben a legnagyobb büntetöje is azoknak, akik a gonoszság, az árulás, az átverés és az igazságtalan bosszúállás útját választják.

"He is known as the greatest teacher and well wisher for the righteous as well the greatest punisher for those who follow the path of evil, betrayal, backstabbing and unjust revenge."
Sháni a jutalmak és büntetések istene, utóbbi miatt a hinduk félelmetesnek tartják (mint ahogy a keresztényektöl is megkövetelt az istenfélöség).

Sháni a hinduizmusban a Szaturnusz bolygó megtestesítöje is egyben, és a sháni szó a hindu nyelvek dialektusaiban a hét hetedik napjának, a szombatnak az elnevezése.

Kétli még valaki, hogy a hindu Sháni azonos a római Szaturnusszal, és ezzel együtt a zsidó Jahvéval és a keresztény Istennel is?

S mondani se kell, Allah is ugyanaz mint a zsidó Jahve, a keresztény Isten, a római Szaturnusz stb. Az Allah szó magyarul Istent jelent.
...
Írta: egy vendég, augusztus 28, 2016
igen ketlem,mert ez az iras sokmindennek ellentmond.kronosz egy fekete lyuk aki levagta isten uranusz nemi szervet es a teremtmenyeit elnyelte.mert eleinte meg uranusz csak osztodassal szaporodott,ahogy a yotengrit irja es az istenek keletkezeserol szolo irasok is ezt tamasztjak ala,meg kettos jellemu volt es a teremtmenyeivel nem volt megeleghedve.aztan kette valt ferfira es nore es a no szoritotta ki eloszor magabol a negativ enjet aztan a ferfi fi is,de a buntetst meg megtartotta.vafgyis alkimiai folyamat tortent.kronosz magahoz vette isten levetett zoknijat es elnyelte a gyermekeit,mert felt,hogy elveszik a teremto erejet.rendelkezett tereto erovel,de mivel isten negativ tulajdonsagait ragadta el ezert,nem tud jo dolgokat treremteni,vagyis o allatala kapjuk a halott anyagot.az elo, csak eletet teremtett,vagyis minden eloleny ezen a bolygon az eletet az elo istennek koszonheti,de az o szovetseg elkovette azt a hibat,hogy minden bunet leirta,hiaba hagyta ki az elso not es demonizalta azt,de a vegitelewt akkor is az elso no kezeben van akinek elsokent volt kulcsa az elo istenhez.az elso teremtes szerint ami kozmikus az ember nem a ferfit jelenti,hanem a ferfit es a not egyutt. a napot es a holdat.az apokalipszis negy lovsa.a lo mindig a ferfi vagyis az eszme a mag amit a lovas kelt eeletre vagyis a no szuli meg.hermesz triszmegisztosz ahogy fent ugy lent vaGYIS ISTEN MINDEN TITKOT BELEKODOLT AZ ELETBE ES AZ EMBEREKBE.NEM ART FIGYELNI ARRA,HOGY MIT IS CSINAL A PARADICSOM,VAGY,HOGY A KIGYO LEVEDLI A BORET,AMI AZT JELENTI,HOGY MEGTISZTITJA A LELKET ES EGY UJAZ ALKOT,VAGY ,HOGY A KIGYO MIT TUD ELNYELNI,MERTA JO ES A ROSSZ KOZOTT CSAK AZ TUD KULONBSEGET TENNEI,AKI MINDKETTTOT ISMERI ES ELEG NYILVANVALO,HOGY A JELLEMTELEN JHVH EL AKARJA SZAKITANI AZ EMBERT IRIGYSEGEBEN ES FELTEKENYSEGEBEN ISTENTOL.O SOSEM JUT EL ARRA A SZINTRE ,HOGY ELETET TEREMTSEN,EZT CSAK AZ ELO ISTEN TUDJA,DA AHOGY A BIBLIABAN A TUDATLAN ES NEM MEGVILAGOSODOTT PAPOK LEITAK ELNYELI AZOKAT,AKIK ELLENALLNAK NEKI,AHOGY HITLER PUSZTITOTTA A SZIDOKAT EZ A SAJAT ISTENUKNEK KOSZONHETIK.NEMETORSZAG ZASZLAJA FEKETE,VOROS ES SARGA.AZ APOLASZIPSZIS HAROM LOVASA A HABORU,VOROS,MARS ISTEN ARESZ,MERT A LOVASA A NO PALLAS ATHENE MINDIG HARCOLT ARESSZAL ES MINDIG LE IS GYOZTE.ABRAHAM A FEKETE LYUK AKINEK EGY FOGADOTT FIA ES KETTO AKIT NEMZETT.MIVEL AZ ELETHEZ ARANY KELL VAGYIS ARANY,MERT,HA NEM SUTNE A NAP AZ ELET SEM TUDNA KIFEJLODNI ES VIZ NELKULSEM.MIVEL SARA A FEKETE LO LOVASA TERMEKETLEN VOL NEM TUDOTT GYERMEKET SZULNI.HIABA VOLT KIVULROL SZEP,DE JELLEME GONOSZ VOLT,IGY A FERJE KERESERE PROSTITUALT LETT AKI KETSZER ADTA EL A FELESEGET A FARAOKNAK AZ ARANYERT. EGYIPTOM A NAPISTENBEN HITT.AMIKOR ABRAHAM ARANYHOZ JUTOTT,SPIRITUALIS ERTELEMBEN AZ ELETHEZ SZUKSEGES INFORMACIOHOZ SARAN A PROSTITUCIO OSANYJAN KERESZTUL TUDOTT GYERMEKET NEMZENI HAGARNAK ES AZTAN MIUTAN SARA A MOCSKOS TERMESTETEVEL EL TUDTA RABOLNI HAGAR ELETEREJET VENSEGERE O IS SZULT.A FOGADOTT FIA ARESZ. A SZULETT FIAI MOZES ES MOHAMED.KRISZTUS SATANNAK NMEVEZI ABRAHAMOT ES AZERT OLTEK MEG,MERT AZ ELO ISTEN DIMENZIOJABA LEPETT BE ES A POKOLJARASA ALLTAL TUDTA AZ IGAZSAGOT.JHVH PARANCSOT AD HIVEINEK,HOGY KENJEK BE AJTAJUKAT ES ABLAKAIKAT A MEGOLT BARANY VEREVEL,HOGY A PUSZTITO ANGYAL NE OLJE MEG ELSOSTULOTTEIKET,VAGYIS JOL TUDTA,HOGY A PUSZTITO ANGYAL AKI A FEHERET ES A FEKETET IS HASZNALNI TUDJA MEGTALAJA ES MEGITELI.JEZUS IS UTALT RA,HOGY AZ ITELETE DEL KIRALYNEJA HAJTJA VEGRE SOT MOMED IS UTAL RA HOGY AZ EGI BIRO ES JOGOS TULAJDONO ELMEGY MAJD A SIRJAHOZ,MIUTAN VEGIGJARJA A POKLOT ES NEKI VALASZOL MAJD SOT ELISZTER CKOWLI IS EMLITI,HOGY ELJON MAJD AZ IGAZI NO VOROS RUHABAN.KRISZTUS DEL KIRALYNOKENT UTAL RA AMI EGGYERTELMUEN A HABORU ISTENNOJET JELENTI,MERT ELOSZOR JOTT A FEHERLOVAS AZ ELET ES A FEHERVERSEJTEK AZ EMBER ELLENALLO SEJTEI AMIK FELISMERIK AZ ELETET PUSZTITO ANYAGO ES ELNYELIK AZT MINT A KIGYO.DE A FEKE LOVAS IS ELNYEL,MINT A KIGYO,CSAK EPPEN AZ ELETE NYELI EL. EZ A MERGES KIGYO.ESZAK A FEHER LOVAS,DEL A VOROS LOVAS A HABORU,NYUGAT A FEKETE LOVAS AZ EHSEG ES SZEGENYSEG,MIG VEGUL A FAKO A SZINTELEN A HALAL VAGY VEGSO ELMULAS.JHVH FIA MOHAMED MEGSZEREZTE A BUNTETEST AMIT KRIZSTUS ISTEN FIAKENT KIVETETT MAGABOL IGY KIALAKULT A BABEL TORNYANAK NEGATIVJA,VAGYIS A SATAN KEPES NYILAKKAL PUSZTITANI,MERT OCSAK AZT TUD.MINDEN VALLAS AMI A FOLDON JELENLEG LETEZIK TORZ ES NEM ISTENI EREDETU,MERT A NOI OLDALT AZ ANYAT MINDD KIHAGYJA A TEREMTESBOL ES EZ NEM A FERFIAK HIBAJA CSAK A HATALMAT MAGAHOZ RAGADO SATANE AKI NEM AZONOS SZATURNUSSZAL ,MERT SZATUNUSZ CSAK A FIA. O EGY FEKETELYUK,DE VAN EGY MASIK FEKETELYUK IS A BOLDOGASSZONY IRANYITASAVAL.AKI FEHER ES FEKETE,FELETTE ALL A KERUBOKNAK EGEN ES FOLDON,AHOGY MADAM BLAVATSKY IRJA CSAK EGY KI FELETTE ALL A NEGYNEK AKI HET EGEN ES FOLDON.AZ ALFA ES AZ OMEGA. AZ ELSO NO LILITH AKI INANNA ES AKINEK A KEZEBEN A KOR ES A PALCA EGY OMEGA JELET MUTAT.VAGYIS SE JHVH SE ALLAH DE MEG KRISZTUS SEM ALL FELETTE.VISZONT O FOG DONTENI A FOLDON EMBEREKET MANIPULALO ISTENEK FELETT.SEMMI KETSEG A FELLOL. HOGY INANNA KRISZTUS TANITASAIT VALASZTJA ES SE JHVHT SE ALLAHOT AKIK BEBIZONYITOTTAK,HOGY NEM TISZTELIK AZ ELETET NEM FOGJA VALASZTANI. A BARANY MENNYEGZORE KESZUL JEGYESE KESZEN ALL.A NO VALASZTJA KI,HOGY MILYEN MAGOT FOGAD BE A MEHEBE ES A NO NEM ESZKOZ A FERFIAK SZAMARA A XEXUALIS OROMERIE ES A SZAPORODASARA.SAJNOS NYUGAT KIRALYNOJE SARA ARULO LETT,KELET KIRALYNOJET PEDIG MOHAMED MEGTORTE MIKOROR GYERMEKKENT ELVETTE.INNEN ERED A PROSTITUCIO ES A GYERMEKHAZASSAG.EZEK AZ ISTENEK EZT TUTAK TEREMTENI VAGYIS SEMMI JOT,CSAK EZ EMBERT ELSZAKITANI AZ ELTTOL.KRISZTUS EGYTLEN ELET ALATT BEBIZONYITOTT,HOGY MINEN TECHNIKAI ESZKOZ NELKUL MIRE KEPES AZ EMBER,HA A JELLEMET ES SZELLEMET TISZTITJA.AZ IGAZI INFORMACIO A SZIVBOL JON ES ISTEN MINDENKINEK ADJA A SZIVCSAKRAN KERESZTUL.A KIVULROL JOVO INFORMACIO CSALAD BARATOK INTERNET TV RADIO,LEHET JO ES LEHET ROSSZ IS.JUDAS A SZIVEDRE HALGASS NE AZ ESTEDRE.SAJAT TAPASTALATOM,HA NEM AZ ELSO BELSO SUGALLATRA HALGATTAM,HANEM A JO TANACSOKRA AKKOR MINDIG BAJBA KERULTEM.A NOK JOBBAN HALLGATNAK A MEGERZESEIKRE IGY GYORSABBAN FEJLODNEK EZERT SEGITENIUK ES MEGERTENIUK KELL A FERFI OLDALT AHOGY EVA TETTE ADAMMAL.VISZONT KAIN IRIGYSAGABEN MEGOLTE ABELT A NOI OLDALT ES EZ AZOTA IOS IGY VAN. ITT VETTE AT A LO A LOVAS SZEREPET,VAGYIS A FERFI INNENTOL A NOI OLDALT MELLOZNI KIVANTA A DONTESEKBEK ES MINDENBEN,CSAK ELVEZETI ES SZAPORODASI ESZKOZ LETT.SAJNALATOS AZOTA MINDEN VALLAS EZT KOVETI ES EZ A VEGSO PUSZTULASHOZ VEZETHET,MERT INANNA NEM VED SENKIT AKI NEM AZ OSI ISTENI ELVET KOVETI.
...
Írta: egy vendég, január 26, 2018
Üdv! Olvastam itt pár dolgot, és javítanék a teljes pontosság fényében.
Jahve-Jehova egy 6. dimenziós entitás. A Luciferi lélekcsoport szintén. Ré szintén.
Ezek az entitások megnyilvánultak a bolygó fejlődésnek egy bizonyos szakaszában.
Egyes entitások (ehhez ismerni kell az inkarnációs folyamatokat) 3. dimenziós szinten képesek megnyilvánulni, ha lehetőségük van.
Vannak más - negatív - orientációval rendelkező entitások is. A Luciferi lélekcsoport ebben annak vehető. De mindenfajta, sátán,ördög, menny,pokol értelmezés téves és nagyon félrevezető. Ti ezen a bolygón és mindenki azért van itt, hogy fejlődjön. Még azok is, akik a Galaxisunkon belül vannak, de más fajhoz tartoznak. Tudnotok kell, véget ért egy 26000 éves ciklus. Ebben kisebb ciklusok voltak. A lényeg, hogy vége van egy korszaknak és 2012.től egy új korszak köszönt be a bolygón. Ennek az átmenetnek a gyorsasága, a fejlődési útvonala, nagyban függ a bolygó lakosságának tudatától-felébredéstől. Felébredés: az a folyamat, amikor a lelkek a 3. dimenzió tudatlan részéből, ráeszmélnek származásukra, és láthatóvá válik a valós küldetésük, eredetük, ez függ az inakrnációs ciklusaiktól. Tehát, sokan vannak itt ma, akiknek nem a föld a "szülőhelyük", mások magasabb dimenzióból inkarnálódtak ide, hogy segítsék a változást. Megint mások ide tartoznak és évezredek óta ide inkarnálódtak. A felébredés, az a folyamat, amikor ti megismeritek honnan jöttetek pontosan. Ami nehezíti ezt a folyamatot még nektek, az elmúlt 2000év vallási és hitrendszereiteknek visszatartó ereje. Amíg ezek így vannak beépülve a bolygón a felébredés lassú folyamat. Jelenleg 2018-ban 3 millió felébredt lélek van a bolygón, ez a szám nőni fog. Ez a bolygó fontos most a Galaxisban, mivel a 4. denzitás felé tart. 2012-ben belépett ebbe az állapotba. Az orientációtokat ti határozzátok meg. Hogy a 4. denzitásban a bolygó mennyire kerül közel az egységhez, szeretethez. Legyetek nyitottak, meditáljatok sokat, keressétek az utat és a lelketek meg fog nyilvánulni, hogy honnan jöttetek. És kinek, mi a pontosabb feladata itt. Ezen kell dolgoznotok. Remélem mihamarabb az egység az összefogás és közös fejlődni akarás útjára álltok. Ne hallgassátok a fősodratú médiát. Csakis a belső hangotokra figyeljetek. Minden lehetőség belétek kódolva, minden lehetőségetek adott. Használjátok nyugalommal, odafigyeléssel és a forrás erejével. Üdvözlet Nektek.
...
Írta: egy vendég, március 16, 2018
A Szaturnusz az idő ura valóban de Ö a nagy tanitó, azaz a kisértö.
De Ö maga a legboldogabb ha a lélek olyan szintre ért el hogy kisértését visszautasitja, ahogy Jézus tette mikor kivitte a pusztába majd fel a templomtoronyba és felkinálta a Föld feletti királyságot ha imádja öt! - DE! Jézus visszautasitotta - és azzal el is hagyta.
Ahogy az ember is megtanulja a pénz és hatalom, a vágyai visszautasitását maga a kisértü tanárunk lesz a legboldogabb hogy kiengedhet az ovodából mint szobatiszta lelket végre.
Butaság a Föld nevü bolygót börtönnek nevezni akkor amikor azt az áldozatot hozta az emberért hogy inkarnációk sorával rajta fejlődhessen felnöhessen interdimenziós lénnyé!
Hogy zárt a rendszer? smilies/sad.gif Jaja az ovodák mindenhol zárva vannak nehogy kiszökjön a gyerek és galibát okozhasson, meg el kell számolni minden lélekkel.

Az a hüllös dolog: Az az emberiség gondolatai tettei által létrehivott energia lények amelyeket felelötlenül misztikus manipulációkkal az emberek egy része saját lelkébül létrehozott de nem tudta lebontani ezeket az elementálokat és elszabadulva szórakoznak az embereken,
Valóban emberi energiákkal élnek de aligha hiszem hogy fizikai testet is tudjanak ölteni , sokkal inkább sugalmazásokkal a maguk szórakozására hajlitani befolyásolni az emberi akaratot.
Tibetben nagyon jól ismerték ezeket és ugyan daemonoknak nevezik mégis ezek nem mások mint az emberek saját hibás döntéseik alapján létrehozott lények. Keleten gólemnek is nevezték öket.

A Szaturnusz a küszöb Öre is! Milyen küszöbé?
Azé ami a 3D és további fejlődési D-k között van.
Amig nem iskolaérett a gyerekember addig itt a Földön van bezért kapuk mögött a helye ezt be kell látni. Ha jó vizsgát tett le és megbizhatóváválik a Küszöb öre nagy örömmel átlépteti a küszöbön azaz bizonyitványt kap.

Csak hálásak lehetünk az univerzum ilyen rendezettségéért.

Minden más babonaság körébe való még akkor is ha valóban vannak földönkivüliek és azok látványa nekünk idegen.
A mai hatalom és akiket elitként nevezhetünk mélyen a küszöb alatti bizonyitvánnyal rendelkeznek. Nem tudom mennyi idejük van de valamikor csak rájönnek másokat meglopni nem nagy kunszt...addig viszont mig a homokvárakat szétrugják és másoktól a játékokat elorozzák nincs kimenetel.

Ha valaki értöen olvassa Jézus mondásait bizony erre rájön.
...
Írta: egy vendég, március 16, 2018
Balzac szamárbör c. könyvben pontosan ezekröl ir. Hatalomért eladja az ember a lelkét. Különbözü szertartásokkal megnyitják a ajtót ahol besurranhatnak - ez az ajtó az aurán van az emberi aurán. Ha döntésében az emebr 1 beengedte igen nehéz lehet kitessékelni..Pl cigaretta leszokás, más káros szenvedélyrül való leszokás.

Káros szenvedély ami önmagunknak de körülöttünk élőknek is ártalmas.
A xexuális bántalmazás pedig ennek minösitett esete.

Döntésekröl van szó a nap minden pillanatában, és minden embernél.

Szóljon hozzá Ön is!
smaller | bigger

busy