Esu Immánuel ("Jézus") valós személy volt PDF Nyomtatás
Vallás
2017. január 30. hétfő, 16:36

A leghatásosabb módja az emberek meggyözésének Isten létezése felöl az, ha bemutatom a sötét oldalt! Ez az elv vezérelt az elmúlt években a blog írása közben, s mára szerencsére eljutottunk oda, hogy sokak számára már egyáltalán nem okoz problémát elfogadni, hogy Jahve valóban létezik, s ezen "világ"(bolygó) Ura az idök kezdetétöl fogva, amióta csak léteznek itt emberi civilizációk, s hogy "Öreg Istenként" például már a hunok ösei is öt imádták. Sokak számára viszont továbbra is problémát jelenthet hinni "Jézusban" (Esu Immanuelben), annak ellenére, hogy valójában már a legösibb vallási szövegeinkben is emlegetve van mint olyan, akinek a nagyon távoli jövöben Isten a kezébe adja a "világ" (bolygónk) irányítását.

 

Nemcsak a bibliai Ószövetségben, hanem például már Énok könyvében is, melyet sokan az emberiség egyik legösibb vallási szövegének tartanak. A teremtöink - rendkívül fejlett pszi-látnoki képességeiknek köszönhetöen - már a jelenlegi emberi civilizáció legkorábbi szakaszaiban is elöre látták annak sorsát, s próféciákba foglalva ez lejegyzésre is került az emberi történelem legkülönbözöbb szakaszaiban. Esu Immanuel (a Fiú/az Emberfia) eljövetele sok-sok ezer évvel ezelött, már az özönvíz elötti idökben elöre eldöntött dolog volt "odafent a mennyben", s a Fiú/Emberfia elsö, kétezer évvel ezelötti eljövetele is már - akkor ösinek számító - próféciák beteljesedését jelentette:

 

http://reformatus.hu/mutat/11762/

Az Ígéreteknek be kell teljesülni! A Messiás Júdából származik majd és Betlehemben, Dávid városában kell megszületnie. Két feltétel van mindössze, de hogyan valósulhatnak ezek meg? Hogyan kerül Betlehembe József és Mária, aki Názáret városában lakik? Emberi erővel ezeket a körülményeket lehetetlen megoldani, de ha Isten mozgatja az eseményeket, minden másképp alakul. Összeveszejti Augusztusz császárt, aki hatalmát szeretné gyakorolni az adózó lakosságon, és a függetlenségre vágyó Heródes királyt, aminek az lesz a vége, hogy Augusztusz pecsétes parancsban mondja ki a népszámlálást. Így teljesedik be a prófécia:
 

Mikeás 5 - A Messiás születése, országlása, gyözedelme

5:2 De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, aki uralkodó az Izráelen; akinek származása eleitől fogva, öröktől fogva van.

 

S úgy néz ki, jelenkorban Jahve éppúgy ezt teszi, valójában most is ö manipulálja igazából a háttérhatalom legfelsöbb szintjein a "hatalmasok fejét" , hogy beteljesedhessenek a végsö idei próféciák (lásd. a Mi várható 2017-ben és azon túl + a bibliai próféciák felidézése c. írást)

 

Az ószövetségi Ézsaiás könyvében szintén több helyen található jövendölés a Messisás eljöveteléröl: egy fiú lesz az, akit Immánuelnek hívnak.

 

"Jézus" valódi neve Esu Immánuel (Jesua Immánuel) volt.

Ézsaiás 7 - Immánuel

14 Ezért ád jelt néktek az Úr maga: Ímé, a szűz fogan méhében, és szül fiat, s nevezi azt Immánuelnek,

15 Ki vajat és mézet eszik, míg megtanulja a gonoszt megvetni, és a jót választani;

szül fiat = Jézust (Esu/Jesua Immánuelt)

Ézsaiás 9 - a Messiás dicsö országlása, feddö szózat Izrael ellen

6 Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az ő vállán lészen, és hívják nevét: csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökkévalóság atyjának, békesség fejedelmének!

7 Uralma növekedésének és békéjének nem lesz vége a Dávid trónján és királysága felett, hogy fölemelje és megerősítse azt jogosság és igazság által mostantól mindörökké. A seregek Urának buzgó szerelme mívelendi ezt!

egy gyermek = Jézus (Esu/Jesua Immánuel)

 

http://reformatus.hu/mutat/11762/

"Ez a gyermek a Messiás. Nem kell senkinek félnie tőle. Bárki odamehet hozzá, Ő szolidaritást vállal velünk. Nem mogorva testőrök őrzik. Nem adót szed, nem tapossák katonái a búzamezőket, nem életeket olt ki, nem veszi el más kenyerét. Nem elvesz. Adni jött. A gyengék társa. A nagyok trónja előtt reszket az ember. De nem így a bölcső előtt. Hív: „Gyere! Ne félj!" A sok nép mégsem hozsannázik neki. Csak az angyalok vannak meghatva. Nem tudják visszafogni csodálkozásukat és meghatódottságukat."
 

A több mint 500 évvel Krisztus születése elött íródott Dániel könyvében található végsö idei próféciákban egy "emberfia" van emlegetve, akinek Jahve a kezébe adja a hatalmat az "idök végén", s országa örökkévaló lesz:

 

Dániel 7

12 A többi állatoktól is elvéteték az ő hatalmok; de ideig-óráig tartó élet adaték nékik.

13 Látám éjszakai látásokban, és ímé az égnek felhőiben mint valami emberfia jőve; és méne az öreg korúhoz, és eleibe vivék őt.

14 És ada néki hatalmat, dicsőséget és országot, és minden nép, nemzet és nyelv néki szolgála; az ő hatalma örökkévaló hatalom, amely el nem múlik, és az ő országa meg nem rontatik.

emberfia = Jézus (Esu/Jesua Immánuel)

 

Énok könyve

http://churchofgod.hu/content.php?act=enok1

 

Énok 46

2. És megkérdeztem az angyalt – aki velem volt és minden titkot megmutatott nekem –, az Emberfiát illetően, hogy ki ő, honnan származik, és miért jár az Idők Előtti mellett?

3. És válaszul ezt mondta nekem: Ez az Emberfia, akié az igazságosság, és akiben az igazságosság lakozik. Ő az, aki feltárja a rejtett kincseket; mert a Szellemek Ura kiválasztotta őt, és győzelemre rendeltetett a Szellemek Ura előtt, örök igazságosságban.

4. És az Emberfia, akit láttál, kiveti majd a királyokat és a hatalmasakat kényelmes székeikből [és az erőseket trónjaikból]. Megszünteti az erősek uralmát, és fogait töri a bűnösöknek.

Emberfia (Énok könyvében és Dániel 7-ben) = Jézus (Esu/Jesua Immánuel)

 

Énok 62

7. Az Emberfia a kezdetektől rejtve volt, és a Magasságos serege jelenlétében őrizte őt, és hatalmának jelenlétében, de felfedte választottainak.

 

"Az Emberfia a kezdetektől rejtve volt" (Énok könyvében)

UGYANAZT JELENTI MINT

"...akinek származása eleitől fogva, öröktől fogva van." (Mikeás 5:2-ben az Ószövetségben)

 

Énok 69

Az Emberfia a trónon

26. És hatalmas öröm volt közöttük, áldást mondtak és dicsértek és magasztaltak, mert ama Emberfiának nevét feltárták előttük.

27. És a dicsőségének trónján ült, és az ítélet egészen neki adatott (Jn. 5:22), és azt cselekedte, hogy a bűnösök elpusztuljanak és eltöröltessenek a föld színéről, és azok is, akik tévútra vitték a világot.

28. Láncokkal köttetnek meg, és a pusztításuk gyűjtőhelyén lesznek fogvatartva, és minden művük eltűnik a föld színéről.

29. És attól fogva nem lesz majd romlás; mert eljött az Emberfia, és dicsőségének trónjára ült, és minden gonoszság eltávozik színe elől, és ennek az Emberfiának szava kiárad majd, és erős lesz a Szellemek Urának színe előtt.

 

Hamvas Béla írja Scientia sacra c. könyvében :

 
Sokan azt mondják, hogy Henóch az emberiség legrégibb könyve, nála csak Hermés Trismegistos és a Véda régibb és tulajdonképpen nem is az özönvíz utáni időből, hanem még azelőttről származik. És soha senki sem vonta késégbe, hogy azt a művet, amelyet Henóch apokalypsise alatt ismerünk, az emberiség egyik örök könyvének kell tartani.
 
Hozzászólások (9)Add Comment
...
Írta: egy vendég, február 12, 2017

(Hozzászólás törölve)
...
Írta: nem_programozhato, február 12, 2017

Az ilyen hozzászólásokat a sötét oldal ügynökei, vagy általuk félrevezetett személyek posztolgatják, s lényegük az, hogy tagadják az Atya-Fiú kacsolatot Esu/Jesua és Jahve közt, s hogy az emberek ezután tagadják meg Jahvét is. Az összes ilyen hozzászólás csöndben van a sátán kiléte felöl, ahogy afelöl is, hogy ez a jelenlegi gonosz újbabiloni globalista világrendszer nem Jahvétöl van, hanem attól a bizonyos, "Nagy Istenanyaként" tisztelt entitástól származik, akit a Jelenések könyve Nagy Babiloni Szajhaként emleget. Az összes ilyen hozzászólás hallgat a Bohemian Grove-ban elkövetett förtelmes bünökröl is, amiket a világ hatalmasai jelen világunkban a "Nagy Istenanya" tiszteletére követnek el.

Az összes ilyen hozzászólás a jövöben törölve lesz a cikkek alól, és át lesz helyezve a virtuális szemétdombra: a Virtuális kocsmába.

/nem_progr (admin)
...
Írta: egy vendég, február 13, 2017
Jézus az igaz és egyetlen aki a földön példamutató magatartásával utat mutatott az emberiségnek ,aki az Atyától származik. Most 2000 év után mérlegre kerül a teremtés ,hogy kinek a pártján áll ,melyik oldalt követi. A visszatérés békés lesz-e vagy sem azt saját magának köszönheti. Lehet ,hogy vannak erők akik támogatják pozitívan az emberiséget ez nem kizárt,de azt látjuk hogy van negatív "támogató" (sajnos). A felébredés ,felismerés mindennél fontosabb ezekben az időkben. A 10 parancsolat mintha nem is létezne jelenünkben ez aggodalomra adhat okot (és most nagyon finoman fogalmaztam). A világban azon belül is a közel keleten úgy ölik egymást szemrebbenés nélkül az emberek mint ahogy mi veszünk 1 liter tejet a sarki boltban... gondolkozzunk el egy kicsit ,néha ...merre is tarunk.
...
Írta: egy vendég, február 13, 2017
Ez a Wass Albert vers részlet lemaradt smilies/smiley.gif

És üzenem mindenkinek,
testvérnek, rokonnak, idegennek,
gonosznak, jónak, hűségesnek és alávalónak,
annak, akit a fájás űz és annak,
kinek kezéhez vércseppek tapadnak:
vigyázzatok és imádkozzatok!
Valahol fönt a magos ég alatt
mozdulnak már lassan a csillagok
a s víz szalad és csak a kő marad,
a kő marad.

Maradnak az igazak és a jók.
A tiszták és békességesek.
Erdők, hegyek, tanok és emberek.
Jól gondolja meg, ki mit cselekszik!

Likasszák már az égben fönt a rostát
s a csillagok tengelyét olajozzák
szorgalmas angyalok.
És lészen csillagfordulás megint
és miként hirdeti a Biblia:
megméretik az embernek fia
s ki mint vetett, azonképpen arat.
Mert elfut a víz és csak a kő marad,
de a kő marad.
...
Írta: nem_programozhato, február 17, 2017

Van valakinek erröl véleménye?

Eredetileg a
Esu ("Jézus") a keresztrefeszítése után Indiában élt tovább?
c. írás alá írtam a kommentekbe:

Nem is olyan rég beírtam egy online Biblia-szövegkeresöbe azt, hogy "Szent Lélek".

S meglepetésemre nagyon hasonló eredményt kaptam ahhoz, amit vártam...

Mint tudjuk, a Trinitás (Atya-Fiú-Szent Lélek) nem igei, hanem valójában a római háttérhatalom - az "ördög" - fö szimbóluma. Tridentként, három ágú ördögvillaként és sok más néven is ismert.

A "Szent Lélek" kifejezés:

1. nullaszor fordul elö az Ószövetségben

2. sokszor fordul elö azon újszövetségi szövegekben, melyeket "Pál apostol" és a munkatársai írtak

3. nullaszor fordul elö a Jelenések könyvében és a Jakab levélben. Mindkét szövegröl közismert, hogy késön, már az i. sz. 5. század vége felé kerültek be a kánonba, így valószínüleg nem mentek át korábban "Pál apostol" és munkatársai (valamint a római megbízóik?) "szüröjén", nem lettek átírva úgy, mint például az eredeti Máté evangélium, melyböl állítólag több minden kikerült, például a részek az Antikrisztusról, s melyekböl késöbb Pál - vagy valaki más - mégis beleírt egy keveset a thesszalonikai levelekbe.

Minden olyan bibliai szöveg, melyben benne van a "Szent Lélek" kifejezés, vagyis közvetve bele van "kódolva" a római hátérhatalom fö markerének számító Trinitás, az korábban átment a háttérhatalom szüröjén.

Épp ezért feltételezhetö, hogy a Jelenések könyve teljesen hiteles, és a valódi János apostol tollából származik, mivel hiányzik belöle a "Szent Lélek", s a stílusa is nem római latinos, hanem sokkal inkább hasonlít az ószövetségi szövegekre, az írója tehát nem római volt. Ugyanez nem érvényes a latinos stílusban íródott János evangéliumára, melyben a "Szent Lélek" kifejezés is megtalálható, az írója pedig valószínü, hogy egy "Pál apostol" környezetéböl származó másik János lehetett.
...
Írta: egy vendég, február 18, 2017
@nem_programozhato, február 17, 2017:

Igazából számomra nem logikus, hogy miért változtatták meg Máté evangéliumát, ha János jelenéseit nem, illetve, hogy nem hagyták ki. Nyilván a dezinformálás a cél, de akkor miért hagyták a jelenések könyvét változatlanul?
A "szent"lélek nyilvánvalóan sátáni, hisz ha jól tudom egyrészt a szájon megy be (miért kell a szájon bemennie?!), másrészt tanulságosak a hitgyülis videók erről az úgynevezett szentlélekről...
De önmagában ez a hármas dolog mitől lenne sátáni? Azt sajnos nem értem.
...
Írta: nem_programozhato, február 18, 2017

Valószínüleg ugyanazért nem változtatták meg a Jelenések könyvét, mint amiért az Ószövetséget se merték: mert amikor definitíve részévé vált a kánonnak, már évszázados, közismert szöveg volt korai keresztény körökben, így akkor már nem lehetett megváltoztatni. Jézus születése és a Jelenések könyvének kanonizációja közt majd négy/öt évszázad telt el. Hogy pontosan melyik zsinat bólintott rá végérvényesen, és vált ezáltal elfogadottá általánosan, az nem ismert. A legvalószínübbnek a i.sz. 397-ben tartott karthágói zsinat tünik, tehát az i.sz. 4. és 5. századok fordulóján vált csak "univerzálisan" elfogadottá.

https://en.wikipedia.org/wiki/Councils_of_Carthage#Synod_of_397

The Council of Carthage, called the third by Denzinger,[5] issued a canon of the Bible on 28 August 397.
A Jelenések könyvét a rómaiak elöször mint "hiteltelen irományt" kezelték, s még Konstantinosz császár (a római állami álkereszténység megalapítója) és Euzebiusz se volt hajlandó elismerni, és csak "tömegnyomásra" került be késöbb valahogy a kánonba.

A Jelenések könyvének sok ellenzöje volt annak kanonizációja után is, például még a rózsakeresztes-szabadkömüves-sátánista Luther Márton is ...

Minden vallási értelemben vett trinitás babiloni-sátáni:

Napimádat eredete, trinitás, Babilon és a vasárnap ("a Nap napja" - Sun day) ünneplése
(The Origin of Sun Worship, Trinity, Babylon and Sunday Worship)

http://www.the-ten-commandment...rship.html
...
Írta: egy vendég, február 19, 2017
@nem_programozhato, február 18, 2017

Értelek, bár a modern embernek szerintem egyáltalán nem tűnne fel, ha megvariálnák, vagy nem is érdekelné. De Pál apostol sztorija érdekelne, mivel egyházi iskolába jártam, és igen sok szó volt Pál apostolról és a szektájáról. Érdekesnek tartottam gyerekként is, hogy egy keresztényüldözőből, hogyan lesz sztár apostol.

Elolvasva a szöveget feltételezem Nimród ugyan az, aki a magyar mondába hunor és magor apja, csak azt nem tudom, hogy ebből mennyi igaz, mivel csak 1 fia született elvileg, de a magyar nyelv 68%-a ősi, közös szógyök, mely akár eredeztethető abból az ősi babiloni 1 nyelvből. Vagy csak ez is ilyen indentitás kereső kísérlet, mint ahogy a románok a rómaiaktól és a dákoktól származtatják magukat?

Ha viszont igaz a magyarok "sátáni" eredete, akkor, hogyhogy a germán körökből kerülnek ki mégis a nagy sátánista filozófiák (kommunizmus Marx révén, Hitler, Luther)? S ebben a sátáni világrendben, hogyhogy nem királykodnak a magyarok sátáni eredetük révén? Erről készülhetne egy jó cikk...
...
Írta: egy vendég, február 21, 2017
Jézusról azt tartom fontosnak megjegyezni, hogy az evangélium irói (szerintem a Pilátus és a Herodesek álltal jólinformált romai Claudius dinastiához tartozó körök) egy egyesített karaktert dolgoztak ki, amiben egyesítették a Dyonisiusra, Nimrod-Tamuzra, Mitrára és más "feltámadott" entitásokra vonatkozó mitologikus karaktert a Phytagoreus számisztikában Atlantiszi eredetéből átmentett kozmikus arányokon alapuló numerikus Techton karakterrel, (888 1480) amihez nem véletlenül hozzáadták a megfeszitéskori kardinális bolygo együttállás betümozaik szavát; Jupiter Saturnus Uranus JSU+ egy (nemcsak)ejtéskönnyítő e betű > Jesu ...mindez nem véletlenül egybevág a zsidók (zsarnok-irányito-dolgozó szavak kezdőbetüi adják a zs.i.do mozaikszot ) álltal birtokba vett és átvariált ősi, "özönvízelőtti" Is.Ra.El-it-a Messianismussal. Valamint az evangéliumi Jézus karakter "sorsába" beleszőtték Julius Caesar életrajzi adatait, szerintem azért, mert a történeti Jézus fizikai személye Julius Caesar és Cleopatra közös fiának (Cesarion) leszármazottja volt, az "isteni" Caesar vér szerinti jogutodja akit ugye a konkurencia; Tiberius (Claudius) császár uralma alatt romai kivégzési tematika szerint feszítettek meg romai territorium fenhatosága alatt álló területen és hozták létre, rá hivatkozva, vitték vilagszintre Jézus személyére -tematikusan megállapított születési időpontjára- vonatkoztatva a Julius Caesar Pontifex Maximus által meghatározott, bevezetett időszámítást ! Mindez persze nem cáfolja (sőt erősíti) Jézus anyai ágon valo Párthus-Magyar eredetét, sőt mivel az a valoszinű, hogy Mária férje Jézus gyermekkorában zsidó személy volt, ezért ha csak szemenszedetten is, de a zsido neveltetésbeni származás sem teljesen megalapozatlan.
A sa.t.an szó is mizaik szó jelentése ugyanaz, mint a zsidó szónak; a Földet intervencios erőként részleges megszállás alá vonó létformára utal amelyet a következők képeznek; sa; salvator,salvus,slavus a megtarto-fenntarto-munkavégző ( do,mint dolgozó ) t. tirannus zsarnok ( zs ) an. anima-amimateur mozgató-irányító (i) ez egyuttal a női lelki aspektusra is utal. A sa utal még a sarkany eredetre, a sagittariusi a galaxis belseje felé mutató irányra. A t. "Tamás az ikrek" iránya a galaxisbol kifele mutato irany, stb. Tehát szerintem a szavak mögött elmélyült tudáson alapulo komplex szemlélet van és ez átszövi a koncepcionalisnak talan joggal nevezhető Bibliát, amely szerintem megfelelő, a korfolyamba tarsitó szemlélettel kellően informativ az emberi és szabású létfolyamatokrol.
(H)Énoch története a Földet érintő intervencio az ezzel egyidőben és valszeg ennek okán bekövetkezett földtengelydőlés bekövetkeztéhez, annak Uriel arkangyal álltal segitett modon valo lekövetéséhez, mindezek ok-okozati összefügféseinek megértéséhez segítette a régi korok teologus-tudosait. ®

Szóljon hozzá Ön is!
smaller | bigger

busy