Isten=Jahve=Él=Kronosz=Szaturnusz Nyomtatás
Ezotéria
2014. május 04. vasárnap, 11:49

A katolikus és más vallások (sötét) babiloni titkai  - 2. rész c. írásban azt fejtegettem, hogy az ókor egyes civilizációiban milyen különbözö nevek alatt volt ismert a Sátán nevezetü, „örök életü“ elohim ET humanoid, lévén ezek az ET humanoidok elélnek sok-sok ezer évig, és túlélték az ókor számos civilizációját. Most ugyanezt fogom fejtegetni „Isten“ (Jahve) esetében. Az írás nem kis részt spekulatív, de az utóbbi idöben többen mások is, köztük David Icke az Oroszlán már nem alszik c. könyvének 241-245. oldalán hasonló következtetésekre jutott, amikor a monoteista vallások (kereszténység, iszlám, judaizmus) közös gyökereit vizsgálta.

 

De mindenekelött elevenítsünk fel pár fontos információt a A katolikus és más vallások (sötét) babiloni titkai - 1.rész c. írából azok számára, akik újak a témában:

(aki már olvasta, nyugodtan átugorhatja)

 

Kérdés: Meddig él el egy humanoid ET?

 

"Ebben a három dimenziós világban sok-sok ezer évig (a magasabb dimenziók történetét most inkább hagyjuk). A földi ember sajnos NEM a teremtés koronája, hanem nagyonis alacsonyan áll a hierarchiában, valahol a földi állatvilág és a humanoid ET-fajok birodalmának határán. Például egy kutya túlél 5-15 rovargenerációt, egy földi ember túlél 10-12 kutyagenerációt, egy humanoid ET pedig túlél „X“ földi emberöltöt. Az „X“ szám valahol 10 és 1000 között van, humanoid ET fajtól függöen. Amikor egy faj eléri azt a fejlettségi szintet, hogy rájön a mélységi ürutazás rejtelmeire, általában rájön arra is, hogy az öregedés üteme genetikailag manipulálható, s hogy az öregedés valójában nem a test elhasználódásának a következménye, hanem genetikailag van kódolva, s ez a genetikai kódolás megváltoztatható. Az emberi DNS-be van belekódolva a test biokémiai reakcióinak "alakulási mikéntje“ és üteme. Már ha azt képesek lennénk „beprogramozni“ az emberi DNS-be, hogy az emberi testben ne keletkezzen olyan sok erösen reaktív ún. „szabad gyök“, valószínüleg pár száz évvel meghosszabbítanánk az élethosszunkat. A teremtöink a mi élettartamunkat sajnos 120 évre „kódolták be“. Ez benne van még a bibliai Ószövetségben is.

"És monda az Úr: Ne maradjon az én lelkem örökké az emberben, mivelhogy ő test; legyen életének ideje száz húsz esztendő." (Mózes 1, 6:3)"

 

Tudjuk, hogy a Károli Bibliában Baál néven emlegetett „istenség“ azonos Zeusszal. A Britannica Encyclopedia szerint is:

„....Baál az ókori Görögországban Bél néven volt ismert és Zeusszal azonosították“

"....the god ultimately became known as the Greek Belos, identified with Zeus"

A magyar wikipédiában pedig a Baál címszó alatt a következö található:

"Baál – akárcsak apja, Él – állata a bika, attribútumai a bikaszarvas sisak és a kezében tartott villám. A hellenizmus idején Zeusz és Jupiter istenekkel azonosították."

Na most, itt kezd csak igazán „érdekes“ lenni a dolog, mert a korábbi írásból azt is tudjuk, hogy Zeusz (és Jupiter) valójában nem más mint a Sátán.

 

Jelenések könyve 2, 12-13:

12

A Pergámumbeli gyülekezet angyalának írd meg: Ezt mondja az, akinél a kétélű éles kard van:

13

Tudom a te dolgaidat, és hogy hol lakol, ahol a Sátán királyiszéke van; és az én nevemet megtartod, és az én hitemet nem tagadtad meg Antipásnak, az én hű bizonyságomnak napjaiban sem, aki megöleték nálatok, ahol a Sátán lakik.

A Sátán az ókori Görögországban a Jelenések könyve szerint is Pergámumban lakott, ahol a „királyiszéke” volt.

Melyik görög „istennek” is volt Pergámumban az oltára és temploma?

Zeusznak természetesen.

http://www.merriam-webster.com/dictionary/pergamum

"...including the great altar of Zeus, which are now housed in Berlin's Pergamon Museum."

 

Él (mint elohim), a kánaániták föistene, pedig minden jel szerint azonos Jahvéval, a „teremtö istennel":

http://en.wikipedia.org/wiki/El_%28deity%29

"A kánaánita és lévita vallásokban Él föisten mint az emberiség és a Földön élö összes élölény atyja volt ismert."

„In the Canaanite religion, or Levantine religion as a whole, El or Il was a god also known as the Father of humanity and all creatures“

http://en.wikipedia.org/wiki/Yahweh

"A Jahve név eredetileg mint a kánaánita föisten, Él , "díszítö jelzöje" volt ismert."

"The name probably originated as an epithet of the god El"

http://en.wikipedia.org/wiki/Tetragrammaton#Dead_Sea_Scrolls

„A Holt-tengeri tekercsek szövegeiben (és több más arameus és héber szövegben) „Istennek“ a Jahve név mellett több más neve is volt, mint például Él vagy Elohim.“

 

Jahve tehát minden jel szerint az apja a Sátánnak!

 

Csakis így - örökösödési alapon - fordulhatott elö, hogy egy olyan rosszindulatú, szexuálisan perverz ET humanoid mint a Sátán, bekerülhetett az aldebarani vének („örök életüek“) tanácsába.

 

Nem tudni pontosan azt sem, hogyan tudják elérni, hogy a vének tanácsának tagjai „örökké éljenek“, mivel az eredeti testük - bár sok ezer évig is eltart - de végül mégis elhasználódik. Valószínüleg valamilyen nagyon fejlett klónozási technikának köszönhetöen tudják magukat „mindörökké“ életben tartani, erre utaló jelek találhatók a Bibliában is, lásd páldául amikor „Isten“ megjelenik János apostol elött, és a következöket mondja:

http://biblia.hit.hu/bible/21/REV/1

18 "És az Élő; pedig halott valék, és ímé élek örökkön örökké Ámen, és nálam vannak a pokolnak és a halálnak kulcsai."

 

A görög mitológiából is ismert „titánok harca“ valójában úgyszintén a pozitívabb (Jahve) és negatív (Zeusz) istenek közti harcról szól. Ez engem is meglepett, de valóban így van.

 

A történet szerint Zeusz megdöntötte a korábban uralkodó „12 idösebb isten“, a titánok hatalmát a Földön, akik közül Kronosz nem más volt mint Zeusz apja, és a titánok föistene!

 

A Sátán apja és az istenek vezetöje ... vagyis Jahve, a „pozitív föisten“!

 

A titánok (Kronosz) uralkodása aranykorként volt ismert a görög mitológiában, amikoris az embereknek meg volt mindenük, nem volt se éhség, se szenvedés a Földön. Majd jött Zeusz és az olümposzi istenek, és hirtelen minden rosszra fordult.

 

S ez az állapot lényegében mind a mai napig tart! A Föld nevezetü bolygó ura az elmúlt 2000-2500 évben Zeusz volt, a Sátán ült a világ trónján, hogy bizonyíthassa, az emberiség gonosz és elpusztítandó. Ezen történet a „végjátékát“ épp most, jelen évtizedekben, az ún. bibliai végsö idökben éli.

 

A Jahve (YHWH) szó azt jelenti, hogy „lenni“, „mindörökké lenni“, mint ahogy a Bibliában is „Isten“ több helyen kijelenti, hogy (a Földön) „én vagyok az alfa és az omega“, a "kezdet és a vég“, vagyis az idö a Földön ...utóbbit a görög mitológiában is Kronosz föistenröl nevezték el!

Késöbb pedig Jahve fiáról, Jézusról nevezték el a jelenlegi földi idöszámítás „referenciapontját“ is – „Krisztus születése elött/után“ vagyis „idöszámításunk elött/után“.

 

Él föisten = Jahve = Kronosz (a görög mitológiában)

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Saturn_%28mythology%29

"Az ókori rómaiak Szaturnusz istent a görög Kronosszal azonosították. Szaturnuszt a zsidó Jahvéval szintén egy istennek vélték, akinek szabbatja (szombatja) Szaturnusz isten idejében, az ókori Rómában is ünnepelve volt."

„The Romans identified Saturn with the Greek Cronus“ ... „Saturn was also among the gods the Romans equated with Yahweh“, whose Sabbath (on Saturday) he shared as his holy day"

 

A latin „Saturni dies“ kifejezés szó szerinti fordításban „Szaturnusz napjá“-t, angolul „Satur(n)day“-t, magyarul pedig szombatot jelent!

 

Szent Biblia, Mózes II.

20:1:

És szólá Isten mindezeket az igéket, mondván:

...

20:8:

„Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt.“

 

Jahve = Kronosz = Szaturnusz

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Jupiter_%28mythology%29

"Az ókori rómaiak Szaturnusz istent Jupiter föisten elödjének vélték. Szaturnusz uralkodásának idejét aranykornak tartották" (detto mint a görög mitológiában Kronosz és a titánok korát - szerzö megj.)

"The Latins considered Saturn the predecessor of Jupiter. Saturn reigned in Latium during a mythical Golden Age"

 

A Naprendszer bolygói szintén ezekröl az elohim Istenekröl lettek elnevezve. A házassági gyürük (jegygyürük) hagyománya közismerten az ókori Rómából származik, és valójában a „Jahve bolygó“ – a Szaturnusz – gyürüit szimbolizálják. Ez utóbbi idáig szintén titkos társasági tudás volt.

 

Pár további érdekesség a Sátánról:

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Zeus

„Zeuszt az ókori Rómában Jupiter föistennel azonosították“

 

Jupiter = Zeusz = Baál = Sátán

 

A sátánista bibliai dán zsidó törzs egyik fö szimbóluma a sas volt. A sas valójában Zeusz kedvenc ragadozó madara volt.


Heinrich Friedrich Füger „Jupiter a trónon“ c. festménye a budapesti Szépmüvészeti Múzeumban, lásd Jupiter lábánál a sast.

http://www.szepmuveszeti.hu/adatlap/jupiter_heinrich_friedrich_fuger_269

 

 

A Zeusz sas ugyanaz mint a római császárok fö szimbólumának számító Jupiter-sas, ami ugyanaz mint a Habsburg sas, ami ugyanaz mint az USA fö szimbólumának számító sas:

 

 

Mindez mintegy szimbolizálva, hogy a világ trónján az elmúlt 2000 évben valójában a Sátán ült.

 

Zeusz közismerten balkezes és szexuálisan perverz (biszexuális) volt, mint ahogy Jupitert is ennek tartották az ókori Rómában, és „micsoda véletlen“,hogy most az USA végnapjaiban is, annak elnöki székébe, egy balkezes-biszexuális elnök, Barack Obama került .....

 

Jupiter szobor az ókori Rómából, lásd bal oldalán a sast, és amint a vezér-pálcát is a bal kezében tartja. Forrás: http://en.wikipedia.org/wiki/Jupiter_%28mythology%29

 

 

Time Out római útikönyv, 52. oldal:

http://www.amazon.com/Time-Out-Rome-Guides/dp/1846701813/ref=tmm_pap_title_0?ie=UTF8&qid=1399531586&sr=8-3

 

„Az Il Campidoglio (a Capitolium) volt a legjelentösebb az ókori Róma dombjai közül, melyen jelenleg is két ösi templom romjai találhatóak: az egyik Jupiter Capitolinusé,a város szimbolikus atyjáé, a másik pedig Jupiter feleségéé, Juno Monetáé. A „moneta“ szóból származik a világ sok nyelvében a „monetáris“ („pénzügyi“) és az angol „money“ (pénz) szó is"

 

A „capital“ (töke) és a „kapitalizmus“ szavak természetesen szintén az ókori latin „capitol“ szóból származnak. Minek is hívják az USA Kongresszusának (parlamentjének) épületét Washingtonban? Capitoliumnak, az ókori római Capitolium domb alapján elnevezve.

 

Mindez végeredményképp a Sátán és feleségének tiszteletére.

 

Oly kevesen tudják, hogy a nyugati kapitalizmus valójában a Sátán rendszere, és vajmi kevés köze van a tiszta kereszténységhez... Megjelenése nem véletlenül lett idözítve a végsö idökre...

 

A nemzetközi pénzügyi rendszert mind a mai napig ez a sátánista-zeuszista sötét erö tartja az ellenörzése alatt, a 13 vezetö sátánista-illuminátusi család (Rothschild, Rockefeller, Windsor, stb.) vezetésével.

 

Jahve az ókori Sumerben Enlil néven vol ismert. Ezt az állítást sokan hajlandóak leírni mint Zecharia Sitchin „kétes munkásságát“, pedig nagyonis beleillik a képbe. A sumer legendák közül sok egy „föistenröl“ Anuról (mint annunaki) és annak két vetélkedö fiáról, Enkiröl és Enlilröl szól.

 

A hettiták a mai Anatólia (Törökország) területén éltek a sumérokkal egyidöben, s írásaikban gyakran emlegetnek egy „Kumarbi“ nevü istenséget:

http://en.wikipedia.org/wiki/Kumarbi

"Kumarbi Anu föisten („az ég“) fia, és a sumer Enlil-lel és az ugarit-kánaánita Él-lel van azonosítva"

(vagyis Jahve-val! - szerzö megj.)

"He is the son of Anu (the sky) ... He was identified by the Hurrians with Sumerian Enlil, and by the Ugaritians with El."

 

S térjünk csak vissza a titánok történetéhez a görög mitológiában:

http://en.wikipedia.org/wiki/Cronus

Kronosz (Jahve) apját Uránusznak hívják, ami görögül „eget“ jelent... mint ahogy a sumer „Anu“ is eget jelent, mint ahogy a sumer „annunaki“ szó is „égböl jötteket“ jelent. A két ösi föisten, Uránusz és Anu, egy és ugyanaz.

 

A Iapetus ( http://en.wikipedia.org/wiki/Iapetus_%28mythology%29) nevü titán egyik fiát pedig Prométeusznak hívták – aki – s ez a titkos társaságokban mindig is ismert volt – azonos Luciferrel, a lázadó elohim tudóssal, akinek oroszlánrésze volt a jelenlegi emberi faj létrehozásában.

http://en.wikipedia.org/wiki/Prometheus

„Prométheusz egy trükkös figura volt, ki mint a földi embernek az „agyagból való létrehozója“ ismert, s aki ellenszegült a többi istennek, „tüzet adott a földi ember kezébe“, amivel lehetövé tette annak fejlödését, és hogy az civilizációt hozzon létre. Prométeusz mindig is az inteligenciájáról volt híres, s valójában a földi ember legnagyobb pártolója volt.“

 

Döreség lenne tehát Lucifert összekeverni a Sátánnal. Az igaz, hogy mind Zeusz mind Prometheusz Jahve („isten“) ellenes volt, de míg Zeusz (a Sátán) mindigis az emberiség legnagyobb ellensége volt, addig Prometheusz (Lucifer) a földi ember pártolója volt.

Ezért van az, hogy a szabadkömüves gnosztikus titkos társaságok egy része jelen napjainkban is bár luciferiánus és lázadó „isten-ellenes“, de NEM emberiség ellenes. Ha másképp lenne, nyilván már túl lennénk az Armageddonon. Az emberiség jelenlegi legnagyobb ellensége a sátánista-illuminátus „régi rend“, a sátánista dán törzsböl leszármazott uralkodócsaládok (mint a Windsorok, a holland és spanyol uralkodóház), más dánita-zsidó vérvonalbeliek (mint a Rothschild és a Bush klán), na és a Vatikán. Utóbbinak Jahvehoz az elmúlt 2000 évben vajmi kevés köze volt. A gnosztikusok a középkorban rendkívül gyülölték az egyházat (és „istent“), mivel utóbbit tették felelössé az akkori katasztrofális állapotokért, holott valójában egy másik „entitás“ állt mindigis a római-katolikus egyház élén, ill. ült a Föld nevezetü bolygó trónján az elmúlt 2000 évben – a Sátán. Igaz, azért, mert „isten“ lehetövé tette neki!

 

S végül, de nem utolsósorban egy pikáns dolog,, amivel lehet, hogy vallási érzelmeket fogok sérteni, de azért kitárgyalom.

A titánok története szerint is Kronosz (Jahve) egy nézeteltérés után kiheréltette az apját, Uránuszt (Anut), s aki más lehetöség híján ezután csak „szüznemzéssel“ (valószínüleg valamilyen klónozás útján) tudott létrehozatni egy további utódot: Ishtar-Astarótot. Egy szépség és szexmániás „föistennöt“, akit az ókori görögök Afrodité néven is emlegettek, s akit emiatt sokan összekevernek Zeusz lányával, a „másik Afroditéval“. Két Afrodité volt, az egyik Zeusz lánya, a másik pedig Zeusz „nagynénje“.

Az ösi „nagynéni“ Afrodité volt azonos a sumer Ishtar-ral, akit a Károli Biblia Astarót néven emleget, Babilonban pedig Szemiramiszként volt ismert, míg a „leány Afrodité“-t emlegették az ókori görögök Artemiszként, az ókori rómaiak pedig Dianaként.

(többek közt David Icke is tökéletesen összekeverte a két „hölgyet“ a könyvében)

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Artemis

„Artemisz a római Diana istennö görög megfelelöjeként volt ismert, apjaként pedig gyakran Zeusz föistent emlegették.“

 

De a lényeg a következö: mivel Jahve a saját apjával (Uránusz-Anuval, aki Ishtar apja is) valamit kimüvelt, ebböl adódóan Ishtar „föistennö“ az ellensége lett Jahvenak, és felette áll Zeusznak (a Sátánnak). Ezért van az, hogy a sátánista titkos társaságok tagjai – mind a mai napig - nem a Sátánnak (Zeusznak) tüzáldoznak itt a Földön (lásd például a Bohemian Grove-ot), hanem Ishtar föistennönek, aki felette áll Zeusznak, és egy hatalmas „köbagoly“ bálvány jelképezi a Bohemian Grove-ban.

 

Ishtar az aldebrani humanoid teremtöink , az „égböl jöttek“ föistennöje. Az annunakik ezzel – David Icke állításai szerint – követik a hüllö ET fajok azon sajátosságát, hogy a civilizáció élén egy „anyakirálynö“ áll. Ez utóbbi állítás jól ismert az UFO irodalomban, mint ahogy az is, hogy a teremtöink nemcsak szövetségben állnak a galaxis ezen részében elö más hüllö fajokkal (is), hanem genetikailag valahogy keveredtek is velük!

Igen, sok más környezö csillagrendszerben intelligens HÜLLÖ fajok élnek, ezt a háttérhatalom mindig is tudta, és mind a mai napig titkolja a hétköznapi ember elöl, részben humanitárius okokból is. Sok ember egyszerüen idegösszeroppanást kapna egy számára rendkívül undorító kinézetü, viszont töle SOKKAL INTELIGENSEBB hüllölény puszta látványától is...

Mivel az annunakik szövetségben vannak a hüllökkel, így nem kell tartani „hüllöinváziótól“. A Földnek nevezett beszélö majmok paradicsoma körül jelenleg amúgyis teljes karantén van, „se ki se be“, s ez egészen addig úgy is fog maradni, míg a „végjáték“ – pozitív v. negatív módon – ki nem játszódik.

 

A több mint 2000 éve tartó luciferiánus-sátánista lázadás fel lesz számolva a Földön, s Jahve visszaadja Jézusnak azt, ami már 2000 évvel ezelött is járt volna neki. Ha hinni lehet a Jelenések könyvének, a második visszatérés teljesen váratlanul, óriási meglepetésként fogja érni az emberiséget. S ez már most, valamikor az elkövetkezendö évtizedekben várható lesz, s nem biztos, hogy a többség számára túl örömteli esemény lesz, mivel „döntve lesz vala“, hogy végülis mi légyen ezzel a mocskos, leépült, idöközben teljesen “sátán-konformmá“ vált emberi fajjal, hogy vajon megkegyelmeznek-e néki, s újabb aranykor vár reá, avagy a felszámolása.