Jahvénak is annak idején gyerekeket szoktak "szentelni" (gyilkolni)... Nyomtatás
Ezotéria
2016. február 03. szerda, 18:35

2016. május 24: Új információk hozzáadva a kommentekben.

Megj: a cikk jobb megértéséhez elöször ajánlatos elolvasni az Isten=Jahve=Él=Kronosz=Szaturnusz c. írást.

S most jöjjenek a bizarr, horrorisztikus dolgok. Csak nagyon erös idegzetüek olvassák, de tényleg. S ne mondja senki se utólag, hogy nem figyelmeztettem...

 

......................................................

 

Sokan azért tartják képtelenségnek, hogy a római Szaturnusz isten azonos lehet Jahvéval, mert elöbbinek az ókorban embereket (különösen gyerekeket) is szoktak áldozni.

https://en.wikipedia.org/wiki/Saturn_(mythology)

"...he was equated with the Carthaginian god Ba'al Hammon, to whom children were sacrificed"

"...Szaturnusz föistent a rómaiak Bál Hamonnal is azonosították, akinek a kartágóiak gyerekeket áldoztak."

 

Van itt egy sötét "titok" Jahve felöl, amely nem is annyira titok, hiszen még a Bibliában is benne van, csak épp a papok nem verik nagy dobra...

 

http://biblia.hit.hu/bible/21/EXO/13/2#v2

2 "Nékem szentelj minden elsöszülöttet, valami megnyitja az ö anyjának méhét az Izráel fiai között, akár ember, akár barom, enyim legyen az."


S ugyan mit is jelent az a bizonyos "szentelj" ebben az esetben? Ezt:

 

http://biblia.hit.hu/bible/21/LEV/27/28#v28

28 De semmi, amit valaki teljesen az Úrnak szentelt, mind abból amije van, akár ember vagy barom, akár mezei birtokából való, el ne adassék, és meg se váltassék; minden, ami teljesen néki szenteltetett, igen szentséges az Úrnak.

29 Senki, aki teljesen az Úrnak szenteltetett az emberek közül, meg ne váltassék, hanem halálra adassék bizonynyal.

 

Jahve bizony emberáldozatot követelt meg a híveitöl, a zsidók összes (!) elsöszülött gyerekét emberáldozatként követelte meg tölük, amiért kihozta öket Egyiptomból.

 

Salamon templomának felszentelésekor pedig huszonkétezer ökröt és százhúszezer juhot gyilkoltak le neki:

http://biblia.hit.hu/bible/21/1KG/8/63#v63

63 És Salamon áldozék hálaadó áldozatul, amelyet áldozék az Úrnak: huszonkétezer ökröt, százhúszezer juhot. És ekképpen szentelék fel az Úr házát a király és az Izráel minden fiai.

 

Ennek ellenére tele van a Biblia azzal, mennyire szerette az embereket. S a bizarr igazság az, hogy Jahve a maga módján tényleg szerette a híveit és gondoskodott róluk, annak ellenére, hogy néha emberáldozatot követelt meg tölük!

 

S itt kezd a dolog fanyar és horrorisztikus lenni: vajon hogyan "szeretheti" egy istenség a híveit akkor, ha néha legyilkolja az összes elsöszülött gyereküket...... Nos... úgy ahogy Mari néni is szereti a baromfiait, gondoskodik róluk, törödik velük, aztán egyszer csak megfog egy tyúkot és levágja... de nem azért vágja le, mert gyülölné a baromfiait, hanem mert máskülönben nem tudna túlélni ebben a háromdimenziós világban.

 

S itt jönnek be a képbe azok a bizarr és horrorisztikus dolgok, amelyekröl idáig csak David Icke mert írni részletesen, és az emberek egyáltalán nem akarják elhinni... Tulajdonképpen nem is csodákszom rajta, az ilyen dolgokat nem könnyü elfogadni.

 

Jahve azért követelt meg emberáldozatot a híveitöl, mert másképp problematikus lett volna neki megmaradni ebben a háromdimenziós világban ... Viszont nem ette meg az áldozatokat (nyilván több ezer ökröt nem lehet csak úgy megenni), hanem a haldokláskor felszabaduló (félelem)energiákat "fölözte le" illetve az áldozatok véréböl ivott valamennyit.

 

Szándékosan idáig nem úgy írtam a cikkekben, hogy ezek a kreatúrák "emberek", hanem hogy "humanoidok". Ugyanis nem emberek, annak ellenére, hogy humanoid alakban jelentek meg a híveik elött. A humanoid alak ezen esetben ugyanis olyasmi, mint amikor valaki felvesz egy búvárruhát, s abban mutatkozik a halak elött... ugyanis anélkül nem tudna megmaradni mélyvízi környezetben. A halak a búvárruhát látják, annak ellenére, hogy egy másfajta lény van benne, amelynek szervezete viszont nem lenne képes oxigént kivonni a tengervízböl.

 

A "búvárruha" Jahve esetében egy evilági humanoid test, ebben jelenik meg az az interdimenzionális lény, amely másképpen nem tudna megmaradni a mi három dimenziós világunkban. S hogy az a másdimenziós (David Icke szerint hüllö-reptiloid) lény "viselni tudja a búvárruhát", "viselni tudja az emberi testet", ahhoz bizonyos evilági energiákra van szüksége ill. evilági élölények - ember ill. ahhoz közel álló emlösök - vérét kell fogyasztania.

 

Ez az a szörnyü "titok", ami tulajdonképpen azért "titok" még mindig, mert annyira képtelenül hangzik és sokan nem akarják elhinni. Ugyanezen okból áldoztak Zeusznak (a sátánnak, aki minden jel szerint Jahve utóda, lásd Isten=Él=Jahve=Kronosz=Szaturnusz c. írást) és Ishtár-Szemiramisznak is az egész világon - a mostani emberi civilizáció szinte teljes történelme folyamán. Azzal a különbséggel, hogy Zeusz (a sátán) gyülöli is az emberiséget, s legszívesebben elpusztítana minket.

 

A maja indiánok néha sokezer ember torkát vágták el véráldozós szertartásaikon az isteneik számára. A piramisaik tetején pedig néha élö emberek szívét tépték ki, így fokozva maximumra az áldozat félelemenergiáit. Ezzel kedveskedtek az isteneiknek.

 

S ebböl az okból gyilkolnak gyerekeket az illuminátusok a Bohemian Grove-ban mind a mai napig (lásd: A kezdet és a vég: Sumer szent kurtizánjaitól az Egyesült Államokig c. írást). Ök is ezzel kedveskednek az isteneiknek, hogy ezek az istenek könnyedén megjelenhessenek ebben a háromdimenziós világban, s így "kommunikálhassanak" velük.

 

 

Leszámítva ezt a horrorisztikus dolgot, az igazság az, hogy az a lény, amelyet az ókori kultúrák Jahveként, Kronoszként, Szaturnuszként és sok más néven tiszteltek, s amely még mindig életben van, a maga módján tényleg kedvelte az emberiséget (bár ez a mi szemszögünkböl nézve most már inkább vérlázítóan és betegesen hangzik), s törödött is az ókori civilizációk embereivel. Még a magyar wikipédiában is ez szerepel Kronoszról:

https://hu.wikipedia.org/wiki/Kronosz#Az_aranykor

Az aranykor

Miután Uranosz félrehúzódott az istenek trónjáról, Kronosz feleségül vette saját testvérét, Rheát, és együtt uralkodtak emberek és istenek felett. Uralma alatt élte aranykorát a világ. Az emberekben ekkor még nem dolgozott az irigység, kapzsiság vagy bármi erőszak. Nem ismerték a nehéz munkával elérhető megélhetést és a törvényeket sem. A teljes harmóniát azonban megbontotta Gaia jóslata, amely szerint Kronosz trónját saját gyermeke fogja megdönteni.

 

S ez az utód ugye nem más mint Zeusz vagyis a sátán ... aki mind a mai napig ezen bolygó majdhogynem korlátlan ura, "tulajdonosa". Az elmúlt 2000 év szinte összes háborúja mögött ez az illuminátus "ördögi" erö állt. Amikor az emberek egymást gyilkolták a századok folyamán, nem is sejtették, ennek milyen mélységi-ezoterikus okai is vannak ... hasonló okokból "kedvelik" az illumik a véres forradalmakat is. A bolygó lényegében úgy müködött az elmúlt 2000 év folyamán mint egy "félelemfarm".

 

A gnosztikusok annak idején egyfajta "kozmikus parazitának" tartották "Jalbadaódot" (Jahvét), a baj viszont ezzel az, hogy ez az erö állt a jelenlegi emberi civilizáció létrehozása mögött, s a tiszta emberi kozmikus civilizációk (mint például a plejádiak és szíriusziak) se tettek ez ellen semmit, söt, angyalokként "alárendelve" az isteneknek szoktak megjelenni az ókori emberek elött.

 

Számtalan utalás található a Bibliában arra, hogy az angyalok valójában földönkívüli emberek voltak, akik TELJESEN úgy néztek ki mint a földi emberek, akik éppúgy ettek és lélegeztek mint mi is. Például:

http://biblia.hit.hu/bible/21/HEB/13/2#v2

2 A vendégszeretetről el ne felejtkezzetek, mert ez által némelyek, tudtokon kívül, angyalokat vendégeltek meg.

 

Az "istenek" viszont alakváltoztató, "fénylö hajú és testü" humanoid lények voltak:

http://biblia.hit.hu/bible/21/REV/1/13#v13

13 És a hét gyertyatartó között hasonlót az ember Fiához, bokáig érő ruhába öltözve, és mellénél aranyövvel körülövezve.

14 Az ő feje pedig és a haja fehér vala, mint a fehér gyapjú, mint a hó; és a szemei olyanok, mint a tűzláng;

15 És a lábai hasonlók valának az izzó fényű érchez, mintha kemencében tüzesedtek volna meg; a szava pedig olyan, mint a sok vizek zúgása.